HR-manager De Nieuwe Bibliotheek Almere

Vervuld

Wij zoeken een gedreven HR-manager. Een empathische HR-professional die alle aspecten van het vak kent. Een mensen-mens die verbindingen kan maken op alle niveaus in onze organisatie. Inhoudelijk sterk en strategisch in de rol als adviseur van MT, de managers en directeur-bestuurder en interpersoonlijk sterk in de contacten met onze collega’s. Goed kunnen schakelen tussen beleid en de praktische uitvoering. Het leuk vinden om ook zelf - waar nodig - de mouwen op te stropen als het gaat om dagelijkse HR-zaken. Met jouw veranderkundige ervaring draag jij je steentje bij om De Nieuwe Bibliotheek innovatief en toonaangevend te houden in een dynamische en veranderende omgeving. Het kan in Almere en het kan in De Nieuwe Bibliotheek!

Over de Nieuwe Bibliotheek Almere

De nieuwe bibliotheek (DNB) vergroot de kansen voor kinderen en volwassenen om zich te ontwikkelen en hun maatschappelijke positie te versterken. We doen dat door hen te inspireren om kennis te creëren en te delen. De bibliotheek ontwikkelt zich tot een spannend en levendig digitaal en analoog platform, waarop we verbinding zoeken en samenwerken met gasten, leden, vrijwilligers en partners. Wij staan midden in de stad en zijn de ‘huiskamer van de stad’.

We focussen op:

 • Jeugd en onderwijs
 • Participatie en zelfredzaamheid
 • Persoonlijke ontwikkeling gericht op cultuur, literatuur en maatschappelijke actualiteiten.

De dienstverlening en programmering van de bibliotheek zijn van belang voor de samenleving en kenmerken zich door vernieuwing en inspiratie. DNB heeft innovatie hoog in het vaandel staan. Wij zijn bezig met de toekomst en doen dat in verbinding met onze doelgroepen en stakeholders en vanuit onze culturele en maatschappelijk rol. Wij volgen en onderzoeken technologische ontwikkelingen en nieuwe communicatiemiddelen en verkennen hun bijdrage aan onze taakuitvoering.

DNB heeft een groot netwerk in Almere en werkt met veel (tevreden) partners samen rondom thema’s als taalontwikkeling, leesbevordering en culturele participatie. Ook de relatie met de gemeente is goed en vruchtbaar. DNB heeft een uitgebreid palet aan producten en diensten voor diverse doelgroepen in Almere. Natuurlijk kan je bij ons terecht voor boeken; analoog, digitaal en luisterboeken. Maar wij zijn ook actief op scholen, waar wij het lezen promoten, laaggeletterdheid helpen voorkomen en ondersteuning bieden bij digitale geletterdheid. Ook hebben wij een interessant aanbod met culturele activiteiten en helpen wij bijvoorbeeld bewoners met hun digitale vaardigheden. DNB wil inwoners verbinden, inspireren en ontwikkelen.

De bibliotheek is een maatschappelijke onderneming, grotendeels bekostigd uit publieke middelen. DNB heeft een jaarlijkse begroting van circa € 10 miljoen en ontvangt van de gemeente Almere jaarlijks ruim € 8 miljoen subsidie. Het is een financieel gezonde organisatie. DNB heeft zo’n 125 medewerkers verdeeld over 76 fte en 75 vrijwilligers verspreid over de 4 verschillende locaties in Almere.

Je positie in de organisatie

De directeur-bestuurder geeft leiding aan een MT waarin de managers van de verschillende afdelingen zitting hebben. Het gaat om de volgende afdelingen:

 • Afdeling Bibliotheken (frontoffice), van waaruit de dienstverlening aan bezoekers verzorgd wordt;
 • Afdeling Educatie & Cultuur, die verantwoordelijk is voor de programmering van culturele activiteiten en bijeenkomsten en voor de dienstverlening aan de onderwijsinstellingen in Almere;
 • De afdeling Bedrijfsbureau;
 • De afdeling Marketing & Innovatie.

De HR-manager neemt als adviseur deel aan de MT-vergaderingen. Je bent tevens adviseur van de directeur-bestuurder, die jou rechtstreeks aanstuurt.

Het team

De HR-functie bij De Nieuwe Bibliotheek wordt ingevuld door de HR-manager en twee HR-medewerkers De salarisadministratie is uitbesteed (Probiblio). De HR-manager is opdrachtgever en eindverantwoordelijk voor deze taken naar Probiblio en is de leidinggevende van de twee HR-medewerkers.

De opgaven

Innovatie is voor de DNB een permanent proces. Technologische en maatschappelijke veranderingen hebben grote impact op de functie en het functioneren van een bibliotheek in de samenleving en bieden nieuwe mogelijkheden voor dienstverlening. Dat vraagt om een organisatie die flexibel is en in verbinding staat met deze veranderingen en daar soms ook richting aan geeft. Samen met je collega’s in het MT weet je de bibliotheek in verbinding te houden met de toekomst. Toonaangevend blijven is onze ambitie!

Als onze nieuwe HR-manager ben je verantwoordelijk voor het HR-beleid dat aansluit op onze ambities en dat onze ambities faciliteert. Je adviseert daarover onze managers en de directeur-bestuurder. Belangrijke HR-thema’s zijn de doorontwikkeling van zelforganisatie, de uitwerking van de jaarlijkse gesprekscyclus, het ontwikkelingsgericht personeelsbeleid en het vergroten van de flexibiliteit en de diversiteit (in brede zin) in onze organisatie. Ook weet je onze HR-processen te optimaliseren en te digitaliseren. De implementatie van deze thema’s vraagt naast deskundigheid ook veranderkundige ervaring en het vermogen om formeel en informeel verbinding te maken met alle betrokkenen, om mensen mee te nemen.

Gewenste competenties van onze nieuwe HR Manager

Wij zoeken een HR-manager met een hbo- of wo- werk- en denkniveau en brede ervaring in het HR-vakgebied. Je kent de ontwikkelingen binnen het vakgebied en beschikt over praktische ervaring op thema’s als bijvoorbeeld arbo- en verzuimbeleid, werving en selectie of de werkkostenregeling. Je bent cijfermatig sterk en hebt ervaring met sturingsinformatie. Je bent verantwoordelijk voor onze personeelsbegroting en hebt ervaring met geautomatiseerde personeelsadministratiesystemen (Afas). Je ben klankbord voor onze managers en vraagbaak voor onze medewerkers. Ook heb je ervaring met de WOR en met (informeel en formeel) overleg met OR en ben je klankbord en vraagbaak voor onze medewerkers.

Je beschikt over de volgende competenties:

 • Je hebt brede HR-ervaring en bent in staat om een strategisch visie op HR-beleid te ontwikkelen die past bij onze organisatie en onze ambities;
 • Je beschikt over goed ontwikkelde adviesvaardigheden en hebt bij voorkeur ervaring met coaching;
 • Je beschikt over verbindend vermogen en bent in staat een vertrouwenspositie op te bouwen;
 • Je beschikt over organisatiesensitiviteit;
 • Je hebt een hands-on mentaliteit en bent praktisch in uitvoering;
 • Je hebt ervaring met de financieel-administratieve kant van het HR-vak en met het proces van het beheer, het begroten en het verantwoorden van de personeelskosten. Ook heb je ervaring met het ontwikkelen van sturingsinformatie;
 • Je hebt veranderkundige kwaliteiten en ervaring.

Wij bieden wij?

Je komt te werken in een van de mooiste bibliotheken van Nederland. In een stad die staat voor ontwikkeling en een organisatie die staat voor innovatie. Het betreft in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor één jaar. Bij wederzijdse instemming kan dit omgezet worden naar een vaste aanstelling. Het salaris is ingedeeld in schaal 9 van de CAO Openbare Bibliotheken en is afhankelijk van opleiding en ervaring. Naast een informele en open werksfeer bieden wij aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-Bibliotheken.

Procedure

DNB laat zich bij deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Fatima Bouhriani, partner bij Colourful People (06 50 50 07 47). Je interesse kan je kenbaar maken door je brief en CV uiterlijk 24 april 2020 via de website van Colourful People aan te melden.

Er zijn twee gespreksrondes:

 • Een eerste gesprek met twee MT leden;
 • Benoembare kandidaten worden voorgedragen voor een gesprek met de huidige HR-manager en de Directeur van denieuwebibliotheek.

De gesprekken worden in week 19 en 20 van 2020 ingepland, met als insteek om de procedure in mei af te ronden. De beoogde startdatum bij DNB voor onze nieuwe HR-manager is 1 augustus 2020.

Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Een assessment kan onderdeel zijn van de selectie.

Publicatie datum:

02 Apr 2020

Opdrachtgever:

De Nieuwe Bibliotheek

Contactpersoon

F. Bouhriani
M: (06) 5050 0747

Fatima Bouhriani
Vragen over deze vacature?
Contact Fatima Bouhriani
mobiel (06) 5050 0747
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People