Hoofd IT, Aanvraagadministratie en Facilitair

Vervuld

Over het Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Namens de Nederlandse burger en in opdracht van het Ministerie van OCW draagt het fonds bij aan bijzondere projecten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars (curatoren en critici), musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, archieven, galeries en opdrachtgevers in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet.

Het Mondriaan Fonds heeft jaarlijks zo’n 26 miljoen euro te besteden. Het grootste deel van dit budget komt van het ministerie van OCW. Per jaar worden honderden projecten in Nederland en daarbuiten ondersteund. Daarnaast biedt het fonds stimuleringsprogramma’s voor innovatie en promotie, die aanjagen en agenderen. Bij het Mondriaan Fonds werken 34 mensen. Bij de beoordeling van aanvragen wordt het fonds geadviseerd door 75 deskundigen. Deze worden voorgedragen door een selectiecommissie.

Het Mondriaan Fonds biedt een scala aan bijdragemogelijkheden voor talentontwikkeling, praktijkverdieping en projectinvesteringen voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars, terwijl musea en andere instellingen voor hedendaagse kunst en voor cultureel erfgoed er terecht kunnen voor projectinvesteringen, opdrachten, programmering en bijdragen aan collecties. Het kan bijvoorbeeld gaan om een kunstenaar die nieuw werk wil ontwikkelen; een museum dat erfgoed aankoopt of dat wil samenwerken met een kunstenaar of een ander museum; een bemiddelaar die onderzoek wil doen; of een galerie die op een buitenlandse kunstbeurs kunst uit Nederland wil tonen. Particulieren kunnen bij het fonds terecht voor opdrachten aan kunstenaars of voor de KunstKoop waarmee kunst op afbetaling kan worden gekocht bij circa 120 galeries. De rente wordt vergoed door het Mondriaan Fonds. Met bijdragen aan opdrachten stimuleert het fonds publieke en private partijen om belangwekkende, openbaar toegankelijke beeldende kunstprojecten te realiseren.

Het aanvraagproces

Het aanvraagproces voor een financiële bijdrage van Het Mondriaan Fonds verloopt voor een belangrijk deel via een digitaal aanvraagsysteem. De aanvragen worden procesmatig getoetst aan de subsidiecriteria door medewerkers van de aanvraagadministratie. De inhoudelijk toetsing vindt plaats door projectadviseurs, die hun advies voordragen aan de selectiecommissie. Deze selectiecommissie besluit over de honorering van de aanvraag voor een financiële bijdrage en zal de directeur van het Mondriaan Fonds daarover informeren. Het Mondriaan fonds verzorgt de verlening van de bijdrage en bewaakt het administratief beheer.

Wij zijn op zoek naar een Hoofd IT, Aanvraagadministratie en Facilitair

Het Mondriaan Fonds is op zoek naar een Hoofd IT, Aanvraagadministratie en Facilitair. In deze nieuwe functie ben je lid van het MT van het Mondriaan Fonds en geef je leiding aan de ICT, de aanvraagadministratie, de receptie en het team facilitair. Je bent verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van het aanvraagproces voor financiële bijdragen vanuit het Fonds en van de onderliggende automatisering/digitalisering. Je bent tevens verantwoordelijk voor het applicatiebeheer van de kantoorautomatisering. Je bent vanuit Het Mondriaan Fonds opdrachtgever naar externe ICT-leveranciers. Je ontwikkelt de visie en de kaders voor de verdere digitalisering van al onze werkprocessen. Een van je belangrijke opgaven zal zijn om het huidige aanvraagproces en de onderliggende applicatie te evalueren en met een advies te komen voor de optimalisatie en de doorontwikkeling dan wel vernieuwing van zowel de werkprocessen als van de applicatie.

Het team:

Het team bestaat uit 13 medewerkers: zeven administratief-medewerkers aanvraagproces, twee receptiemedewerkers, twee ICT-systeembeheerders, de huismeester en de schoonmaker. Het Hoofd IT, Aanvraag administratie, & Facilitair beslist over de verdeling van taken en het vastleggen van werkwijzen binnen het team. Het hoofd legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder.

Functie eisen

IT

 • Je beschikt over visie op digitalisering van werkprocessen
 • Je hebt ervaring met inrichting, optimaliseren en digitalisering van administratieve (werk)processen;
 • Je beschikt over een IT-achtergrond en kan de vertaalslag maken van werkproces (workflow) naar functioneel ontwerp naar inrichting applicatie;
 • Je hebt ervaring met het aansturen van Systeembeheer;
 • Je hebt ervaring met applicatiebeheer van kantoorautomatisering (Microsoft) en beheer van ERP-systemen;

Leidinggeven

 • Je hebt ruimte ervaring met projectmatig werken
 • Je kunt beleidsmatig handelen, beschikt over een helicopterview en je bent omgevingsbewust. Je bent proactief, creatief, flexibel en oplossingsgericht;
 • Je beschikt over aantoonbare leidinggevende vaardigheden.
 • Je kunt medewerkers coachen in hun persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het digitaliseringsproces binnen Het Mondriaan fonds;
 • Je hanteert een hoge standaard als het gaat om accuratesse, dienstverlening en kwaliteit van werken.

Overig

 • Je bent dienstverlenend en beschikt over adviesvaardigheden
 • Je hebt affiniteit met de overige facilitaire taken (gebouwbeheer, receptie en schoonmaak)
 • Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal. Aangezien Het Mondriaan Fonds op dit moment gebruik maakt van een Engelstalige aanvraagapplicatie (met een Engelstalige helpdesk), is een goede beheersing van de Engelse taal vereist;
 • Affiniteit met het culturele domein is een pre;
 • Kennis van de relevante wet- en regelgeving op het terrein van het fonds, ook op het vlak van privacy is een pre.
 • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald volgens BBRA in schaal 13, op basis van 38 uur.

Reactie en procedure

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer A.D.J. (Rick) Verhoeven, partner bij Colourful People. Zijn mobiele nummer is 06 26 70 67 57. Heeft u interesse in deze functie? Reageer uiterlijk 1 juni 2018 via onderstaande 'solliciteer’ knop en voeg uw motivatie en curriculum vitae bij. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens en hanteren wij de richtlijnen van de AVG. Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Diversiteit

Het fonds ambieert een brede diversiteit in het team, onze activiteiten, de partners en in publieksbereik en nodigt daarom nadrukkelijk mensen met diverse achtergronden in afkomst en cultuur uit om te solliciteren.

Publicatie datum:

18 May 2018

Opdrachtgever:

Mondriaan Fonds

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement