Hoofd Bedrijfsvoering Rialto Amsterdam

Vervuld

Voor het Amsterdamse filmtheater RIALTO zoeken wij een Hoofd Bedrijfsvoering.

RIALTO, een van de meest toonaangevende filmtheaters in Amsterdam en Nederland, heeft een uitgesproken profiel, dat gekenmerkt wordt door de ruimte aandacht voor de niet-westerse film, onder meer door het festival World Cinema Amsterdam en (jong) Europees filmtalent.

RIALTO is en blijft de komende jaren het podium voor vernieuwende, kwalitatieve en onafhankelijk geproduceerde cinema uit de gehele wereld - een filmtheater dat zich wil blijven uitvinden met de nadruk op talentontwikkeling, creativiteit en vernieuwing; RIALTO heeft een vast fundament binnen de wereldstad Amsterdam met een uitstraling naar de rest van Nederland, en zelfs daarbuiten! RIALTO zoekt voortdurend naar nieuwe ontwikkelingen in de (inter) nationale cinema en wil ook in de komende jaren alle kansen benutten om haar werking en activiteiten te versterken.

In 2017 heeft RIALTO haar 35 jarig bestaan in de huidige vorm gevierd. RIALTO’s activiteiten leveren jaarlijks ruim 110.000 bezoekers op, wat tot een gezonde bedrijfsvoering met een toenemend percentage eigen inkomsten heeft geleid. Alle reden dus voor RIALTO om haar toekomst met vertrouwen tegemoet te zien!

RIALTO bereidt zich voor op uitbreiding van haar activiteiten op meerdere locaties in de stad en de daarmee gepaard gaande schaalvergroting in 2020/2021.

De Functie:

Het Hoofd bedrijfsvoering zal de directeur en overige leden van het MT adviseren en bijstaan in deze schaalvergroting, in het bijzonder op het gebied van financiën, personeel & organisatie en fondsenwerving, en uitvoering geven aan de gewenste stappen om de RIALTO ambities waar te maken.

Omdat het huidige Hoofd een nieuwe uitdaging elders aangaat zoekt RIALTO de enthousiaste nieuw Hoofd Bedrijfsvoering die met ons gaat meegroeien.

RIALTO streeft naar een diverse personeelssamenstelling. Daarom zoeken wij actief naar verscheidenheid in afkomst en achtergrond, wat een verscheidenheid aan talenten met zich meebrengt. Wij roepen nieuwe collega’s die zich hierin herkennen en ons kunnen versterken vooral op te reageren.

Het Hoofd geeft direct leiding aan de 3 medewerkers op de kantoorafdeling van RIALTO en schept de basisvoorwaarden waarbinnen de directeur en de overige leden van het managementteam optimaal kunnen functioneren. Hij/zij legt verantwoording af aan de directeur.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

1. Je bent verantwoordelijk voor de financiële administratie en financiële (maand-, kwartaal- en jaar) rapportages in samenspraak met het externe administratiekantoor ten behoeve van directie en bestuur en de controle door het accountantskantoor. Je verzorgt de aansturing en uitvoering van de relevante administratieve processen en vaardigt hiertoe de noodzakelijke richtlijnen uit. Je bent verantwoordelijk voor het (doen) verrichten van de diverse administratieve werkzaamheden en betalingsverkeer (inclusief facturering) door de bureaumedewerker en het externe administratiekantoor. Je bent verantwoordelijk voor het bewaken van het budget, en de gestelde targets voor inkomsten en uitgaven en heeft in deze een signaalfunctie in de richting van directeur en overige leden van het managementteam

2. Je coördineert het beleid op het gebied van personeelszaken, en draagt zorg voor de uitvoering hiervan,

3. In samenspraak met het managementteam coördineer je de werkroosters en vakantieplanning van de vaste medewerkers van de afdelingen programma, theater en kantoor, coördineert het traject voor scholing en opleiding van het personeel en informeert de organisatie en personeelsleden over veranderingen op het gebied van pensioen, wet- en regelgeving en overige P&O onderwerpen;

4. Je levert een coördinerende en uitvoerende bijdrage aan fonds- en sponsorwerving, en daarbij behorende relatiebeheer ten behoeve van bestaande en nieuwe activiteiten van RIALTO in samenspraak met de directeur en overige MT leden;

5.Je geeft in de rol van directiesecretaris uitvoering aan diverse taken in opdracht van en namens de directeur van RIALTO en

6.Je organiseert en structureert de kantoorwerkzaamheden, inclusief ICT en andere functies die ondersteuning bieden aan de rest van de organisatie, en draagt zorg voor een adequate afstemming tussen menskracht en middelen van de betreffende kantoorfuncties. Je stuurt de teamleden van de afdeling kantoor aan, te weten de baliemedewerker, de bureaumedewerker en de medewerker zaalverhuur & theaterplanning. Je coördineert de werkzaamheden van de medewerker zaalverhuur & theaterplanning voor wat betreft zaalverhuur, en de baliemedewerker voor wat betreft roostering theaterpersoneel en vrijwilligers voor openbare en besloten voorstellingen, inclusief ad-hoc vervanging bij ziekte- en vakantieverlof.

Functie eisen

Je beschikt over:

  • een HBO/universitair denkniveau;
  • aantoonbare kennis en ervaring met financiën, financiële administratie en financiële verslaglegging;
  • aantoonbare kennis en ervaring met personeelszaken en organisatievraagstukken;
  • aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van fonds- en sponsorwerving
  • uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden, ervaring met het maken van bestuursverslagen en het voeren van zakelijke correspondentie;
  • kennis en ervaring op het gebied van automatisering, onder meer Windows Office, Word, Excel, Exact online, Blue 10 en Active Tickets kaartverkoopsysteem;
  • een goed humeur, relativeringsvermogen, flexibele werkhouding en servicegerichte instelling;
  • affiniteit met het werken met vrijwilligers;
  • basiskennis van de filmsituatie in Amsterdam en in Nederland is een pre. Interesse voor kunst en cultuur in het algemeen en kwaliteitsfilm in het bijzonder strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

Een salaris bij aanvang minimaal € 2.650,- tot maximaal €4.000,- bruto op basis van 36 uur per week, afhankelijk van leeftijd en ervaring. Exclusief 8% vakantiegeld en goede aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden. Het betreft een aanstelling voor 36 uur per week, verspreid over 4,5 werkdag.

Solliciteren

RIALTO laat zich bij deze procedure ondersteunen door executieve search bureau Colourful People. Meer weten over deze functie? Bel dan met Rene Burgler, partner bij Colourful People (06 2857 5436).

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw CV en motivatiebrief via de ‘solliciteer’ knop te uploaden of sturen naar r.burgler@colourfulpeople.nl

De eerste ronde gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 20 november en de tweede ronde op woensdagochtend 21 november.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

25 Oct 2018

Opdrachtgever:

Stichting Amsterdams Filmhuis / Rialto

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement