Hoofd Bedrijfsvoering | Cultuurhuis Garenspinnerij

Nieuw

Cultuurhuis Garenspinnerij zoekt een inspirerende, verbindende en samenwerkingsgerichte Hoofd Bedrijfsvoering (0,8 fte).

Cultuurhuis Garenspinnerij (CHG) is de belangrijkste culturele organisatie van Gouda en de regio op het gebied van cultuureducatie en amateurkunstbeoefening. Per 1 april of 1 mei zoeken wij een Hoofd Bedrijfsvoering. Wil jij bijdragen aan het cultureel mooier maken van Gouda en werken met een enthousiast team en heb je de juiste ervaring in huis? Lees dan vooral verder!

Wat zijn de taken & verantwoordelijkheden?

 • Leidinggeven aan de afdelingen financiën, horeca & verhuur en beheer (gebouw en ICT)
 • Zorgdragen voor de P&C-cyclus; financiële begrotingen, rapportages en jaarrekening
 • Monitoren en uitvoeren van HR-taken
 • Opstellen en verbeteren van Administratieve Organisatie (AO)-procedures
 • Ontwikkelen en uitvoeren van beleid inzake o.a. ICT-projecten en fondsenwerving

Wat vragen we van jou?

 • Je hebt ervaring in een soortgelijke functie en met het aansturen van teams
 • Je beschikt over bedrijfsmatig en analytisch inzicht
 • Je beschikt over een brede kennis op het gebied van financiën, (incl. wet- en regelgeving), HR en gebouwenbeheer en weet deze te vertalen naar de praktijk
 • Je bent beslisvaardig, zorgvuldig en proactief
 • Je bent gericht op kwaliteit en resultaat en hebt oog voor mensen én het optimaliseren van processen
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden waardoor je relaties bouwt en beheert, draagvlak creëert en heldere afspraken weet te maken.
 • Je kan je vinden in onze missie en visie

Wij bieden:

 • De mogelijkheid om bij te dragen aan de doelstellingen van Cultuurhuis Garenspinnerij
 • Goede faciliteiten, een prachtige werkplek (met lekkere koffie) en een gezellig team.
 • Veel ruimte voor eigen initiatief, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.
 • Parttime functie met ingang van 1 april of 1 mei: 4 dagen, 0,8 fte
 • Inschaling CAO-KE schaal 11

Over Cultuurhuis Garenspinnerij

Het Cultuurhuis richt zich op de volgende primaire taken:

 • Cultuureducatie in de scholen. CHG werkt intensief samen met de Brede School Gouda en bereikt alle scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs van Gouda. Binnen het landelijk programma Cultuureducatie met Kwaliteit bedient zij bijna honderd scholen in Midden-Holland en doet dit in samenwerking met culturele partners in de regio.
 • Cursussen in de vrije tijd. CHG heeft een innovatief en prikkelend programma voor jong en oud op het gebied van muziek, beeldend, dans, theater en media.
 • Ontmoeten. Dit bevat diverse onderdelen zoals: Amateurkunstmakelaar (AKM), Sociaal Domein, Beheer (partners in het gebouw) en Horeca & Verhuur.

Missie

Cultuurhuis Garenspinnerij biedt mensen een inspirerende confrontatie met muziek, kunst en cultuur waardoor zij hun kijk op de wereld verrijken en zo beter toegerust zijn om te kunnen functioneren in – en een bijdrage leveren aan – de samenleving van morgen.

Visie

Wij zijn van mening dat de ontwikkeling van creativiteit, kritisch en reflectief denken, communicatie en samenwerking enorm verrijkend zijn voor wie en wat we zijn als mens, in deze steeds complexere samenleving.

Motto

‘Tik tegen je brein, ontdek jouw talent!’ is het motto van CHG.

Je weet zeker dat de wereld sneller verandert dan ooit. We verrassen, verwarren en verrijken je, zo ben

je morgen meer dan vandaag, maar ook anders dan vandaag.

Onze kernbeloften

 • Wij zien talent in ieder mens. Wij helpen je het te vinden, te ontwikkelen en indien gewenst te laten excelleren.
 • We zijn gastvrij en inclusief. We willen toegankelijk zijn door ook buiten het Cultuurhuis projecten met de buurt te organiseren.
 • We kijken doorlopend kritisch naar ons aanbod en passen het aan waar nodig.
 • Door vraaggericht te werken, met input van leerlingen, docenten en gebruikers, blijft ons aanbod actueel.
 • We zijn ook tegendraads met onverwacht aanbod. Zo geven we je ‘een tik tegen je brein’.
 • We bieden een aantrekkelijk programma en faciliteiten op een fijne locatie in een geweldig gebouw.

Stand van zaken & ambities

Cultuurhuis Garenspinnerij is een stabiele organisatie en zet stevig in op het verder ontwikkelen en professionaliseren van de organisatie. We richten ons in 2023 vooral op het bestendigen van de reguliere taken en het versterken van ons programma vanuit het onlangs opgeleverde beleidsplan 2023-2027. In 2022 heeft er een directiewissel plaatsgevonden en in de afgelopen periode is er gewerkt met een interim-controller die een groot deel van de taken van de nieuw ontwikkelde functie Hoofd bedrijfsvoering heeft waargenomen.

Cultuurhuis Garenspinnerij is een financieel gezonde culturele organisatie die zich efficiënt en effectief inzet voor cultuur in Gouda en de regio. Cultuurhuis Garenspinnerij staat ‘schouder aan schouder’ met haar stakeholders: de gemeente, de Gouwenaars, het onderwijs, de Brede School, de culturele partners, de winkeliers in de binnenstad en de ondernemers.

Cultuurhuis Garenspinnerij volgt de Code Fair Practice, Cultural Governance Code en Code Diversiteit & Inclusie. Voor de nabije toekomst hebben we als doel dat Cultuurhuis Garenspinnerij de brede diversiteit van de Goudse samenleving beter kan representeren.

Een aantal ambities die we specifiek voor ons nieuwe Hoofd Bedrijfsvoering zien zijn:

 • Verder automatiseren van financiële en administratieve processen o.a. vernieuwen cursusadministratie en planningstool in afstemming met vernieuwen website
 • Verhuur en foyer aantrekkelijker en toegankelijker maken voor een breder publiek.
 • Verder verduurzamen van het gebouw.

Informatie en procedure

Cultuurhuis Garenspinnerij laat zich bij deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Winfred Voordendag, senior partner bij Colourful People op 06-28284706.

Je interesse kan je kenbaar maken door je brief en CV uiterlijk vrijdag 17 februari via de website van Colourful People in te sturen. Er zijn twee gespreksrondes. De gesprekken worden gehouden op woensdag 1 maart (ochtend) en maandag 6 maart (middag).

Een referentieonderzoek en mogelijk een assessment zijn onderdeel van de procedure. Indiensttreding zo spoedig mogelijk, richtdatum 1 april of 1 mei 2023.

Locatie

Gouda

Publicatie datum:

25 Jan 2023

Opdrachtgever:

Cultuurhuis Garenspinnerij

Contactpersoon

W. Voordendag
M: (06) 2828 4706

Winfred Voordendag
Vragen over deze vacature?
Contact Winfred Voordendag
mobiel (06) 2828 4706
Meer details
Match criteria

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2023 Colourful People