Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) is op zoek naar: Directeur HKU Media

Vervuld

Wij zijn op zoek naar een mensgericht leider, die in staat is om vruchtbare verbindingen te leggen en teams te smeden, vanuit een samenbindende visie op beroepspraktijken van Media, met hart voor onderwijs, de kunsten en studenten

HKU Media

Bij HKU Media worden studenten opgeleid tot professionals in het vertellen en presenteren van kritische, artistieke en indringende verhalen. De school omvat de bachelor afstudeerrichtingen Animatie, Audiovisuele media, Grafisch ontwerp, Illustratie, Image and Media Technology en Fotografie; de Associate Degree Design in digital media; en de basisopleiding Media (vooropleiding).

De school biedt momenteel met ruim 34 fte onderwijs aan ongeveer 825 studenten. Het onderwijs wordt onder leiding van de zeven studieleiders en de directeur gegeven door een mix van docenten met grotere en kleinere dienstverbanden, en gastdocenten en specialisten uit de beroepspraktijk met wisselende inzet. Het onderwijs vindt grotendeels plaats op een vaste locatie in Utrecht en daarnaast op andere locaties van HKU. Voor het onderwijs wordt gebruik gemaakt van een breed scala aan goed uitgeruste werkplaatsen, van fotostudio tot letterpress and bookdesign, van zeefdruk tot experimentruimte creatieve technologie.

HKU Media doet dit als onderdeel van HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht). Voor HKU staat het zoeken naar ‘Nieuwe verbindingen, nieuwe toepassingen’ centraal: dat geldt zowel binnen HKU als daarbuiten.

Rol in de organisatie

De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, organisatie en uitvoering van het onderwijs binnen de school en adviseert het College van Bestuur over de (strategische) koers en ontwikkelingen van de school en het onderwijs. De directeur werkt nauw samen met en geeft leiding aan de studieleiders en vormt met hen het managementteam van HKU Media. Het onderwijs van de school wordt gefaciliteerd door de ondersteunende dienst, deels vanuit de backoffice en deels vanuit de locatie. Voor onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van het media-onderwijs werkt de school nauw samen met de lectoren en de directeuren van de andere schools en expertisecentra. Samen met de directeur van HKU Kunst en Economie, de directeur van HKU College en de Locatiedirecteur vormt de directeur het locatiemanagementteam Oudenoord/Nieuwe Kade.

De directeur overlegt met- en legt verantwoording af aan het College van Bestuur. De basis van de relatie is: verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. De directeur laat eigen slagkracht zien, steunt tegelijkertijd op de gemeenschappelijke kracht van HKU als geheel, draagt daar als vanzelfsprekend aan bij, bijvoorbeeld via programma’s of projecten, en voelt zich daar medeverantwoordelijk voor. Op deze manier draagt de directeur, vanuit de eigen verantwoordelijkheid, bij aan de ambities van het instellingsplan van HKU in nieuwe beroepspraktijken, maatschappelijke en technologische innovatie, flexibel en toekomstbestendig onderwijs en HKU als actieve learning community.

Opdracht

Specifieke opgaven voor de directeur zijn:

 1. Het door ontwikkelen van een verbindende visie op het media werkveld en het onderwijs. De beroepspraktijken van Media zijn divers en hybride: disciplines bestaan én lopen door elkaar heen; artisticiteit gaat hand in hand met ondernemerschap. Een belangrijke opgave voor de directeur is om, met dit gegeven, onderwijs aan te bieden dat studenten de kans geeft zowel zich te specialiseren als breed te ontwikkelen. Binnen de school, binnen HKU als geheel, en buiten HKU. De opdracht is dit te doen in aansluiting op nieuwe concepten van ‘leven lang leren’ en flexibilisering die HKU op dit moment ontwikkelt en daarbij gebruikmakend van de kennis in vanuit de afdelingen.
 2. Het leggen van bovengenoemde verbinding is ook van belang binnen de school zelf. Een tweede opgave voor de directeur ligt dan ook op de teamvorming binnen de school.
 3. Technologie biedt kansen op innovatie van het onderwijs van Media en is een noodzakelijke ‘toolkit’ voor onze studenten. Een derde belangrijke opgave voor de directeur ligt in het exploreren en benutten van de kansen van technologie voor de innovatie van het onderwijs.

Competentieprofiel

Inhoudelijke competenties

 • Goed zicht op de huidige praktijk en de verschillende werkvelden van (creatieve) media (bij voorkeur afkomstig uit de creatieve mediawereld), nationaal en bij voorkeur ook internationaal;
 • Inhoudelijke visie op het brede vak van de (creatieve) media en de culturele sector;
 • In staat om de visie op de toekomst van de (creatieve) media inhoudelijk te vertalen naar strategie, onderwijs, organisatie en ontwikkeling van de school, de mensen hierin te betrekken en hierover (zakelijk) verantwoording af kunnen leggen;
 • Gedreven door ontwikkeling en innovatie, door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen;
 • Gemotiveerd om studenten van hoge kwaliteit af te leveren aan de beroepspraktijk;
 • In staat om HKU Media in- en extern te vertegenwoordigen en sterk te positioneren.

Leidinggevende competenties

 • In staat om op een mensgerichte wijze leiding te geven aan professionals;
 • In staat om het beste in mensen naar boven te halen en teams te bouwen;
 • Open minded, open voor diversiteit en kunnen benutten van verschillen;
 • In staat om complexe zaken eenvoudig en kernachtig te benaderen; oplossingsgericht;
 • Organisatorische competenties en voldoende bedrijfsmatig inzicht en vaardigheid;
 • In staat om ‘alignment’ tussen HKU strategie en school-strategie te bewerkstelligen;

Persoonlijke competenties

 • Inspirerend en motiverend;
 • Communicatief sterk en samenwerkingsgericht;
 • Resultaatgericht en besluitvaardig;
 • Betrokken, empathisch en een open houding.

Academisch werk- en denkniveau.

HKU: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

HKU is met ruim 4000 studenten de grootste hogeschool voor de kunsten in Nederland en één van de grootste op kunst, cultuur en creatieve industrie gerichte opleidingsinstituten in Europa.

Het profiel van HKU rust op drie pijlers:

 • De kunsten (beeldende kunst en vormgeving, muziek en theater);
 • Media (technologie en maak- en ontwerppraktijken in de media in de ruimste zin van het woord);
 • Gerichtheid op bestaande en zich ontwikkelende nieuwe beroepspraktijken in de culturele sector en de creatieve industrie.

HKU kent een breed aanbod aan opleidingen verdeeld over negen schools: Beeldende Kunst, Design, Media, Muziek en Technologie, Games en Interactie, Theater, Utrechts Conservatorium, Kunst en Economie en College. Daarnaast heeft HKU vier expertisecentra (voor Leven Lang Leren, Onderzoek en Innovatie, Creatief Ondernemerschap en Creatieve Technologie) en een vijftal lectoraten. Schools, expertisecentra en lectoraten worden bedrijfsmatig ondersteund door de backoffice en locatieteams. HKU biedt onderwijs op verschillende locaties in Utrecht en een locatie in Amersfoort. HKU acteert als een platte organisatie die al netwerkend, met kunst en kunstbeoefening als basis, nieuwe verbindingen smeedt met de maatschappij en innovatieve toepassingen ontwikkelt voor maatschappelijke uitdagingen. Het motto van HKU luidt dan ook: de kunst van HKU, nieuwe verbindingen, nieuwe toepassingen.

Verdere informatie over de organisatie is te vinden op de website van de HKU en informatie over de strategie en de ambities kunt u vinden in ons instellingsplan.

Arbeidsvoorwaarden

De salariëring is conform cao-hbo en bedraagt minimaal € 4.956 (schaal 13) en maximaal € 6.632 (schaal 14), exclusief 8% vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (8,3%). De inschaling is afhankelijk van relevante kennis en ervaring. De standplaats is de stad Utrecht. Uitgangspunt is een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast contract.

Planning en procedure

De begeleiding van de procedure is in handen van Colourful People. Voor meer informatie over de procedure of de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Rick Verhoeven (partner bij Colourful People): 06 267 067 57 of 023 56 71 030. U kunt uw schriftelijke motivatie en CV uiterlijk 27 april 2019 uploaden via onderstaande ‘solliciteer’ knop op de website van Colourful People.

 • De eerste ronde selectiegesprekken met de sollicitatiecommissie staan gepland op woensdag 15 mei, tussen 08.30 - 12.00 uur en op donderdag 16 mei, tussen 13.00 uur tot 15.00 uur.
 • De tweede ronde staat gepland op maandag 20 mei, tussen 12.00 - 16.00 uur.
 • Het eindgesprek met het College van Bestuur staat gepland op 21 mei, tussen 09.30 - 11.30 uur.

Een referentiecheck vormt een standaard onderdeel van de procedure. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Locatie

Utrecht

Publicatie datum:

05 Apr 2019

Opdrachtgever:

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement