Het Nieuwe Instituut zoekt een Algemeen/Artistiek directeur- bestuurder

Reageer nu!

Voor Het Nieuwe Instituut zoeken wij een cultureel en maatschappelijk ge├źngageerde algemeen/artistiek directeur die op energieke wijze als boegbeeld staat voor de vernieuwende ambities van het Het Nieuwe Instituut.. Een directeur die met een heldere visie op het erfgoed- en ontwerp vak en met een verbindende en op samenwerking gerichte stijl het Het Nieuwe Instituut verder weet te versterken.

Het Nieuwe Instituut staat sinds 2013 voor het versterken van de cultuur-maatschappelijke betekenis van architectuur, design en digitale cultuur, waarbij de nadruk ligt op de wisselwerking tussen deze disciplines. In de beleidsperiode 2021-2024 transformeert het instituut zich verder naar een erfgoedinstelling voor architectuur, design en digitale cultuur, waarbij de drie sectoren ook afzonderlijk in programma’s van het instituut aandacht krijgen. Het Nieuwe Instituut wil in een periode die wordt gekenmerkt door radicale veranderingen, het actuele gesprek over ontwerp door middel van onderzoek en presentaties modereren, stimuleren en faciliteren. Het verbreden en verdiepen van de publieke waardering is hierbij een principieel uitgangspunt.

Het Nieuwe Instituut ambieert de maatschappelijke en innovatieve waarde van cultuur zichtbaar te maken voor verschillende gebruikersgroepen. Het Nieuwe Instituut heeft als het nationale geheugen van het ontwerpveld een beheer- en behoudfunctie, het instituut onderzoekt en ontsluit. De verbinding tussen verleden en toekomst staat centraal, terwijl onderzoek wordt benut om innovatieve verhaallijnen te ontwikkelen. Als geen andere culturele instelling is Het Nieuwe Instituut, zowel inhoudelijk als organisatorisch, in staat flexibel en vernieuwend actuele en urgente vraagstukken te benoemen, te duiden en te bevragen en publiek te maken.

Het Nieuwe Instituut kiest in haar beleidsplan 21-24 principieel voor meerstemmigheid vanuit een sociaal en ecologisch perspectief. Daarnaast ligt het inhoudelijke accent op multidisciplinaire kennisontwikkeling en deze verbinden aan professioneel ontwerpend Nederland en het bredere, geëngageerde publiek dat in architectuur, design en digitale cultuur geïnteresseerd is. Het instituut beheert de rijkscollectie voor architectuur, stimuleert wetenschappelijk en speculatief onderzoek, programmeert tentoonstellingen, lezingen en debatprogramma’s in binnen- en buitenland. Het instituut is tevens verantwoordelijk voor de invulling van het nationale paviljoen voor de Biënnale van Venetië en andere vormen van internationale dialoog en kennisuitwisseling.

Trefwoorden die Het Nieuwe Instituut karakteriseren zijn: meerstemmig, sociaal, ecologisch, experimenteel, Rotterdam/regionaal/nationaal/internationaal, (zelf)kritisch, plezier, gastvrij, uitgesproken, toegankelijk, een goede opdrachtgever, een lerende organisatie, continu in transformatie.

Organisatie en financiën

Stichting Het Nieuwe Instituut heeft een Raad van Toezicht en werkt met een tweehoofdig bestuur-directie. Te weten de algemeen/artistiek directeur-bestuurder en de zakelijk directeur-bestuurder. De organisatie bestaat uit circa 110 medewerkers, verdeeld over verschillende afdelingen zoals collectie, programma, agentschap, marketingcommunicatie, onderzoek, bedrijfsvoering, HR en Financiën. Daarnaast wordt projectmatig met een flexibele schil aan medewerkers en ZZP-ers gewerkt. Architectuur Dichterbij is een groot project dat in de beleidsperiode 21-24 een afronding kent.

Het Nieuwe Instituut wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW via de Erfgoedwet en de Basisinfrastructuur. Daarnaast zorgen publieksinkomsten en verhuur van ruimten in het gebouw voor eigen inkomsten. De jaarlijkse begroting bedraagt momenteel circa 12 miljoen euro. Voor speciale programma’s en onderzoeken doet Het Nieuwe Instituut (in samenwerking) een beroep op bijdragen van fondsen. Het Nieuwe Instituut beschikt over de ANBI-status.

De directie

De algemeen/artistiek directeur-bestuurder (AD) en de zakelijk directeur-bestuurder (ZD) dragen samen de verantwoordelijkheid voor bestuur en organisatie van Het Nieuwe Instituut , waarbij de AD voorzitter van het bestuur is. De taakverdeling tussen beiden directeuren is zodanig dat de artistiek-inhoudelijke medewerkers door de AD worden aangestuurd en de op bedrijfsvoering en collectie gerichte medewerkers door de ZD. De directie streeft naar collegiale besluitvorming. De directie is gezamenlijk verantwoordelijk voor het opstellen van het beleidsplan en de begroting. De gecombineerde kracht van beide directeuren heeft als doel inhoudelijke vernieuwing tot stand te brengen en de groei en continuïteit van het Het Nieuwe Instituut en van sponsoring, partnerships en subsidies te waarborgen. Verantwoording wordt afgelegd aan de Raad van Toezicht.

Wie zoeken wij? De nieuwe Algemeen Directeur:

 • Vertegenwoordigt de organisatie, en zorgt voor positionering en profilering van Het Nieuwe Instituut in binnen en buitenland. Fungeert als boegbeeld van het Instituut.
 • Past bij de artistiek cultureel en maatschappelijk geëngageerde stijl van het instituut en weet maatschappelijke vraagstukken vanuit een ontwerpperspectief te positioneren.
 • Geeft leiding aan programma, agentschap, onderzoek en artistiek advies.
 • Beschikt over een relevant, uitgebreid en warm netwerk in de ontwerpsector in binnen en buitenland.
 • Heeft kennis van en een visie op digitale - en andere technische ontwikkelingen en hun mogelijke impact op de ontwerpsector;
 • Heeft een heldere en bewezen visie op het erfgoedvak en het ontwerpvak en draagt die uit.
 • Heeft een heldere visie op onderzoek, multidisciplinaire kennisontwikkeling, meerstemmigheid en zicht op de ontwikkelingen voor professionals, en staat daarvoor.
 • Is richtinggevend, stevig en overtuigend. Weet zich open en nieuwsgierig te verhouden tot nationale en internationale stakeholders en samenwerkingspartners. Hanteert een netwerkachtige manier van samenwerken.
 • Is verbindend, empathisch en een teamspeler, geeft ruimte aan professionals en inspireert. Is voor de organisatie en haar medewerkers bereikbaar, is belangstellend en betrokken. Heeft oog voor realisatie en haalbaarheid en is gericht op samenwerking.
 • Vindt de goede balans tussen enerzijds vernieuwen en anderzijds bestendigen en uitbouwen van het bestaande. Staat open voor andere meningen en blijft nieuwsgierig.
 • Heeft aantoonbare ervaring met leidinggeven en beschikt over relevante ervaring in of met de ontwerpsector
 • Woont in Nederland of is bereid er te komen wonen. Is bereid om te reizen, spreekt vloeiend Engels en Nederlands (of is bereid om Nederlands te leren).

Als AD ben je:

 • Communicatief
 • Strategisch
 • Samenwerkingsgericht en collegiaal zowel intern als extern
 • Nieuwsgierig, creatief, vernieuwend en flexibel
 • Sterk in onderhandelen en bemiddelen
 • Energiek en representatief
 • Ambitieus

Wat bieden wij?

Een uitdagende functie bij een bijzondere en geëngageerde organisatie. Het Nieuwe Instituut hanteert een passend en marktconform arbeidsvoorwaardenpakket.

Geïnteresseerd?

Het Nieuwe Instituut laat zich in deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over Het Nieuwe Instituut, de functie of de procedure kun je contact opnemen met Naima Azough, senior partner bij Colourful People, bereikbaar op n.azough@colourfulpeople.nl en via 06-43449717.

Je kunt je interesse kenbaar maken door je brief en CV uiterlijk woensdag 13 januari 2021 via de ‘Solliciteer’ button onder op deze website te uploaden. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland begin februari 2021 (zie data hieronder). Daarnaast zal een gesprek gevoerd worden met een adviescommissie. Het Nieuwe Instituut streeft ernaar de procedure eind februari 2021 af te ronden.

Belangrijke data:

 • 1 en (evt 3) februari 2021 - digitale 1e gespreksronde met selectiecommissie Het Nieuwe Instituut
 • 4 februari - digitale gespreksronde met adviescommissie Het Nieuwe Instituut
 • 8 februari 2021 - 2e gespreksronde met selectiecommissie Het Nieuwe Instituut

Het vieren en stimuleren van diversiteit in brede zin (blikrichtingen, denkbeelden, cultuur, leeftijd, gender, seksuele voorkeur, geloof etc.) is een belangrijk aandachtspunt van Het Nieuwe Instituut. Het Nieuwe Instituut streeft overeenkomstig naar een evenwichtig samengesteld personeelsbestand.

Locatie

Rotterdam

Publicatie datum:

16 Dec 2020

Opdrachtgever:

Het Nieuwe Instituut

Contactpersoon

N. Azough
T: (023) 5671 030
M: (06) 4344 9717

Naima Azough
Vragen over deze vacature?
Contact Naima Azough
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4344 9717
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People