Het Nederlands Filmfonds zoekt een lid van de Raad van Toezicht

Reageer nu!

Het Nederlands Filmfonds stimuleert een divers en kwalitatief hoogstaand film- en media-aanbod en een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat. Wegens het einde van de tweede zittingstermijn van een van de Raadsleden zijn wij op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht

Nederlands Filmfonds

Het Nederlands Filmfonds stimuleert een divers en kwalitatief hoogstaand film- en media-aanbod en een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat. Het Filmfonds co-financiert daartoe filmproducties in de fase van ontwikkeling, realisering en distributie. Ook ondersteunt het Fonds activiteiten als filmfestivals, training van filmprofessionals, publicaties en onderzoek. Het Filmfonds werkt met een artistiek-inhoudelijke stimuleringsregelingen en een regeling die zich specifiek richt op versterking van de Nederlandse filmindustrie. Daarnaast draagt het bij aan de versterking van internationale netwerken en aan de profilering van talenten en nieuwe filmprojecten op internationale talentlabs, festivals en coproductiemarkten. Met de Netherlands Film Commission richt het zich specifiek op het aantrekken van internationale producties naar Nederland. Ook speelt het Filmfonds een actieve rol in de beleidsontwikkeling voor de minister.

Profiel

Wegens het einde van de tweede zittingstermijn van een van de Raadsleden zijn wij op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht, met een strategisch denkniveau, gedegen kennis van en werkervaring binnen de filmindustrie. Kandidaten hebben inzicht in de ontwikkelingen in de audiovisuele sector op nationaal en internationaal gebied, en hebben ervaring in een maatschappelijke omgeving met een vergelijkbare complexiteit met publieke en private stakeholders. Mede gezien het belang van de zichtbaarheid nu en in de toekomst van de Nederlandse film, gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat afkomstig uit de distributieketen en/of uit de filmtheater- en bioscoopbranche.

Het Nederlands Filmfonds hecht grote waarde aan een Raad van Toezicht met een kritische en integere taakvervulling, een onafhankelijke positionering en een diverse samenstelling in leeftijd, achtergrond en beroepservaring, en nodigt daarom graag kandidaten uit die daartoe kunnen bijdragen. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hanteren de Code Governance Cultuur.

Kandidaten mogen niet (in)direct betrokken zijn bij door het Filmfonds gesubsidieerde organisaties of projecten. Zij worden daarnaast geacht te beschikken over aantoonbare ervaring als toezichthouder. De Raad vergadert vier maal per jaar. Leden ontvangen een vacatievergoeding. De zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht (RvT) bedraagt vier jaar, met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming voor vier jaar. De voorzitter en leden van de RvT worden benoemd door de minister van OCW op voordracht van de RvT.

De opgave

Het medialandschap is internationaal, complex en verandert snel. Hoewel het coronavirus de filmindustrie hard heeft getroffen, zien wij tegelijkertijd een enorme groei van de populaire streamingssector. Al deze ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de sector en ook aan het Filmfonds en de strategische partners. Verhoging van de kwaliteit en diversiteit van Nederlandse films en vergroting van de zichtbaarheid ervan is noodzakelijk wil deze op kunnen vallen binnen het groeiende internationale aanbod. Het instrumentarium moet mee kunnen blijven veranderen, op een manier die rechtdoet aan de verschillende belangen en de complexiteit van filmproductie, met medeneming van de verschillende interne en externe spelers in het proces. De verwachtingen die het veld heeft van het Filmfonds zijn hoog. De afgelopen jaren is het takenpakket en het budget van het Filmfonds gegroeid, tevens is de omvang van de organisatie en de complexiteit van de werkzaamheden toegenomen. Het huidige beleidsplan is leidend voor de implementatie van activiteiten zowel in de regelgeving als in de organisatie. Tegelijkertijd is het zaak om in goed samenspel met experts en stakeholders binnen en buiten de organisatie de beleidsperiode 2021-2024 voor te bereiden waarin ook de noodzakelijke vervolgstappen worden gezet.

De organisatie

Het Filmfonds is een zelfstandig bestuursorgaan gevestigd in Amsterdam en ontvangt als cultuurfonds zijn middelen van het ministerie van OCW. Het jaarbudget van het Filmfonds bedraagt 62 miljoen euro per 2021. De organisatie bestaat uit circa 50 medewerkers die, verdeeld over enkele gespecialiseerde afdelingen, uitvoering geven aan de verschillende regelingen en activiteiten. Het Filmfonds heeft een Directeur-bestuurder en een zakelijk directeur die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering. Het Fonds staat bekend als een gedreven en innovatieve organisatie.

Wij vragen u via e-mail te solliciteren. U kunt tot en met 26 april a.s. reageren door een CV en een korte motivatie (graag in pdf) te mailen aan vacature@filmfonds.nl, o.v.v. sollicitatie Raad van Toezicht. De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 17 mei 2021. Meer informatie over de Raad van Toezicht vindt u hier en voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de secretaris van de Raad van Toezicht, Gitta Kruisbrink via 020-5707676.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

01 Apr 2021

Opdrachtgever:

Anoniem

Contactpersoon

Sude Adiguzel
Vragen over deze vacature?
Contact Sude Adiguzel
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures derden

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People