Het ASKV/MOO zoekt diverse Trajectbegeleiders

Reageer nu!

Voor een nieuw te vormen team zoekt het ASKV/MOO met ingang van 1 januari 2020, maatschappelijke trajectbegeleiders, juridische trajectbegeleiders en groepswerkers. Alle functies zijn voor 32/36 uur per week en betreffen de nog te starten 24-uursopvang van het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO).

Het ASKV is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van met name uitgeprocedeerde vluchtelingen. Ze biedt juridische, materiële en psychosociale hulp en voert actie voor een humaan vluchtelingenbeleid. Het MOO is een opvangproject voor afgewezen asielzoekers en andere ongedocumenteerden die vanwege ernstige psychische problemen (soms tijdelijk) niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Het MOO begeleidt cliënten bij een herhaald asielverzoek, een aanvraag voor een verblijfsvergunning op medische gronden, een artikel 64 aanvraag (uitstel van vertrek) of terugkeer. Tijdens de voorbereiding van een aanvraag wordt tijdelijk opvang geboden, worden cliënten begeleid naar passende hulpverlening en krijgen ze juridische ondersteuning. Voor een groep van twintig cliënten met ernstige chronische psychiatrische en/of somatische problematiek wordt met ingang van 1 januari 2020 in Amsterdam Noord gestart met een nieuwe vorm van 24-uurs huisvesting en begeleiding (MOO-Intensief).

Voor deze opvang zoeken wij per 1 januari 2020 diverse trajectbegeleiders.

De voornaamste taken van de trajectbegeleiders zijn:

 • het opstellen van een op de individuele cliënt toegespitst hulpverleningsplan (eigen caseload);
 • het plannen van taken die uit het hulpverleningsplan voortvloeien;
 • het bewaken van de voortgang van individuele hulpverleningstrajecten (intern);
 • het bewaken van afspraken (extern);
 • het bewaken van de MOO-methodiek;
 • het vastleggen van alle activiteiten in het cliëntvolgsysteem;
 • het toezicht houden op de woningen;
 • vroegtijdige signalering van crisissituaties;
 • het initiëren, en zo nodig, begeleiden van dagactiviteiten;
 • het begeleiden van stagiaires en vrijwilligers bij hun dagelijkse werkzaamheden;
 • het onderhouden van contacten extern;
 • het correct afhandelen van post en telefoon;
 • de voorbereiding van en het deelnemen aan verschillende overleggen.

De trajectbegeleider werkt altijd in nauwe afstemming met de coördinator van MOO intensief.

De personen die wij zoeken

 • hebben affiniteit met de doelstellingen van het ASKV en met de doelgroep van het MOO/ ervaring met de doelgroep is een pre;
 • zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op MOO-Intensief met betrekking tot de zorg en begeleiding van cliënten;
 • zijn in staat prioriteiten te stellen in de te verrichten werkzaamheden;
 • dragen zorg voor voortgang, kwaliteit en kwantiteit van de hulpverleningstrajecten;
 • zijn medeverantwoordelijk voor de externe belangenbehartiging en externe afstemmingsoverleggen;
 • zijn zorgvuldig, energiek en stressbestendig;
 • zijn bereid onregelmatige diensten te draaien;
 • zijn praktisch ingesteld, tonen initiatief en hebben een resultaatgerichte stijl;
 • beheersen het Nederlands uitstekend (mondeling en schriftelijk)/ beheersing van Engels, Arabisch en Frans is een pre;
 • hebben een relevante HBO- of universitaire opleiding;
 • Een vluchtelingenachtergrond is een pre.

Voor de juridische trajectbegeleiders vragen we daarnaast:

 • heeft een afgeronde HBO- of universitaire opleiding (juridisch).
 • is in staat om goede rapportages op te stellen ten behoeve van juridische procedures;

Het ASKV/MOO biedt

 • een prettige werksfeer in een kleine organisatie met gemotiveerd team van vaste medewerkers en vrijwilligers;
 • Een aanstelling met een bruto maandsalaris in schaal 8 van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Het ASKV hanteert een systeem van beloning naar anciënniteit voor al haar medewerkers.
 • een aanstelling voor 1 jaar inclusief 1 proefmaand en de mogelijkheid tot verlenging van het contract voor de projectperiode.

Belangstelling

Een motivatie en CV kun je tot uiterlijk 17 november 2019 sturen naar: sollicitatie@askv.nl o.v.v. vacature MOO. De eerste sollicitatieronde zal plaatsvinden in week 47, de tweede ronde in week 48. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Alice Beldman, tel: 06 - 40 30 89 18.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

08 Nov 2019

Opdrachtgever:

ASKV/Steunpunt Vluchtelingen

Contactpersoon

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement