drie leden Raad van Toezicht

Meerdere functies beschikbaar

Het Nederlands Filmfonds zoekt drie leden van de Raad van Toezicht

Het Nederlands Filmfonds is hét cultuurfonds voor de Nederlandse film en stimuleert een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod. Het Fonds verstrekt namens de Rijksoverheid bijdragen aan de ontwikkeling, productie en distributie van kansrijke en cinematografische kwaliteitsfilms van beginnend en ervaren filmtalent en aan activiteiten als festivals en training. Het Fonds opereert in een internationale en dynamische omgeving en geeft in zijn beleid prioriteit aan talentontwikkeling, innovatie, internationalisering en professionalisering.

De zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht (RvT) bedraagt vier jaar, met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming voor vier jaar. De voorzitter en leden van de RvT worden benoemd door de minister van OCW op voordracht van de Raad van Toezicht.

Leden van de Raad van Toezicht hebben grote affiniteit met de film en AV-sector en met het Cultuurbeleid in het algemeen. We zijn specifiek op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht met juridische kennis bij voorkeur van de AWB en op het gebied van de film- en media. Daarnaast zijn we op zoek naar een lid met aantoonbare en specifieke kennis op het gebied van Financiën, HR en Organisatie. Onder de nieuw te werven leden zoeken wij tevens een lid met kennis en werkervaring in de filmindustrie.

Kandidaten mogen niet (in)direct betrokken zijn bij door het Filmfonds gesubsidieerde organisaties of projecten. Zij worden daarnaast geacht te beschikken over aantoonbare ervaring als toezichthouder.

De Raad vergadert vier maal per jaar. Leden ontvangen een vacatievergoeding en reiskosten.

Wij vragen u uitsluitend via e-mail te solliciteren. U kunt tot 18 december 2018 reageren door een CV en een korte motivatie (graag in pdf) te mailen aan vacature@filmfonds.nl, o.v.v. sollicitatie Raad van Toezicht. De gesprekken zullen plaatsvinden in de week 2, op 9 en/of 11 januari 2019.

Meer informatie over de Raad van Toezicht vindt u hier en voor meer informatie over deze vacatures kunt u contact opnemen met de secretaris van de Raad van Toezicht, Gitta Kruisbrink via 020-5707676.

Raad van Toezicht
Het Nederlands Filmfonds kent een Raad van Toezicht. met een kritische en integere taakvervulling, een onafhankelijke positionering en een diverse samenstelling in leeftijd, achtergrond en in beroepservaring. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hanteren de Code Governance Cultuur.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

12 Nov 2018

Opdrachtgever:

Filmfonds

Contactpersoon

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures derden

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement