Directeur Strategie - COC Nederland

Nieuw

COC Nederland zoekt een directeur Strategie met ruime leidinggevende ervaring in verbindend- en coachend leiderschap.

In een steeds veranderende wereld staan we als COC voor belangrijke opgaven en keuzes. Dit vraagt om externe focus en vernieuwende en vertrouwde partnerschappen om blijvend van betekenis te kunnen zijn voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse (LHBTI) personen wereldwijd. Wat dit op de langere termijn betekent, ga jij met ons in kaart brengen. Je bent lid van de tweehoofdige directie van COC Nederland en voor zowel midden als lange termijn heb je een integrale en gedeelde eindverantwoordelijkheid voor het borgen en bestendigen van de doorontwikkeling van het federatiekantoor en de federatie als geheel. Je inspireert, motiveert en daagt uit. Je hebt visie en beschikt over een passend trackrecord in het versterken en transformeren van organisaties.

Over COC Nederland

COC Nederland komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). Het COC zet zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland en het buitenland. Het COC streeft naar een diverse en inclusieve wereld waar mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken.

Het COC werd opgericht in 1946 en is daarmee de oudste nog bestaande LHBTI-organisatie ter wereld. Als één van de weinige LHBTI-organisaties beschikt COC over een speciale raadgevende status bij de Verenigde Naties. Het COC is actief op tal van gebieden, met het accent op jong & school, 50plus, (politieke) belangenbehartiging, veiligheid, cultuur & geloof en internationale belangenbehartiging. COC Nederland is een federatie van regionale lidverenigingen.

De huidige organisatie

COC Nederland is een federatie van 20 lokale COC-verenigingen. De verenigingen staan midden in de samenleving, hebben nauw en direct contact met de achterban en met maatschappelijke organisaties, bestuur en politiek in de lokale gemeenschappen. De COC-verenigingen zijn bestuurlijk en financieel onafhankelijk.

Onze werkwijze is inside-out: we ondersteunen LHBTI’s en hetero’s om zélf van binnenuit verandering tot stand te brengen. De kracht van binnenuit heeft vaak meer impact dan beïnvloeding van buitenaf. Bovendien bereiken we méér wanneer miljoenen hetero’s en LHBTI’s meedoen bij het streven naar emancipatie, sociale acceptatie en gelijke rechten.

De Algemene Vergadering van de besturen van de verenigingen is het hoogste besluitvormend orgaan van de federatie. De besturen van de verenigingen kiezen gezamenlijk een landelijk bestuur, het bestuur van de federatie COC Nederland. De voorzitter van het federatiebestuur is de primaire woordvoerder van COC Nederland en wordt daarbij ondersteund door de directeur en de manager public affairs van het federatiekantoor. Het federatiebestuur stelt de directie aan, die leidinggeeft aan het federatiekantoor. Het federatiebestuur ziet toe op de kwaliteit van de uitvoering van het beleid door het federatiekantoor en op de kwaliteit van de aan de verenigingen geboden ondersteuning. De directie initieert het beleid ter verwezenlijking van de doelstelling van de federatie en legt dit ter goedkeuring voor aan het bestuur. Het bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan vast en legt dit ter vaststelling voor aan de Algemene Vergadering (AV).

Het federatiekantoor heeft een tweehoofdig directiemodel; een directeur Financiën en een directeur Strategie, die beiden gelijkwaardig leidinggeven aan het federatiekantoor. Het federatiekantoor geeft uitvoering aan de taken die door de AV bij het federatiekantoor zijn belegd:

 • Belangenbehartiging op (inter)nationaal niveau;
 • Perswoordvoerderschap op (inter)nationaal niveau;
 • Initiëren en uitvoeren van nationale en internationale programma’s;
 • Ondersteunen van de verenigingen van de federatie, onder andere op het gebied van: ledenadministratie, mobilisatie achterban, vrijwilligersbeleid, kennisontwikkeling en kennisdeling.

De directie stuurt en geeft leiding aan het MT, met daarin de o.a. de managers Nationaal en Internationaal. De directeur Strategie en Relatiebeheer geeft tevens direct leiding aan de HR-adviseur en is bestuurder naar de Ondernemingsraad.

Meer informatie over COC Nederland en haar strategie kan je vinden in de nota SAMEN STERK, COC Strategisch Kader 2019 - 2022. Een beeld van onze bedrijfsvoering kan je vinden in de jaarrekening 2018

Resultaatgebieden directeur Strategie

1. Belangenbehartiging

 • Je onderhoudt de relevante bestuurlijke netwerken, de allianties en de relatie met de verenigingen;
 • Je acteert daar strategisch en verbindend in;
 • Je volgt de relevante maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt die naar beleid en strategie.

2. Inrichting Federatiekantoor

 • Samen met je collega-directeur ben je verantwoordelijk voor een efficiënte inrichting van het federatiekantoor;
 • Je coacht op integere en inspirerende wijze het talent binnen de werkorganisatie in het realiseren van hun potentieel en de organisatiedoelstellingen;
 • Je stuurt op de ontwikkeling van HR-instrumenten die passend zijn bij de fase waarin de organisatie zich bevindt;
 • Samen met je collega directeur stuur en geef je leiding aan het MT.

Wat zoeken wij?

Wij zoeken kandidaten die zich herkennen in de volgende kwalificaties:

 • Je hebt ruime leidinggevende ervaring op strategisch niveau in de non-profit sector en/of met publiek-private programma’s;
 • Je bent je bewust van de federatiestructuur, de standpunten, de gevoeligheden en ontwikkelingen binnen de LHBTI community en handelt hiernaar;
 • Je hebt ervaring met HR-beleid en met organisatorische verbeter- en transformatietrajecten;
 • Je bent bestuurlijk- maatschappelijk- en organisatiesensitief;
 • Je bent integer, verbindend, vernieuwend, transparant en enthousiast;
 • Je beschikt over een stijl van leidinggeven waarmee je mensen ruimte geeft, uitdaagt en in hun kracht zet. Je kunt goed delegeren en samenwerken;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht;
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met- en bij voorkeur bewezen werkervaring in een cultureel en/of gender diverse omgeving;
 • Vanzelfsprekend onderschrijf je de missie van COC Nederland en identificeer je je met onze achterban;
 • Je hebt academisch werk- en denkniveau.

Functie-specifieke eisen

 • Je bent een leider die sterk is in verbinden.
 • Je bent sensitief en hebt antenne voor maatschappelijke ontwikkelingen en voor de processen en verhoudingen binnen COC Nederland.
 • Je bent iemand die visie en ondernemerschap combineert met het vermogen om rust en evenwicht in de organisatie te brengen waar dat nodig is.
 • Je bent iemand die mensen inspireert en ruimte geeft en de missie van COC Nederland omarmt en uitdraagt.
 • Gezien het tweehoofdig directiemodel ben je goed in staat tot samenwerking.

Wat bieden wij?

Bij COC Nederland werken enthousiaste en intrinsiek gedreven mensen die grote betrokkenheid hebben met de missie van COC en met elkaar. Je komt te werken in een dynamische organisatie met veel ruimte voor nieuwe initiatieven. Daarnaast bieden wij arbeidsvoorwaarden die gebaseerd zijn op de CAO Sociaal Werk – Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

De functie is ingeschaald in schaal 13 met een maximaal bruto maandsalaris van € 6.464-. Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden is een Individueel Keuzebudget, waar o.a. 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering is opgenomen. Daarnaast heb je recht op 1,5% van het bruto jaarsalaris voor loopbaanontwikkeling met een maximum opbouw van 3 jaar.

Procedure

COC Nederland laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Rick Verhoeven. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-267 067 57.

Mogelijk zijn er interne kandidaten die voor deze positie opteren. In dat geval zal bij gelijke geschiktheid voor een interne kandidaat gekozen worden.

Reacties op de vacature ontvangen wij graag uiterlijk 25 september 2020 en kunnen rechtstreeks gestuurd worden via onderstaande solliciteer button. De selectiegesprekken voor deze positie zijn gepland in week 41.

“Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden voor COC en wij vinden het belangrijk dat de grote diversiteit binnen de LHBTI-gemeenschap en de Nederlandse samenleving worden weerspiegeld in onze organisatie. Wij moedigen transgender- en intersekse personen en mensen met een non-binaire genderidentiteit aan om op deze vacature te reageren.”

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

04 Sep 2020

Opdrachtgever:

COC Netherlands

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement