Directeur School HKU Theater

Reactietermijn gesloten

Wij zoeken een mensgerichte teambuilder met een uitstekend zicht op de professionele en actuele theaterpraktijk, die de school Theater met verve (uit)draagt. En die in staat is een dynamische learning community te bouwen en dit graag doet in de zich steeds vernieuwende context van HKU.

HKU: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

HKU is met bijna 4000 studenten de grootste hogeschool voor de kunsten in Nederland en één van de grootste op kunst, cultuur en creatieve industrie gerichte opleidingsinstituten in Europa. Het profiel van HKU rust op drie pijlers:

 • de kunsten (beeldende kunst en vormgeving, muziek en theater);
 • media (technologie en maak- en ontwerppraktijken in de media in de ruimste zin van het woord);
 • gerichtheid op bestaande en zich ontwikkelende nieuwe beroepspraktijken in de culturele sector en de creatieve industrie.

HKU kent een breed aanbod aan opleidingen verdeeld over negen schools: Beeldende Kunst, Design, Media, Muziek en Technologie, Games en Interactie, Theater, Utrechts Conservatorium, Kunst en Economie en HKU College. Daarnaast heeft HKU vier expertisecentra (voor Onderzoek en Innovatie, Educatie, Creatief Ondernemerschap en Creatieve Technologie) en een vijftal lectoraten. HKU biedt onderwijs op verschillende locaties in Utrecht en Amersfoort. Schools, expertisecentra en lectoraten worden bedrijfsmatig ondersteund door de backoffice en locatiebureaus. HKU ontwikkelt zich als een netwerkorganisatie die, met kunst en kunstbeoefening als basis, nieuwe verbindingen smeedt met de maatschappij en innovatieve toepassingen ontwikkelt voor maatschappelijke uitdagingen. Het motto van HKU luidt dan ook: de kunst van HKU, nieuwe verbindingen, nieuwe toepassingen. Verdere informatie over de organisatie en het huidige beleid van HKU is te vinden op www.hku.nl

HKU Theater

HKU Theater is een interdisciplinaire theaterschool met opleidingen in theatervormgeving, interactive performance design, schrijven, acteren, docent theater en een internationale Master Scenography. HKU Theater staat in nauw contact met de praktijk van theater in de ruimste zin van het woord. Ze voedt die praktijk met nieuwe werkwijzes en repertoire. De school biedt momenteel met ruim 25 fte onderwijs aan ongeveer 300 studenten (bachelor en masterniveau), die worden opgeleid tot voortrekkers in een vernieuwende theaterpraktijk: ondernemend en gericht op de maatschappij. Het onderwijs wordt gegeven door een mix van docenten met grotere en kleinere dienstverbanden, en gastdocenten en specialisten uit de beroepspraktijk met wisselende inzet. Het onderwijs wordt voor een groot deel gegeven op een sfeervolle locatie in de binnenstad van Utrecht en daarnaast op verschillende locaties van HKU, met diverse werkplaatsen, zalen en studio’s, o.a. een decor- en een kostuumwerkplaats, een motion capture studio, hout- en metaalbewerking, mediastudio’s, 3D printing etc. HKU Theater doet dit als onderdeel van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU). Voor HKU staat het zoeken naar ‘Nieuwe verbindingen, nieuwe toepassingen’ centraal: dat geldt zowel binnen HKU als daarbuiten.

Rol in de organisatie

De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, organisatie en uitvoering van het onderwijs binnen de school en adviseert het College van Bestuur over de (strategische) koers en ontwikkelingen van de school en het onderwijs. De directeur werkt nauw samen met en geeft leiding aan de studieleiders en vormt met hen het managementteam van HKU Theater. Onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering van de school worden gefaciliteerd door de ondersteunende dienst, die op locatie wordt geleid door de locatiedirecteur.

Voor onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van het theateronderwijs werkt de directeur nauw samen met de lectoren en de directeuren van de expertisecentra. Samen met de directeur van HKU Utrechts Conservatorium en de Locatiedirecteur Centrum vormt de directeur het locatiemanagementteam.

De basis van de relatie met het College van Bestuur is: verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. De directeur heeft zowel informeel als formeel overleg met de twee leden van het College van Bestuur, en legt verantwoording af aan het College van Bestuur in de cyclus van planning en control. De directeur is zich terdege bewust van zijn rol en verantwoordelijkheid in de institutionele context van HKU.

Opdracht

Specifieke opgaven voor de directeur zijn:

 • een toekomstbestendige positionering van HKU Theater als vernieuwende theaterschool, vanuit een heldere en aansprekende identiteit, waar de medewerkers zich aan kunnen verbinden en waar studenten voor willen kiezen: HKU Theater als dynamische learning community
 • versterken van de verbindingen, met buiten (diverse partners en werkveld), binnen de school (de teams) en binnen HKU (met andere schools, met de ondersteuning en met HKU-breed beleid zoals flexibilisering en Leven Lang Leren)
 • Het organiseren van competentie, flexibiliteit en diversiteit in de teams (op gebieden als onderwijs, cultuur, generaties, vakinhoud, achtergronden)

Competentieprofiel

Inhoudelijke competenties

 • goed zicht op de huidige theaterpraktijk en het werkveld (eventueel afkomstig uit de theaterwereld), nationaal en bij voorkeur ook internationaal
 • inhoudelijke visie op het brede vak van theater
 • in staat om de visie op de toekomst van het theatervak inhoudelijk te vertalen naar strategie, onderwijs, organisatie en ontwikkeling van de school, de mensen hier in te betrekken en hierover (zakelijk) verantwoording af kunnen leggen
 • gedreven door ontwikkeling en innovatie, door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen
 • gemotiveerd om studenten van hoge kwaliteit af te leveren aan de beroepspraktijk, die competeren met afgestudeerden van andere theaterscholen
 • in staat om HKU Theater in- en extern te vertegenwoordigen en sterk te positioneren

Leidinggevende competenties

 • in staat om op een mensgerichte wijze leiding te geven aan professionals
 • in staat om het beste in mensen naar boven te halen en teams te bouwen
 • open minded, open voor diversiteit en kunnen benutten van verschillen
 • besluitvaardig en resultaatgericht
 • in staat om complexe zaken eenvoudig en kernachtig te benaderen; oplossingsgericht
 • organisatorische competenties en voldoende bedrijfsmatig inzicht en vaardigheid.

Persoonlijke competenties

 • betrokken en empathisch
 • inspirerend en motiverend
 • communicatief sterk en samenwerkingsgericht
 • met verbeeldingskracht

Academisch werk- en denkniveau

Arbeidsvoorwaarden

De salariëring is conform cao-hbo en bedraagt minimaal € 4.722 (schaal 13) en maximaal € 6.318 (schaal 14), exclusief 8% vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (8,3%). De inschaling is afhankelijk van relevante kennis en ervaring. De standplaats is de stad Utrecht. Uitgangspunt is een tijdelijk dienstverband voor een periode van 1 jaar, met uitzicht op een vast contract.

Procedure en planning

De begeleiding van de procedure is in handen van Colourful People. Voor meer informatie over de procedure of de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Rick Verhoeven (adviseur Colourful People): 06 267 067 57 of 023 56 71 030. U kunt uw schriftelijke motivatie en CV tot uiterlijk 7 januari 2018 sturen naar r.verhoeven@colourfulpeople.nl

De gesprekken met de sollicitatiecommissie bij Hogeschool voor de Kunsten zullen begin februari gevoerd worden. Een referentiecheck vormt een standaard onderdeel van de procedure. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Opdrachtgever

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)

Publish date

27-12-2017

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757
© Colourful People 2018 | Powered by OTYS Recruiting Technology | Design by PXL Communicatie