Directeur School HKU Muziek en Technologie

Vervuld

HKU Muziek en Technologie

HKU Muziek en Technologie heeft een unieke positie op het grensvlak tussen muziek en technologie, in de regio zowel als (inter)nationaal.

Het onderwijs van HKU Muziek en Technologie richt zich op Composition & Music Production, Composition for Media, Music Design for Games & Interaction, Composition Electronic Music, Audio Design en Sound Design. Op master niveau verzorgt de school de opleiding Master of Music - Music Design.

De school heeft circa 400 studenten en daarnaast een vooropleiding met circa 50 cursisten. Het onderwijs wordt gegeven door een mix van docenten met grotere en kleinere dienstverbanden maar altijd met een stevig been in de beroepspraktijk, en gastdocenten en specialisten uit het werkveld met wisselende inzet.

HKU Muziek en Technologie staat voor een sterk ontwikkelde visie op de dynamische relatie tussen geluid/muziek en technologie, en op de wisselwerking tussen autonome en toegepaste muziek, dit gecombineerd met een open cultuur van samenwerking en effectief denken in contexten. De school werkt als een goed functionerende netwerkorganisatie. HKU Muziek en Technologie weet daarmee sinds jaar en dag impact te maken in de muziekwereld en daarbuiten en levert studenten af die op uiteenlopende plekken in de creatieve industrie terug te vinden zijn.

Goede voorbeelden hiervan zijn de alumni werkzaam bij grote spelers in de industrie als Massive Music en 3FM, alumni bedrijven als Big Orange en Audio Ease, opvallende musici als Torre Florim van de Staat en Tarik Barri (Atoms for Peace-Thom Yorke), maar ook het mede organiseren van de ICMC16, en de traditie van nationale en internationale research samenwerkingen op het vlak van muziek en geluid met partners als TNO, Bartimeus en Philips.

HKU Muziek en Technologie doet dit als een van de negen schools van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU).

Rol in de organisatie

De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, organisatie en uitvoering van het onderwijs binnen de school en adviseert het College van Bestuur over de koers en ontwikkelingen van de school en het onderwijs. De directeur werkt nauw samen met en geeft leiding aan de studieleiders en vormt met hen het managementteam van HKU Muziek en Technologie. Onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering van de school worden gefaciliteerd door de ondersteunende dienst, die op locatie wordt geleid door de locatiedirecteur.

Voor onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van het onderwijs werkt de directeur nauw samen met de lectoren en de directeuren van de expertisecentra. Samen met de directeuren van HKU Games en Interactie, HKU Design, HKU Beeldende Kunst en de Locatiedirecteur IBB/Pastoe neemt de directeur deel aan het locatie-overleg.

De basis van de relatie met het College van Bestuur is: verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. De directeur heeft zowel informeel als formeel overleg met de twee leden van het College van Bestuur, en legt verantwoording af aan het College van Bestuur in de cyclus van planning en control. De directeur is zich terdege bewust van zijn rol en verantwoordelijkheid in de institutionele context van HKU.

Opdracht

Specifieke opgaven voor de directeur zijn:

 • aansluiting bij het voortdurend veranderende werkveld en het leveren van een innovatieve bijdrage daaraan
 • sterke branding van een unieke school als HKU Muziek en Technologie
 • het organiseren van competentie, flexibiliteit en diversiteit in teams (op gebieden als generaties, vakinhoud, achtergronden) binnen een dynamische netwerkorganisatie

Competentieprofiel

Inhoudelijke competenties

 • uitgebreide kennis van de actuele werkvelden van muziektechnologie, van autonome tot toegepaste muziek
 • inhoudelijke visie op de up front ontwikkeling van die praktijken en wat dat van afgestudeerden vraagt
 • in staat om de visie inhoudelijk te vertalen naar onderwijs en innovatie, de mensen hier in te betrekken en hierover (zakelijk) verantwoording af te kunnen leggen
 • gemotiveerd om studenten van hoge kwaliteit af te leveren aan de beroepspraktijk
 • in staat om met inhoudelijk gezag het gesprek met docenten en met het (internationale) werkveld te voeren

Leidinggevende competenties

 • ervaring met dynamische netwerkorganisaties waarin veel van het eigen organisatievermogen van medewerkers en teams wordt gevraagd
 • in staat om leiding te geven aan professionals
 • in staat om teams en mensen te laten excelleren
 • organisatorische competenties en voldoende bedrijfsmatig inzicht

Persoonlijke competenties

 • teamspeler, communicatief vaardig en samenwerkingsgericht
 • analytisch sterk
 • organisatiesensitief en tactvol
 • pro-actief, resultaatgericht en doortastend
 • organisatievermogen
 • inspirerend leider

Academisch werk- en denkniveau.

HKU: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

HKU is met bijna 4000 studenten de grootste hogeschool voor de kunsten in Nederland en één van de grootste op kunst, cultuur en creatieve industrie gerichte opleidingsinstituten in Europa.

Het profiel van HKU rust op drie pijlers:

 • de kunsten (beeldende kunst en vormgeving, muziek en theater);
 • media (technologie en maak- en ontwerppraktijken in de media in de ruimste zin van het woord);
 • gerichtheid op bestaande en zich ontwikkelende nieuwe beroepspraktijken in de culturele sector en de creatieve industrie.

HKU kent een breed aanbod aan opleidingen verdeeld over negen schools: Beeldende Kunst, Design, Media, Muziek en Technologie, Games en Interactie, Theater, Utrechts Conservatorium, Kunst en Economie en HKU College. Daarnaast heeft HKU vier expertisecentra (voor Onderzoek en Innovatie, Educatie, Creatief Ondernemerschap en Creatieve Technologie) en een vijftal lectoraten. HKU biedt onderwijs op verschillende locaties in Utrecht en Amersfoort. Schools, expertisecentra en lectoraten worden bedrijfsmatig ondersteund door de backoffice en locatiebureaus.

HKU ontwikkelt zich als een netwerkorganisatie die, met kunst en kunstbeoefening als basis, nieuwe verbindingen smeedt met de maatschappij en innovatieve toepassingen ontwikkelt voor maatschappelijke uitdagingen. Het motto van HKU luidt dan ook: de kunst van HKU, nieuwe verbindingen, nieuwe toepassingen.

Verdere informatie over de organisatie en het huidige beleid van HKU is te vinden op www.hku.nl

Arbeidsvoorwaarden

De salariëring is conform cao-hbo en bedraagt minimaal € 4.722 (schaal 13) en maximaal € 6.318 (schaal 14), exclusief 8% vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (8,3%). De inschaling is afhankelijk van relevante kennis en ervaring. De standplaats is de stad Utrecht. Uitgangspunt is een tijdelijk dienstverband voor een periode van 1 jaar, met uitzicht op een vast contract.

Planning en procedure

De begeleiding van de procedure is in handen van Colourful People. Voor meer informatie over de procedure of de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Rick Verhoeven (adviseur Colourful People): 06 267 067 57 of 023 56 71 030. U kunt uw schriftelijke motivatie en CV uiterlijk 19 januari 2018 sturen naar r.verhoeven@colourfulpeople.nl

De verwachting is dat de gesprekken met de sollicitatiecommissie medio februari gevoerd zullen worden. Een referentiecheck vormt een standaard onderdeel van de procedure. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Locatie

Utrecht

Opdrachtgever

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)

Publish date

27-12-2017

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757
© Colourful People 2018 | Powered by OTYS Recruiting Technology | Design by PXL Communicatie