Directeur Oranje Fonds

Vervuld

Directeur Oranje Fonds

Voor het Oranje Fonds zoeken wij een maatschappelijk geëngageerde directeur die op energieke wijze als boegbeeld staat voor de ambities van het Fonds. Een directeur die met een duidelijke visie op de ontwikkelingen in het werkveld met een verbindende stijl het Oranje Fonds verder weet te ontwikkelen en te positioneren.

Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan als huwelijkscadeau van alle Nederlanders aan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Zij zijn het beschermpaar van het Fonds en zetten zich uit volle overtuiging in om de belofte van het Fonds werkelijkheid te laten worden en daarmee de onderlinge verbondenheid en samenhang tussen alle mensen te bevorderen, zowel in Nederland als in de Caribische delen van het Koninkrijk. Sociale initiatieven rekenen op de warme belangstelling van het beschermpaar van het Oranje Fonds. Zij verrassen ieder jaar gesteunde projecten met een werkbezoek, steken de handen uit de mouwen tijdens NLdoet en reiken jaarlijks de Appeltjes van Oranje uit.

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat iedereen mee kan doen in de samenleving, zodat niemand er alleen voor staat. Daarom steunt het Fonds initiatieven waarbij het iets voor een ander willen doen centraal staat. Denk daarbij aan sociale projecten in Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk; van buurthuizen voor jong en oud, schuldhulp, maatjes- en mentorprojecten en taalprogramma's voor nieuwkomers in Nederland. Het gaat vaak om projecten die voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door de inzet van die vrijwilligers mogelijk zijn. Door deze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de samenleving. Het Oranje Fonds ervaart telkens weer de positieve kracht van projecten, waarin mensen zich inzetten voor een sociaal verbonden samenleving. Jaarlijks biedt het Oranje Fonds ondersteuning aan ruim 10.000 initiatieven in het hele Koninkrijk.

De organisatie

Het Oranje Fonds staat onder leiding van de directeur en kent vier afdelingen. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur. Het Fonds telt ongeveer 65 medewerkers. Zij beoordelen aanvragen, kennen bedragen toe en zorgen voor een juiste verantwoording. Daarnaast zorgen ze voor fondsenwerving, begeleiden en communiceren ze over programma’s, campagnes en werken ze aan het verspreiden van kennis en expertise. Daarnaast wordt het vermogen beheerd. Een fiduciair beheerder geeft inhoudelijk advies aan het Oranje Fonds.

Om zo transparant en deskundig mogelijk te werken, heeft het Oranje Fonds naast een professionele organisatie ook een bestuur en verschillende commissies. Het bestuur is het hoogste orgaan binnen het Oranje Fonds en bepaalt het algemene beleid van de stichting, houdt toezicht op het beheer van de organisatie en stelt het bestedingsbeleid, de begroting en jaarrekening vast.

De strategische opgaven

Voor de komende jaren zijn de volgende strategische opgaven gemarkeerd.

 • Interne organisatie: Er moet worden geïnvesteerd in de interne organisatiekracht om de positie als een doelmatige, ondernemende en talentvolle organisatie naar de toekomst verder te versterken. Dit vergt vaardig leiderschap.
 • Fondsenwerving: het Oranje Fonds wil een financieel gezonde organisatie zijn, een belangrijke partner blijven van de Nederlandse Postcode Loterij en de Nederlandse Loterij en minder gevoelig worden voor ups en downs in de financiële markten. Ook moet de fondsenwervende kracht worden ingezet om meer middelen te genereren voor de sociale initiatieven (die allen geraakt zijn door COVID-19).
 • Branding van het Oranje Fonds als merk: stevige inzet is nodig om de inhoudsbekendheid van het merk Oranje Fonds te vergroten. Middels het aanscherpen van de merkidentiteit moet aantrekkingskracht en herkenbaarheid van het Fonds worden vergroot.
 • ‘Sociaal verschilmakers’ mobiliseren: iedereen die iets voor een ander wil doen, zoals aanvragers, duurzame donateurs en vrijwilligers, willen wij betrekken en inzetten voor het Fonds.
 • De programmatische en thematische aanpak: Het is duidelijk dat de crisis veroorzaakt door COVID-19 vraagt om een doordacht antwoord. Dit betekent dat de reeds ingezette beweging van het door ontwikkelen van de programmatische en thematische aanpak een zeer belangrijke opgave is.

Uw profiel:

Wij zijn op zoek naar een directeur met visie op de toekomst van het Oranje Fonds. De directeur is in staat om onze maatschappelijke impact verder te vergroten ten behoeve van een sociaal en verbonden Koninkrijk. U werkt aan de verdere professionalisering van een toekomstbestendig, veerkrachtig en vitaal Fonds. U bent in staat om als boegbeeld van het Fonds ons naar buiten te vertegenwoordigen. U kunt daarbij denken aan het beheren en opbouwen van relaties en duurzame partnerships met onder meer sponsoren, overheden en andere goede doelen organisaties. Ook beschikt u over ondernemerschap en weet u nieuwe manieren van fondsenwerving aan te wenden en daarmee de positie van het Fonds voor onze doelgroepen naar de toekomst te versterken. U beschikt over ruime leidinggevende en veranderkundige ervaring. U bent in staat om op duidelijke en verbindende wijze uw collega’s in het managementteam aan te sturen en mee te nemen in de verdere ontwikkeling van het MT en de organisatie. U heeft daarbij ervaring met een programmatische en thematische aanpak. Tevens beschikt u over voldoende bedrijfskundige ervaring om onze bedrijfsvoering op strategisch niveau aan te sturen en ook leiding te kunnen geven aan vermogensbeheer. Ten slotte beschikt u over gevoel voor de governance verhoudingen die bij deze positie horen.

Functie-eisen:

Om succesvol te kunnen zijn in deze functie verwachten we dat u tenminste voldoet aan de volgende eisen:

 • U bent strategisch en analytisch sterk, u bent in staat visie te ontwikkelen en aanjager te zijn van vernieuwing;
 • U heeft bij voorkeur inhoudelijke kennis van en aantoonbare ervaring met het werkveld van het Oranje Fonds;
 • U heeft goede bestuurlijke en maatschappelijke antennes en gevoel voor de bijzondere positie van het Oranje Fonds;
 • U beschikt over relevante netwerken en bent in staat tot het onderhouden van de relaties die het Fonds heeft met loterijen, sponsors, fondsen, onderzoeksinstituten en overheden;
 • U bent communicatief vaardig en weet het verhaal van het Oranje Fonds op een authentieke manier - ook ‘on stage’ en in de media - uit te dragen;
 • U heeft ruime aantoonbare (eindverantwoordelijke) ervaring met het leiding geven aan professionals in een veranderende omgeving;
 • U beschikt over aantoonbare ervaring met fondsenwerving;
 • U beschikt over aantoonbare kennis van (financiële) bedrijfsprocessen en vermogensbeheer;
 • U beschikt over een vloeiende beheersing van het Nederlands en Engels, in woord en geschrift en
 • Internationale werkervaring strekt tot aanbeveling.

Wat bieden wij?

Een uitdagende functie bij een bijzondere en maatschappelijk betrokken organisatie gesitueerd aan de Maliebaan in Utrecht. Het bestuur handelt bij benoeming naar letter en geest van de Wet Normering Topinkomens.

Interesse?

Het Oranje Fonds laat zich in deze procedure adviseren door werving- en selectiebureau Colourful People. René Burgler, partner bij Colourful People geeft u graag antwoord op vragen. Hij is bereikbaar via r.burgler@colourfulpeople.nl of mobiel op +316 2857 5436. De preselectiegesprekken vinden digitaal plaats met Colourful People. U wordt verzocht uw interesse zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 20 augustus 2020 kenbaar te maken via www.colourfulpeople.nl of te sturen naar r.burgler@colourfulpeople.nl

Data:

 • 20 augustus sluiting reactietermijn
 • 24-28 augustus digitale preselectiegesprekken met Colourful People
 • 8 en 10 september, vooravond/avond digitaal 1e ronde met selectiecommissie Oranje Fonds
 • 16 september, einde middag, fysiek 2e ronde met selectiecommissie Oranje Fonds

Een selectie-assessment kan onderdeel uit maken van de procedure. Een veiligheidsonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. We zijn voornemens de procedure in september af te ronden.

Locatie

Utrecht

Publicatie datum:

23 Jul 2020

Opdrachtgever:

Oranjefonds

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement