Directeur (m/v) voor Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten

Reactietermijn gesloten

Functie omschrijving

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) is de grootste koepel van professionele podiumkunstproducenten in Nederland. Momenteel telt de vereniging meer dan honderd leden. De NAPK draagt bij aan de zichtbaarheid van en positionering binnen de podiumkunsten in Nederland. Daartoe opereert zij als brancheorganisatie slagvaardig, proactief en vraaggestuurd.

De NAPK is belangenbehartiger en werkgeversorganisatie en bundelt de krachten van de professionele toneel-, dans-, muziek- en muziektheatergezelschappen en -ensembles. Het is een dynamische brancheorganisatie, een netwerk van kunstproducenten die met elkaar informatie en kennis delen op het gebied van arbeidszaken, maatschappelijke en (cultuur)politieke ontwikkelingen. Het bureau van de NAPK zorgt voor informatie en expertise en organiseert bijeenkomsten waarin leden elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen afstemmen.

Het bestuur van de NAPK bestaat uit zes personen: drie onafhankelijke leden (waaronder de voorzitter) en drie leden uit de sectorindeling die de vereniging hanteert: theater, dans en muziek. Het bestuur is betrokken en beleidsbepalend. De directeur is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en de beleidsuitvoering en stuurt daartoe een klein bureau met momenteel 5 medewerkers aan.

Wij zoeken voor de NAPK een

DIRECTEUR (m/v)

Deze directeur wordt het gezicht van de NAPK. Op alle mogelijke manieren benadrukt de directeur het belang van de podiumkunsten voor de Nederlandse samenleving. Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat hij/zij zal functioneren als kader scheppend, coachend en meewerkend voorman/voorvrouw binnen een team van gespecialiseerde professionals. De directeur heeft bewezen enthousiasme en overtuigingskracht om het elan van de vereniging, met zoveel creatieve potentie, verder te versterken. Hij/zij is een verbinder, doorzetter en initiator die de organisatie verder uitbouwt en verstevigt in een tijd waarin het kunstbeleid verandert.

Hij/zij is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie en legt verantwoording af aan het verenigingsbestuur. Een belangrijke opdracht aan de nieuwe directeur is het profileren en het positioneren van de NAPK binnen, maar ook buiten de sector. Daarbij dient de directeur (mede) een koers uit te zetten en beleid te ontwikkelen passend bij de culturele en politieke ambities van de vereniging.

Binnen de hiervoor genoemde verantwoordelijkheden zijn opdrachten en taken op strategisch niveau onder andere:

 • Het uitdragen van de identiteit van de NAPK en het positioneren van de vereniging op nationaal niveau;
 • Het initiëren, aandragen en implementeren van vernieuwingen op beleidsniveau;
 • Het leggen van relaties met de diverse (culturele) groepen/branches in Nederland;
 • Het realiseren van een vruchtbare samenwerking en afstemming met relevante partijen en organisaties, met name de andere brancheorganisaties in de podiumkunsten;
 • Het vertegenwoordigen van de sector in overleg/contacten met nationale en lokale overheden.

En op het operationele niveau onder andere:

 • Het leiding geven aan de organisatie van professionals;
 • Verantwoordelijk zijn voor een gezonde bedrijfsmatige en financiële bedrijfsvoering;
 • (Mede) verantwoordelijk zijn voor de verdere professionalisering van de organisatie.

DE IDEALE DIRECTEUR is

 • een goed boegbeeld en lobbyist, die overtuigingskracht heeft en draagvlak kan creëren;
 • een moderne spin-in-het-web, een verbinder;
 • een energieke persoonlijkheid die de NAPK-leden en de medewerkers kan enthousiasmeren en aan zich weet te binden;
 • een vertrouwenwekkende persoon met overtuigingskracht en visie;
 • een superieure netwerker;
 • een strategische/ beleidsmatige zelfstandige denker en ondernemende doener;
 • een gezaghebbende ambassadeur, in staat een volwaardig gesprekspartner te zijn voor de diverse partijen.

Een academisch werk- en denkniveau is vereist, evenals aantoonbare managementervaring in het culturele werkveld en de weg kennen in de bestuurlijke en politieke verhoudingen in de kunstensector - in het bijzonder in de podiumkunsten. De directeur moet in staat zijn visie, strategisch beleid en operationeel beleid binnen de NAPK met elkaar te verbinden.

HONORERING
Het salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Het betreft een aanstelling voor een periode van één jaar met de mogelijkheid van verlenging. Er zijn goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

LOCATIE
De NAPK is thans gevestigd te Amsterdam in Muziekgebouw aan ’t IJ op de Piet Heinkade 5.

SLUITINGSDATUM EN MAILADRES
U kunt uw sollicitatiebrief en cv sturen naar sollicitatie@napk.nl. Sluitingsdatum is 20 april 2019.

EXTRA INFORMATIE
Het betreft een voltijdbaan. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 19. Meer informatie over de NAPK is te vinden op www.napk.nl. Tevens is informatie te verkrijgen bij Marloes Reus (officemanager) op 020 75 17 010.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

08 Mar 2019

Opdrachtgever:

Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten

Contactpersoon

Naima Azough
Vragen over deze vacature?
Contact Naima Azough
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4344 9717
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement