Directeur Klant Contact Centrum & Belastingzaken Dienst Publiekszaken | Gemeente Den Haag

Nieuw

Gaat jouw hart sneller kloppen bij dienstverlening aan inwoners en ondernemers van Den Haag en heb jij gevoel bij organisatieontwikkeling? 

De stad
Den Haag, internationale stad van vrede en recht. Een kleurrijke stad met meer dan 550.000 inwoners en meer dan 180 nationaliteiten. Stad aan zee met 11 kilometer kustlijn én stad met volop economische kansen. Het gaat op veel gebieden goed met Den Haag. Tegelijk hebben we te maken met de nodige uitdagingen en opgaven. Dat vraagt om een wendbare gemeentelijke organisatie, die vooroploopt en zorgt dat de dienstverlening op een open en betrouwbare manier blijft aansluiten bij de vragen en behoeften van de stad en zijn inwoners. Dat is een mooie rol die we met trots vervullen.

De gemeente
Er werken ongeveer 9.200 medewerkers voor de gemeentelijke organisatie, die bestaat uit de volgende diensten: Publiekszaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten, Stedelijke Ontwikkeling, Stadsbeheer, Onderwijs, Cultuur en Welzijn, Bedrijfsvoering en Bestuursdienst. Het gemeentelijk managementteam (GMT) is de primaire schakel tussen het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Het GMT bestaat uit de algemeen directeuren van zeven diensten onder leiding van de gemeentesecretaris.

De Dienst Publiekszaken (DPZ) is één van de diensten van de gemeente Den Haag. De dienst (ca. 1.000 medewerkers) staat voor het leveren van uitstekende dienstverlening aan inwoners, bezoekers, bedrijven, internationale organisaties en hun medewerkers.
De dienst bestaat uit vier sectoren, te weten: het Klant Contact Centrum (KCC), Stadsdelen & Wijken, Belastingzaken (BZ), en de Bibliotheek & het Haags Gemeentearchief. Het directieteam van de dienst bestaat nu nog uit vier sectordirecteuren en staat onder leiding van de Algemeen Directeur DPZ.

Voor de Dienst Publiekszaken zijn we op zoek naar een directeur die leiding gaat geven aan twee sectoren: het Klant Contact Centrum (KCC) en Belastingzaken. Dat zijn (en blijven) twee verschillende sectoren, maar er zijn wel raakvlakken.

Wat ga je doen?
Je opdracht/taken liggen op drie niveaus:
Het niveau van de twee sectoren waar je leiding geeft aan ongeveer 450 medewerkers. Je bouwt voort op wat er de afgelopen jaren al in gang is gezet. Denk onder meer aan het afdelingsoverstijgend en innovatief werken en de in gang gezette cultuurveranderingen.
Het niveau van het directieteam DPZ waar je meebouwt aan een sterk team dat in verbinding staat met de andere diensten binnen de gemeente én ook met de stad.
Het niveau van de gemeente waar je DPZ vertegenwoordigt in gemeentebrede overleggen, maar bijvoorbeeld ook meedenkt over de (uitvoering van de) concernontwikkelagenda.

Wat vragen wij?
De ideale kandidaat:

 • toegewijd aan excellente dienstverlening;
 • heeft integriteit hoog in het vaandel staan;
 • is collegiaal en ontwikkelgericht;
 • weet wat er speelt in Den Haag en draagt de stad een warm hart toe;
 • is alert, politiek sensitief en omgevingsbewust en kan hierin op verschillende niveaus schakelen;
 • stuurt op resultaten;
 • is doortastend en kostenbewust;
 • heeft een coachende instelling met oog voor de mens en is bereikbaar en zichtbaar voor medewerkers;
 • geeft op inspirerende en empathische wijze leiding;
 • is stressbestendig en blijft in grote hectiek rustig;
 • heeft zelf een mening én visie en werkt graag samen met collega’s aan de ontwikkeling van een gezamenlijke visie en kan de visie overtuigend overbrengen
 • is een overtuigende teambuilder; ambitieus voor zowel de mensen als voor de organisatie en een overtuigende ambassadeur van de sectoren, van de gemeentelijke organisatie en van de publieke zaak.

Gevraagde kennis en ervaring

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Kennis van en affiniteit met de opgaven en uitdagingen van de gemeentelijke organisatie.
 • Ervaring met grote verandertrajecten, dienstverlening en ICT (oog voor kansen die technologie brengt).
 • Aantoonbaar succesvol leiderschap in vergelijkbare functies, op aspecten als het versterken van de samenwerking tussen beleid, uitvoering en ondersteuning, innovatie, leren en ontwikkelen, kostenbewuste bedrijfsvoering.
 • Ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Wat bieden wij?
Inschaling volgens de gemeentelijke rechtspositieregels in maximaal schaal 16, met een maximaal bruto maandsalaris van € 8758,- op fulltime basis. Daarnaast biedt de gemeente Den Haag een flexibel pakket arbeidsvoorwaarden dat je met behulp van een Individueel Keuzebudget voor een groot deel zelf kunt vormgeven.

Wie zijn wij?
De Dienst Publiekszaken is voor velen het eerste contact met de gemeente. De dienst verzorgt onder meer paspoortuitgifte, huwelijksvoltrekking, The Hague International Centre (THIC), gemeentelijke belastingen en heffingen, het raadplegen van de Haagse geschiedenis en het bieden van informatie, ontmoeting en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling in de bibliotheek. DPZ is daarnaast via de stadsdeelorganisaties ook een belangrijke schakel tussen de burger, bewonersorganisaties, gemeentelijke organisatie en bestuur, onder andere op het gebied van de openbare ruimte, leefbaarheid, welzijn, jeugd, participatie en veiligheid.

Meer informatie over de betrokken sectoren KCC en Belastingzaken
Het KCC neemt een belangrijke plaats in bij de individuele dienstverlening. De ruim 300 medewerkers van het KCC zorgen dagelijks voor uitstekende dienstverlening aan inwoners via drie kanalen, te weten: internet, telefoon en de balies in het Stadhuis aan het Spui of het stadskantoor aan de Leyweg. Het MT van het KCC bestaat uit vijf personen.
Het KCC is verantwoordelijk voor de Basisregistratie Personen (BRP), het sluiten van huwelijken, het organiseren van verkiezingen en verstrekt documenten zoals paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen. Het KCC voert ook een aantal landelijke taken uit voor het registreren van buitenlandse akten en bij verkiezingen (het stemproces van Kiezers Buiten Nederland) en het The Hague International Centre (THIC). Daarnaast is het KCC verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de gemeentebrede dienstverlening. Zo draagt zij zorg voor de centrale telefonische ingang 14070 en een belangrijk deel van de online dienstverlening, zoals de website www.denhaag.nl en de gemeentelijke MIJN-omgeving.

Belastingzaken is een zelfstandig bestuursorgaan (neergelegd in de gemeentewet en de Haagse organisatieregeling) binnen de gemeente/de dienst Publiekszaken, dat zelfstandige keuzes kan maken t.a.v. de uitvoering van de inning van gemeentelijke belastingen en heffingen. Belastingzaken heeft ongeveer 150 medewerkers. Het MT van Belastingzaken bestaat uit drie personen.
Belastingzaken draagt voor een belangrijk deel zorg voor de inkomsten van de gemeente Den Haag. Belastingzaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken, het jaarlijks opleggen van 300.000 jaarlijkse aanslagen gemeentelijke belastingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) en overige fiscale vorderingen (hondenbelasting, toeristenbelasting, parkeerbelastingen, diverse leges, e.d.). Verder is Belastingzaken verantwoordelijk voor het incasseren van alle geldschulden die de gemeente Den Haag te vorderen heeft en voert de afhandeling van bezwaar-, (administratief) beroeps- en cassatiezaken zelf uit. Fiscale vorderingen zijn belastingen en leges die aan de gemeente moeten worden betaald.
Samen met je twee managementteams (MT KCC en MT BZ) stuur je de organisatie aan en ga je op zoek naar kansen voor meer samenhang en synergie. Je staat naast en tussen de mensen en toont leiderschap dat, naast duidelijkheid en zakelijk werken, vertrouwen uitstraalt en teruggeeft.

Meer weten
Voor nadere informatie over de vacature of de selectieprocedure kunt u contact opnemen met mr. Sandra Lutchman, partner bij Colourful People, via s.lutchman@colourfulpeople.nl of 06-40744074.
Den Haag kent een grote diversiteit aan inwoners en opgaven en vindt het belangrijk om die diversiteit terug te zien in alle niveaus van de organisatie, dus ook in de top. Zodat ze de taal van de stad goed spreekt, begrijpt wat er nodig is en een dienstverlening biedt die daarbij past. Kandidaten die denken hier een bijdrage aan te kunnen leveren worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Procedure:
Als je wilt solliciteren, dan kun je reageren door een motivatiebrief en CV te uploaden via de sollicitatieknop hieronder. Deze mag u richten aan mr. Sandra Lutchman, partner bij Colourful People, s.lutchman@colourfulpeople.nl. We ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk op 22 mei 2022. Het eerste gesprek vindt plaats op 3 juni 2022.

Extra informatie
Meer over onze arbeidsvoorwaarden vind je op www.werkenvoordenhaag.nl/arbeidsvoorwaarden.
Het opvragen van referenties en een assessment kunnen onderdeel zijn van de selectieprocedure.
Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt bij externe sollicitanten deel uit van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Locatie

Den Haag

Publicatie datum:

05 May 2022

Opdrachtgever:

Gemeente Den Haag

Contactpersoon

S. Lutchman
M: (06) 4074 4074

Sandra Lutchman
Vragen over deze vacature?
Contact Sandra Lutchman
mobiel (06) 4074 4074
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People