Directeur Informatie Voorziening Gegevensdiensten | UWV

Topbaan

Word jij de nieuwe inspirerende Directeur Informatie Voorziening bij UWV?

We zijn op zoek naar een ambitieuze en gedreven directeur IV die ons kan helpen om onze dienstverlening naar nieuwe hoogten te brengen. Bij UWV staat klantgerichtheid en resultaatgericht samenwerken centraal, en we hebben iemand nodig die comfortabel is met ons leiderschapsprofiel, waarin 'balans' een sleutelwoord is.

Als Directeur IV bij Gegevensdiensten navigeer je door een complexe wereld, waarbij je onafhankelijk en politiek-bestuurlijk sensitief moet handelen. Je bent in staat om te innoveren en te stabiliseren, te coachen en te sturen, en oog te hebben voor zowel de zaak als de mens. Naast deze eigenschappen zoeken we iemand die in staat is om verbinding te maken tussen mensen, technologie en uitvoering. Je houdt controle over het proces, maar geeft je team ook de ruimte om te groeien. Je bent actiegericht, innovatief en weet ideeën om te zetten in concrete acties, waarbij je jezelf kenmerkt als een doorzetter.

Als gesprekspartner van specialisten heb je voldoende kennis van de inhoud om hen te sturen en te ondersteunen. Indien nodig kun je zelfs de diepte in duiken en technische vraagstukken begrijpen. Je hebt ervaring met data gedreven werken, de ontwikkeling van platforms, datawarehouses en de bijbehorende analyses. Als persoon ben je bekend om je verbindende vermogen en actiegerichte drive. Je bent een teamspeler die samenwerking hoog in het vaandel heeft staan en resultaten weet te behalen. Jouw medewerkers werken graag met je samen omdat je benaderbaar bent, eerlijk communiceert en duidelijke feedback geeft en ontvangt. Je bent mensgericht en toont empathie!

We werken in een hybride structuur waarin zowel hiërarchie als functionele lijnen aanwezig zijn. We verwachten dat je bekend bent met deze werkomgeving en effectief kunt opereren binnen deze dynamiek van een netwerkorganisatie.

We stellen hoge eisen aan onze nieuwe directeur IV. Als je niet volledig voldoet aan alle genoemde punten, maar je denkt dat je een geschikte kandidaat bent, nodigen we je uit om te solliciteren en ons te overtuigen in jouw motivatiebrief! We kijken ernaar uit om te zien hoe jouw vaardigheden en ervaring ons team kunnen versterken en onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Wij houden van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. Op die manier zorgen wij samen voor een inclusieve werkomgeving waar iedereen zich thuis voelt en gelegenheid krijgt om te groeien.

Wat ga je doen?
Betere dienstverlening aan burgers, werkgevers en ketenpartners. Bij UWV staan we met ons werk midden in de maatschappij en in onze dienstverlening nemen data een grote plek in: we kunnen niet zonder data. Door slimmer en efficiënter gebruik te maken van data, kunnen we onze dienstverlening continu verbeteren en verbreden. Data gedreven werken is dan ook een speerpunt binnen UWV en de divisie Gegevensdiensten vervult hierbij een belangrijke rol. Want zo'n beetje alles bij Gegevensdiensten draait om data.

UWV zet als onderdeel van de nieuwe strategie 2023-2026 in op verbetering van de dienstverlening en ruimte voor maatwerk. Twee speerpunten zijn meer ruimte voor de menselijke maat in de dienstverlening en meer focus op preventie. Hoe doen wij dat? Door uit te gaan van vertrouwen en te werken vanuit drempelloze, integrale ‘klantreizen’. Door alle processen tijdens een klantreis op elkaar af te stemmen ervaart de cliënt UWV als één organisatie in de service die we divisie en district overstijgend bieden. Zo sluiten wij meer aan op de behoeftes van de mensen die van ons afhankelijk zijn en stellen hen en hun beleving centraal. Wil je meer weten over de strategie van het UWV, kijk dan op UWV Strategie 2023-2026.

Als directeur IV bij Gegevensdiensten ben je integraal verantwoordelijk voor stabiele ICT die de dienstverlening en medewerkers ondersteunt. Je geeft direct leiding aan drie IV domeinmanagers, een manager decentrale IV office en vier programmamanagers. Je bent samen met je team, je medewerkers en je collega’s een belangrijk en groot puzzelstuk binnen de UWV als het gaat om data en data gedreven werken. Gegevensdiensten wil nu en in de toekomst een leidende partij zijn voor afnemers, burgers en stakeholders binnen en buiten UWV die hen op een doelmatige manier voorziet in hun behoeften aan gegevens en informatie.

In jouw functie zet jij, in verbinding met anderen, stevige resultaten neer met betrekking tot grootschalige gegevensverwerkingsprocessen (de Polisadministratie) en de ontwikkeling van datawarehouses en analytics platforms. Je houdt je bezig met het uitfaseren van oude systemen en het neerzetten van masterdata management. Je hebt een leidende rol in het uitwerken van de reeds bestaande visie hierop die specifiek gericht is op persoons- en cliëntgegevens. Je geeft, via je managers, sturing aan de operationele productiekant maar ook aan de projectmatige kant van het werk. Bij de afdeling IV van Gegevensdiensten werken we aan een groot portfolio van zware, uitdagende, meerjarige projecten. Veel van jouw tijd gaat zitten in het programma rondom de Datafabriek. Je bent opdrachtgever van de programmamanagers. Je hebt een goede neus voor het aannemen van de juiste mensen en weet hen ook aan je te binden.

Als directeur IV ben je gesprekspartner van velen, zowel in- als extern. Je beweegt je gemakkelijk tussen collega’s met wie je afspraken maakt over te leveren dataproducten. Voor de onderdeelscommissie (OC) die de medewerkers vertegenwoordigt, ben je een betrouwbaar en prettig gesprekspartner. Met BC&K (Bedrijfsvoering, Control en Kwaliteit) houd je in de gaten dat de kosten beheersbaar blijven. Ook in het bestuurlijke circuit ben je zichtbaar. Daarnaast snap je hoe de hazen lopen in Den Haag, bijvoorbeeld als het gaat om koerswijzigingen. Belangrijk is dat je in deze functie effectief kunt opereren in het krachtenveld van functionele en hiërarchische lijnen. Je bent hierbij gericht op samenwerking met collega’s, samenwerkingspartners (denk hierbij bijvoorbeeld aan de Belastingdienst), de IV board, je eigen team en het directieteam van de divisie Gegevensdiensten. De IV board is de UWV brede tafel waarin collega IV directeuren van alle divisies en directies participeren onder voorzitterschap van de CIO UWV. Omdat de wereld rondom data en data gedreven werken in beweging is, kijk je hoe en waar je nieuwe technologieën naar binnen kunt halen.

Wat bieden wij?

  • Wij bieden jou een plek binnen een organisatie waar wij je waarderen om wie je bent en wat je meebrengt. Bij ons staat de ontwikkeling van onze medewerkers voorop. Het HRM- beleid krijgt vorm binnen een dynamische organisatie waarin iedere professional de ruimte krijgt voor autonomie.
  • Je komt te werken in een boeiend werkveld waarbij je in aanraking komt met veel verschillende belanghebbenden en waar je samenwerkt met mensen met een groot maatschappelijk hart.
  • Bij jouw toekomstige divisie staan de kernwaarden eenvoud, toegankelijkheid en integriteit altijd centraal in het werk.
  • Wij bieden een voltijds aanstelling met een contract voor onbepaalde tijd. De functie is ingeschaald in salarisschaal 15 conform CAO UWV en kent een maximaal bruto maandsalaris van circa € 10.000,- exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering en exclusief pensioenbijdrage werkgever. Het uiteindelijke aanbod is afhankelijk van je ervaring en profiel.
  • Er zijn flexibele werktijden en goede thuiswerkvoorzieningen. Wij oefenen in de praktijk met het hybride werken.

Over de divisie:

Gegevensdiensten verzamelt en beheert in de Polisadministratie de gegevens over lonen, uitkeringen en dienstverbanden van alle verzekerden in Nederland. Deze gegevens worden door UWV gebruikt om de hoogte van uitkeringen te berekenen en om digitale formulieren al zoveel mogelijk in te vullen zodat cliënten dat niet hoeven te doen. Ook stellen wij die gegevens beschikbaar aan derden, zoals de Belastingdienst, gemeentelijke sociale diensten, pensioenfondsen, de Sociale Verzekeringsbank en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Daarnaast stelt Gegevensdiensten de gedifferentieerde premiepercentages WGA/WIA vast, voert de Wet tegemoetkomingen loondomein en de Vrijwillige Verzekeringen uit én beheert het doelgroep register waar gegevens in staan van mensen die onder de banenafspraak vallen. Ons Datawarehouse maakt informatie door gegevens uit diverse bronnen te combineren en beschikbaar te stellen aan UWV. En Gegevensdiensten is dé expert van de Polisadministratie.

Bij onze divisie werken, vanuit het hoofdkantoor van UWV in Amsterdam, ruim 500 mensen die allen vanuit hun eigen expertise bijdragen aan onze missie: 'Wij zorgen voor lastenverlichting en administratief gemak bij afnemers en burgers. Dat doen wij door op een betrouwbare en juiste manier actuele gegevens en informatie uit het domein werk en inkomen te leveren.' Gegevensdiensten is ingericht rond de afdeling Uitvoering en wordt ondersteund door de afdeling Informatievoorziening en de stafafdelingen Business, Control en Kwaliteit en Directieadvies en Communicatie. Daarnaast is de UWV-brede afdeling Data Office UWV bij Gegevensdiensten gepositioneerd.

Over de organisatie UWV
Ieder mens wil meedoen en iets bijdragen aan de maatschappij. Werk is een manier om bij te dragen. Maar ook mensen die niet (kunnen) werken, horen erbij. Dat is waar samenleven over gaat. UWV ondersteunt mensen daarom bij het vinden van passend werk. En als werken niet mogelijk is zorgt UWV snel voor inkomen.

De UWV-organisatie bestaat uit verschillende divisies en directies. UWV is landelijk georganiseerd in districten en rayons waar de dienstverlening plaatsvindt. Bij UWV werken ongeveer 22.000 medewerkers, verspreid over het hele land. De activiteiten van het primaire proces zijn ondergebracht in zeven divisies: Uitkeren, Werkbedrijf, Sociaal Medische Zaken, Klant & Service, Gegevensdiensten, Bezwaar en Beroep en Handhaving. UWV beschikt over acht ondersteunende stafdirecties: Bestuurszaken, Accountantsdienst, Concern ICT, Facilitair Bedrijf, Financieel Economische Zaken, Human Resources Management, Communicatie en het Strategie, Beleid en Kenniscentrum. Door een deskundige en efficiënte uitvoering van en handhaving op met name de WW, WIA, WAO, Wazo en Ziektewet, ondersteunt UWV bij het vinden van passend werk of, wanneer werken niet mogelijk is, voor een inkomen. Zo bouwt UWV iedere dag verder aan een maatschappij waarin iedereen mee kan doen.

Interesse?
UWV laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Je kunt solliciteren door je cv en motivatie (beide in pdf) uiterlijk 10 juni te uploaden via www.colourfulpeople.nl. Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Hatice Türkmen, senior partner bij Colourful People via 06 46 08 12 32. De preselectiegesprekken vinden plaats op 12 en 13 juni (via een online meeting). De selectiegesprekken bij UVW zijn gepland op 23 en 26 juni.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

19 May 2023

Opdrachtgever:

UWV

Contactpersoon

H. Türkmen
T: (023) 5671 030
M: (06) 4608 1232

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details
Match criteria

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2023 Colourful People