Directeur HKU College

Vervuld

HKU College is een van de negen Schools van HKU. HKU College richt zich op discipline- en domein overstijgend onderwijs en onderzoek. Met haar activiteiten verbindt HKU College kunst en creativiteit met andere domeinen. HKU College herbergt op dit moment een bacheloropleiding (start september 2019), twee masteropleidingen, een pre-PHD programma (gekoppeld aan onze lectoraten), en een aantal interdisciplinaire onderwijsonderdelen. Daarnaast heeft HKU College specifieke kennis in huis, met name op het gebied van ludodidactiek, en is zij belangrijk deelnemer aan diverse netwerken zoals Creatief Vermogen Utrecht en de NWO Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht.

HKU College biedt een innovatieve leeromgeving waar studenten hun creativiteit en engagement volop kwijt kunnen. Hun betrokkenheid bij de samenleving van de toekomst vormt het uitgangspunt... Studenten gaan ontwerpen en onderzoeken. Daarbij leren zij innovatieve en interdisciplinaire methodes uit de kunsten, wetenschap en technologie in te zetten. We werken onder andere samen met University College Utrecht. HKU College is dé plek voor bachelor- en masterstudenten en andere professionals die discipline-overstijgend (cross-over) willen leren en werken. Meer informatie over HKU College kan je vinden op de website van HKU College

Over HKU

Met bijna 4000 studenten is HKU de grootste hogeschool voor de kunsten in Nederland en één van de grootste op kunst en cultuur gerichte opleidingsinstituten in Europa.

HKU bouwt voort op het profiel dat in de afgelopen 30 jaar is ontwikkeld: HKU verbindt kunst, media, nieuwe technologie en ondernemerschap. In de afgelopen jaren heeft HKU de stadscampus gevormd: alle opleidingen van HKU zijn, op korte afstand van elkaar, gevestigd in de binnenstad van Utrecht, met moderne en uitnodigende faciliteiten: werkplaatsen, labs en studio’s en andere praktijkruimten. HKU heeft circa 800 medewerkers en 4000 studenten.

Organisatie

De directeur valt rechtstreeks onder het College van Bestuur en maakt deel uit van het directeuren-team van de HKU. Op dit moment is de formatie van HKU College ruim 6 fte. Deze formatie is verdeeld over 7 HKU College docenten en zo’n 30 docenten van de andere 8 Schools. Samen werken zij bij HKU College aan de ontwikkeling en het verzorgen van discipline overstijgend onderwijs. In de komende jaren zal het aantal HKU College docenten groeien.

Ons profiel

Wie zoeken wij? Onze nieuwe directeur geeft op inspirerende wijze leiding aan de verdere ontwikkeling van HKU College en de learning community die wij ons daarbij voorstellen.

Je bent een ondernemer en pionier

HKU College is een school in opbouw binnen HKU. Wij geloven in het belang van cross disciplinair werken. Hoe wij daar de komende jaren invulling aan zullen geven is een ontwikkelproces waar jij een belangrijke rol in speelt.

 • Je bent in staat onze visie verder aan te scherpen en daar draagvlak voor te creëren.
 • Je zet de koers van HKU College uit en doet dat vanuit een groeiambitie
 • Je realiseert de benodigde opbouw van cross disciplinaire capaciteit die daarvoor nodig is
 • En je begrijpt dat innovatie betekent dat je goed de relevante ontwikkelingen volgt. Je bent in staat kansen daarin te herkennen en die ook te pakken. Je ziet nieuwe doelgroepen.

Je kunt relaties aangaan

 • Je maakt op basis van je kennis en ervaring de verbinding met ontwikkelingen in de maatschappij en mogelijkheden vanuit de inhoudelijke vakgebieden en technologische ontwikkelingen daarbinnen;
 • Je maakt de verbinding met het team van HKU College en laat hen excelleren
 • HKU College is ten principale interdisciplinair van karakter. Dat betekent dat je goed moet kunnen samenwerken met collega’s en met de andere schools binnen de HKU;
 • Je bent een netwerker die verbinding maakt met relevante externe partners en organisaties en tussen HBO en academisch onderwijs;
 • En je maakt de verbinding met onze studenten, om de opleidingen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op hun eigen ontwikkeling, waar ze zelf mede richting aan geven.

Je bent een ervaren manager die vernieuwingsprocessen kan aansturen en in staat is om een leergemeenschap vorm te geven

Je bent in staat om een lerende organisatie (learning community) vorm te geven. Je kunt innovatieprocessen aan sturen, ruimte creëren voor experimenteren en voor cross-over leren en werken, maar je bent ook in staat om kwaliteit en succes te borgen in het reguliere onderwijsproces. Je daagt je collega’s en de studenten uit om zich te vernieuwen, van elkaar te leren en om in verbinding te blijven met relevante ontwikkelingen, zowel vakinhoudelijk als in de samenleving.

En je bent een goede communicator

Omdat wij een relatief nieuwe school zijn, speel jij een belangrijke rol bij het intern en extern positioneren en profileren van HKU College. Zowel naar potentiële studenten als naar onze externe netwerken en relaties. Je kunt goed netwerken en hebt gevoel voor marketing. Je doet dat strategisch en met flair.

Kennis en ervaring

De directeur HKU College

 • Heeft ervaring met innovatieve programma’s
 • Heeft affiniteit met het hoger onderwijs
 • Heeft leidinggevende ervaring in een organisatie in een complex krachtenveld
 • Heeft leidinggevende ervaring met organisatieontwikkelingsprocessen;
 • Is innovatiegericht, koersgericht en flexibel; is een pionier die van de beginfase houdt en kan omgaan met onzekerheden
 • Heeft goed zicht op de verschillende domeinen binnen de culturele sector en de creatieve industrie en op de sociale en technologische innovatie daarbinnen.
 • Heeft goed zicht op maatschappelijk actuele thema’s en uitdagingen
 • Heeft goede communicatieve vaardigheden en beschikt over een relevant netwerk

Arbeidsvoorwaarden

Het bruto maandsalaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring en bedraagt min. € 4.840 ,- tot max. € 6.476,- bij een volledig dienstverband conform cao HBO.

Sollicitaties & procedure

Wij laten ons in deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor vragen kunt u contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57). Geïnteresseerden kunnen solliciteren tot en met 30 november via www.colourfulpeople.nl/vacatures.

 • De eerste ronde gesprekken met de selectiecommissie van de HKU zal plaats vinden op woensdag 12 december, tussen 12.00 - 17.00 uur.
 • Het tweede gesprek met het College van Bestuur staat gepland op donderdag 13 december, tussen 09.00 - 11.00 uur.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Locatie

Utrecht

Publicatie datum:

16 Nov 2018

Opdrachtgever:

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement