Directeur Financiën en Informatiemanagement

Vervuld

De directeur Financiën en Informatiemanagement bewaakt de financiële continuïteit van Dudok Wonen en geeft richting aan de digitale strategie. Je bent verantwoordelijk voor het financieel beleid, het informatiemanagement en de portefeuillestrategie. Ook maak je deel uit van het directieteam en lever je een bijdrage aan de koers en de totale bedrijfsvoering van Dudok Wonen.

Dudok Wonen is een woningcorporatie in de regio Gooi en Vechtstreek die het onbekende niet uit de weg gaat. We richten ons sterk op jonge starters en doorstarters op de woningmarkt. Omdat zij moeilijk aan bod komen op de woningmarkt. En wij blijven er voor mensen die nergens anders terecht kunnen. We stimuleren onze klanten ons zo kort mogelijk financieel nodig te hebben, zodat we het geld telkens opnieuw kunnen besteden aan de mensen die het echt nodig hebben. Onze dienstverlening baseren we dan ook op producten die onafhankelijkheid bevorderen en de eigen kracht van mensen uitnodigen. Daarnaast ondersteunen en ontwikkelen wij initiatieven op het snijvlak van wonen en zorg.

Over Dudok Wonen

Dudok Wonen heeft een diverse en dynamische vastgoedportefeuille, die bestaat uit zo’n 6.500 huurwoningen en bijna 1.500 sociale kooparrangementen. Het verdienmodel van Dudok Wonen is die van een sociale vastgoedbelegger, die zijn portefeuille vernieuwt met behoud van de financiële waarde. Dudok Wonen heeft circa 76 (FTE) medewerkers en besteedt veel aandacht aan talent en persoonlijke ontwikkeling.

Voor wie zijn wij er?

Wij zijn er voor mensen met lage én middeninkomens die op zoek zijn naar een passende woning in de regio Gooi en Vechtstreek. We richten ons vanzelfsprekend op de huidige groep bewoners en woningzoekenden, maar willen er ook kunnen zijn voor de volgende generaties. Binnen deze groep lage- en middeninkomens hebben we speciaal oog voor starters en diegenen die zorg en/of begeleiding nodig hebben. We zijn er voor onze bewoners die een woning van ons huren of van ons gekocht hebben. Als het kan, maken we het mogelijk dat mensen zelf een stap zetten naar een volgende huur- of koopwoning. Naast de sociale huur werken we met gesubsidieerde koopregelingen en bieden we woningen in de vrije sector aan tegen een prijs die onder de marktwaarde ligt. En als het niet lukt of niet wenselijk is om de stap naar de volgende woning te maken, dan zijn wij voor hen zijn we een betrouwbare dienstverlener die zorgt voor een schone, hele, veilige en duurzame woning, waar het goed wonen is.

Vacature Directeur Financiën & Informatiemanagement

Wij zoeken een directeur Financiën & Informatiemanagement. Deze directeur geeft inhoud aan de vermogensverschaffing en bewaakt de financiële continuïteit van Dudok Wonen in lijn met de vastgestelde strategie. Deze directeur is daarnaast ook verantwoordelijk voor het portefeuillemanagement en voor het strategisch en operationeel informatiemanagement. Belangrijke thema’s op het vlak van Informatiemanagement zijn onder meer de digitalisering van onze dienstverlening en onze werkprocessen, de doorontwikkeling van onze kantoorautomatisering, informatiebeveiliging, het ontwikkelen van onze sturingsinformatie en de inzet van ICT bij beheer & onderhoud. Als lid van het directieteam is de directeur - samen met de directeur-bestuurder en de collega-directeur Woonbedrijf - verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de koers van Dudok Wonen. De directeur onderhoudt de contacten met de auditcommissie van de RvC en namens Dudok Wonen met de externe partijen zoals de sectorinstituten (WSW, JLT), de accountant, financiers en andere toegelaten instellingen.

Positie in de organisatie

De directeur Financiën & Informatiemanagement is lid van het driehoofdige directieteam van Dudok Wonen en rapporteert aan de directeur-bestuurder. Daarnaast geeft de directeur leiding aan de manager van het team Financiën (11 medewerkers) en de manager van het team Informatiemanagement (4 medewerkers). Binnen het team Informatiemanagement vallen ook de ICT-medewerkers. De leidinggevenden van deze twee teams vormen samen met de directeur het MT van het bedrijfsonderdeel Financiën en Informatiemanagement. Tenslotte geeft de directeur rechtstreeks leiding aan de portefeuillemanager, de assetmanager en de adviseur Financieel Management.

Het taakveld

De directeur financiën & Informatiemanagement heeft bij ons de volgende verantwoordelijkheden:

  • Algemeen: Als lid van het directieteam draag je bij aan de vorming van strategie & beleid, bedrijfsvoering en besluitvorming voor Dudok Wonen.
  • Informatiemanagement & digitalisering: je bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de strategie op het terrein van informatiemanagement, digitalisering en automatisering. Je weet daarbij de verbinding te leggen met alle taakvelden binnen Dudok Wonen.
  • Bestuurlijke informatievoorziening: je bent verantwoordelijk voor rapportages aan het bestuur en de Audit Commissie inzake financiën en bedrijfsvoering.
  • Financieel Management: je waarborgt het financiële beleid en beheer en waarborgt daarmee de financiële continuïteit van Dudok Wonen. Je bent verantwoordelijk voor het formuleren van een strategische visie en het lange-termijn strategisch financieel beleid op concernniveau. Je onderhoudt daartoe de relatie met de sectorinstituten WSW en de Autoriteit woningcorporaties.
  • Financiering & Vermogensbeheer: Je bent verantwoordelijk voor de vermogens- en financieringsstrategie, het beschikbaar hebben van voldoende liquide middelen en het treasury-beleid.
  • Portefeuillemanagement: Je bent verantwoordelijk voor het formuleren van een strategische visie en het lange-termijn strategisch vastgoedbeleid op concernniveau. Je stuurt op financieel rendement bij de uitvoering van de portefeuillestrategie.
  • Risk & Control: Je bent sparringpartner voor de organisatiecontroller en de bestuurder inzake risicobeheersing en controlesystemen. Je bent tevens verantwoordelijk voor de 2e-lijns control binnen de Risk & Control Organisatie.
  • Fiscale zaken: Je bent verantwoordelijk voor het fiscale beleid en de fiscale planning.
  • Verantwoording: Je bent verantwoordelijk voor de financiële administratie en de verantwoording naar interne en externe partijen en je bewaakt de financiële planning & control cyclus.

Wie zoeken wij?

Strategisch

Wij bieden een aantrekkelijke en brede functie op strategisch niveau. De kandidaat die wij zoeken zoekt ook de verbreding in zijn/haar eigen ontwikkeling en is in staat om op meerdere dossiers een leidende en inspirerende rol te vervullen. Dat betekent in ieder geval dat je nieuwsgierig bent en dat je iedere dag weer wilt leren. Vanuit je ervaring weet je de goede vragen te stellen en verbindingen te leggen om je deskundige collega’s te inspireren, uit te dagen en verder te helpen. Je kunt de dagelijkse praktijk overstijgen en je eigen visie uitwerken voor de toekomst. Je kunt de feiten van een afstand bekijken en ze – vanuit een bredere context – in langeretermijn perspectief plaatsen. Maar je weet ook dat details soms belangrijk zijn. Juist dat kunnen schakelen tussen de grote lijn en de details is een belangrijke kernkwaliteit van jou.

Autonoom

Hoewel je goed kunt samenwerken en je je kunt verplaatsen in de belangen van je collega’s, kun je vanuit je professionele overweging en het belang van de financiële continuïteit van Dudok wonen ook goed je rug rechten wanneer dat nodig is. Je doet dat op basis van goede argumenten en je gedegen kennis van de bedrijfsvoering en het risicomanagement. Je kunt je standpunt kort en bondig formuleren. Je acteert daarbij oplossingsgericht naar je collega’s en hoewel je de inhoudelijke confrontatie niet schuwt, blijf je verbindend op de relatie.

Accuraat

Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de kwaliteit van je werk. De rapportages die jij en jouw mensen leveren zijn accuraat en correct. Hoewel je goed kunt delegeren en je je medewerkers veel verantwoordelijkheid geeft, stuur je vanuit een hoge kwaliteitsstandaard.

Verbindend

Je bent in staat je eigen werk te verbinden met resultaatgebieden van andere bedrijfseenheden en je bent in staat verbindend te zijn naar je collega’s op alle niveaus en in alle bedrijfsonderdelen. Je bent sterk in het bouwen en onderhouden van relevante netwerken, zowel binnen als buiten de organisatie.

Leiderschap

Je bent een resultaatgerichte leidinggevende die gericht is op ontwikkeling. Iemand die in staat is om de enthousiaste en ambitieuze medewerkers te coachen. Zowel inhoudelijk als professioneel. Iemand die oog heeft voor de mensen, die mensen ruimte geeft en kan delegeren. Wij zoeken een goede communicator die collega’s voorziet van informatie over de ontwikkelingen die zich op jouw vakgebied afspelen, zowel binnen als buiten de organisatie. Je hebt ook een goed gevoel voor interpersoonlijke processen. Je bent empathisch en verbindend en beschikt over relativeringsvermogen en hebt gevoel voor humor. Je bent in staat mensen in hun kracht te zetten. Tenslotte beschik je over stijlflexibiliteit en kan je situationeel leidinggeven.

Resultaatgericht

Je weet hoe je de opgaven voor jouw bedrijfsonderdeel moet realiseren. De afspraken die je in het directieteam maakt, weet je waar te maken.

Jouw achtergrond

Je bent een professional op jouw vakgebied. Zowel op het terrein van Financiën, maar ook op het vlak van Informatiemanagement heb je je sporen verdiend en op beide aandachtsgebieden heb je je eigen visie ontwikkeld. Je weet wat je Dudok Wonen te bieden hebt in deze functie. Natuurlijk heb je ook affiniteit met de andere werkgebieden binnen Dudok Wonen en natuurlijk volg je de ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting. Maar het meest belangrijk voor ons is of je past bij Dudok Wonen en in hoeverre jij als persoon aansluit op het profiel dat wij hier beschreven hebben. Denk jij dat te zijn, dan gaan wij graag met jou het gesprek aan.

Wat bieden wij?

Wij bieden je een aanstelling voor 36 uur per week. In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor een jaar, maar met de intentie om te verlengen dan wel om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wij bieden een salaris conform salarisschaal N (€5.029,- / €7397,-) van de cao woondiensten afhankelijk van je ervaring. We hebben een cultuur die sterk gericht is op samenwerking en zijn een organisatie met veel aandacht voor talent en persoonlijke ontwikkeling. Wil je in jezelf investeren, dan dagen wij je uit dat bij ons te doen. Ons kantoor is gevestigd in een industrieel monument: de Melkfabriek. Een icoon voor Hilversum. Een inspirerende en stoere omgeving die je stimuleert om samen te werken en initiatieven te nemen. In de fabriek worden we omringd door andere organisaties, bedrijven en klanten die langskomen of hier wonen in de prachtige appartementen.

Procedure

Bij de werving en selectie van deze procedure worden wij ondersteund door executive search bureau, Colourful People. Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. drs. A.D.J. (Rick) Verhoeven, 06-26706757. U kunt uw interesse kenbaar maken door uw CV en brief via de 'solliciteer' knop onder aan deze pagina naar Colourful People te sturen. De sluitingstermijn is 31 augustus. De gesprekken met de selectiecommissie van Dudok Wonen zullen in week 39 plaats vinden.

Locatie

Hilversum

Publicatie datum:

16 Aug 2018

Opdrachtgever:

Dudok Wonen

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement