Directeur Financiën - COC Nederland

Nieuw

COC Nederland zoekt een directeur met de portefeuille financiën.

In een steeds veranderende wereld staan we als COC voor belangrijke opgaven en keuzes. Dit vraagt om externe focus en vernieuwende en vertrouwde partnerships om blijvend van betekenis te kunnen zijn voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse (LHBTI) personen wereldwijd. Je bent lid van de tweehoofdige directie van COC Nederland en bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van- en van het verder borgen en bestendigen van de bedrijfsvoering van het federatiekantoor. Je hebt ruime ervaring op het terrein van financiën en control. Je hebt visie en beschikt over een passend trackrecord voor het versterken en transformeren van bedrijfsvoering binnen organisaties. Je beschikt over ervaring met het aanvragen en verantwoorden van fondsen en bent in staat om samen met je collega-directeur nieuwe verdienmodellen voor COC Nederland te ontwikkelen en te implementeren.

Over COC Nederland

COC Nederland komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). Het COC zet zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland en het buitenland. Het COC streeft naar een diverse en inclusieve wereld waar mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken.

Het COC werd opgericht in 1946 en is daarmee de oudste nog bestaande LHBTI-organisatie ter wereld. Als één van de weinige LHBTI-organisaties beschikt COC over een speciale raadgevende status bij de Verenigde Naties. Het COC is actief op tal van gebieden, met het accent op jong & school, 50plus, (politieke) belangenbehartiging, veiligheid, cultuur & geloof en internationale belangenbehartiging. COC Nederland is een federatie van regionale lidverenigingen.

De huidige organisatie

COC Nederland is een federatie van 20 lokale COC-verenigingen. De verenigingen staan midden in de samenleving, hebben nauw en direct contact met de achterban en met maatschappelijke organisaties, bestuur en politiek in de lokale gemeenschappen. De COC-verenigingen zijn bestuurlijk en financieel onafhankelijk.

Onze werkwijze is inside-out: we ondersteunen LHBTI’s en hetero’s om zélf van binnenuit verandering tot stand te brengen. De kracht van binnenuit heeft vaak meer impact dan beïnvloeding van buitenaf. Bovendien bereiken we méér wanneer miljoenen hetero’s en LHBTI’s meedoen bij het streven naar emancipatie, sociale acceptatie en gelijke rechten.

De Algemene Vergadering van de besturen van de verenigingen is het hoogste besluitvormend orgaan van de federatie. De besturen van de verenigingen kiezen gezamenlijk een landelijk bestuur, het bestuur van de federatie COC Nederland. De voorzitter van het federatiebestuur is de primaire woordvoerder van COC Nederland en wordt daarbij ondersteund door de directeur en de manager public affairs van het federatiekantoor. Het federatiebestuur stelt de directie aan, die leidinggeeft aan het federatiekantoor. Het federatiebestuur ziet toe op de kwaliteit van de uitvoering van het beleid door het federatiekantoor en op de kwaliteit van de aan de verenigingen geboden ondersteuning. De directie initieert het beleid ter verwezenlijking van de doelstelling van de federatie en legt dit ter goedkeuring voor aan het bestuur. Het bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan vast en legt dit ter vaststelling voor aan de Algemene Vergadering (AV). Het federatiekantoor heeft een tweehoofdig directiemodel; een directeur Financiën en een directeur Strategie, die beiden gelijkwaardig leidinggeven aan het federatiekantoor. Het federatiekantoor geeft uitvoering aan de taken die door de AV bij het federatiekantoor zijn belegd:

 • Belangenbehartiging op (inter)nationaal niveau;
 • Perswoordvoerderschap op (inter)nationaal niveau;
 • Initiëren en uitvoeren van nationale en internationale programma’s;
 • Ondersteunen van de verenigingen van de federatie, onder andere op het gebied van: ledenadministratie, mobilisatie achterban, vrijwilligersbeleid, kennisontwikkeling en kennisdeling.

De directie stuurt en geeft leiding aan het MT, met daarin de o.a. de managers Nationaal en Internationaal. De directeur Strategie geeft tevens direct leiding aan de HR-adviseur en is bestuurder naar de Ondernemingsraad.

Meer informatie over COC Nederland en haar strategie kan je vinden in de nota SAMEN STERK, COC Strategisch Kader 2019 - 2022. Een beeld van onze bedrijfsvoering kan je vinden in de jaarrekening 2018

Resultaatgebieden directeur Financiën

1. Financieel beleid

 • Je brengt financiële (beleids)voorstellen uit en je draagt zorg voor een juiste uitvoering van liquiditeitenbeheer, \fiscaliteiten, crediteuren- en debiteurenbeheer en het risicomanagement;
 • Verantwoordelijk voor financieel-economische en fiscale vraagstukken en processen.

2. Versterking verdienmodel COC Nederland

 • Je draagt zorg voor een gezonde en toekomstbestendige bedrijfsvoering en voor de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen;
 • Je stuurt op processen rond fondsenwerving.

3. Jaarrekening, (meerjaren)begroting en projectrapportages

 • Je draagt zorg voor de totstandkoming van de jaarrekening, de meerjarenbegroting en de kwartaalrapportages, zodanig dat verantwoording over resultaten tijdig en correct kan plaatsvinden.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van werkbegrotingen, projectbegrotingen, en maandelijkse rapportages;
 • Je bent medeverantwoordelijke voor het behalen van de financiële doelstellingen (jaarrekening wordt opgesteld volgens de RJ650);
 • Je bent verantwoordelijk voor de tijdige verantwoording over de projectfondsen en andere inkomsten en uitgaven.

4. Informatievoorziening

Je stelt financiële informatie beschikbaar, zodanig dat collega’s en bestuur geïnformeerd zijn over voor hen relevante informatie. Daarbij zorg je voor de periodieke voortgangsrapportages en lever je een bijdrage aan management- en stuurinformatie. Ook zorg je voor financiële analyses.

5. Procesoptimalisatie

 • Je optimaliseert processen, zodanig dat werkzaamheden efficiënter, effectiever en met een zo hoog mogelijke doelgerichtheid uitgevoerd kunnen worden.
 • Je signaleert mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures binnen de eigen hoofdtaak;
 • Je signaleert, als proceseigenaar, mogelijkheden tot verbetering van processen die onder je verantwoordelijkheid vallen;
 • Je voert verbeteringen in de werkmethoden en procedures door.

6. Control

Je toetst de realisatie aan de kaders en rapporteert en adviseert aan het bestuur over de voortgang en eventuele bijsturing en over rechtmatigheid en doelmatigheid van de aanwending van middelen. Je bent vanuit het federatiekantoor het aanspreekpunt van de accountant.

7. ICT & Facilitair

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en realisatie van het informatiserings- en automatiseringsbeleid en systeemondersteuning en voor alle aspecten op het vlak van facilitair en huisvesting.

Wat zoeken wij?

Wij zoeken kandidaten die zich herkennen in de volgende algemene kwalificaties:

 • Je hebt ruime leidinggevende ervaring op strategisch niveau in de non-profit sector en/of met publiek-private programma’s;
 • Je bent je bewust van de federatiestructuur, de standpunten, de gevoeligheden en ontwikkelingen binnen de LHBTI community en handelt hiernaar;
 • Je hebt ervaring met verwerving van fondsen en beschikt over ondernemerschap met betrekking tot nieuwe verdienmodellen;
 • Je bent bestuurlijk- maatschappelijk- en organisatiesensitief;
 • Je bent integer, verbindend, vernieuwend, transparant en enthousiast;
 • Je beschikt over een stijl van leidinggeven waarmee je mensen ruimte geeft, uitdaagt en in hun kracht zet. Je kunt goed delegeren en samenwerken;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht;
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met- en bij voorkeur bewezen werkervaring in een cultureel en/of gender diverse omgeving;
 • Vanzelfsprekend draag je onze missie een warm hart en kan je je identificeren met onze achterban;
 • Je hebt academisch werk- en denkniveau.

Functie-specifieke eisen

 • Je hebt ruime werkervaring in een vergelijkbare functie (met verantwoordelijkheid op financiën);
 • Je beschikt over kennis van project-control, kennis van bedrijfsadministratie, accounting en (management)control en fiscale zaken;
 • Kennis van voorcalculatieve en nacalculatieve tarieven t.b.v. de projectadministratie;
 • Kennis op het brede aspect van bedrijfsvoering, inclusief ICT & Facilitair;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, maatschappelijke en branchegerichte ontwikkelingen.

Wat bieden wij?

Bij COC Nederland werken enthousiaste en intrinsiek gedreven mensen die grote betrokkenheid hebben met de missie van COC en met elkaar. Je komt te werken in een dynamische organisatie met veel ruimte voor nieuwe initiatieven. Daarnaast bieden wij arbeidsvoorwaarden die gebaseerd zijn op de CAO Sociaal Werk – Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

De functie is ingeschaald in schaal 13 met een maximaal bruto maandsalaris van € 6.464. Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden is een Individueel Keuzebudget, waar o.a. 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering is opgenomen. Daarnaast heb je recht op 1,5% van het bruto jaarsalaris voor loopbaanontwikkeling met een maximum opbouw van 3 jaar.

Procedure

COC Nederland laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Rick Verhoeven. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-267 067 57.

Reacties op de vacature ontvangen wij graag uiterlijk 25 september 2020 en kunnen rechtstreeks gestuurd worden via onderstaande solliciteer button. De selectiegesprekken voor deze positie zijn gepland in week 41.

“Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden voor COC en wij vinden het belangrijk dat de grote diversiteit binnen de LHBTI-gemeenschap en de Nederlandse samenleving worden weerspiegeld in onze organisatie. Wij moedigen transgender- en intersekse personen en mensen met een non-binaire genderidentiteit aan om op deze vacature te reageren.”

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

04 Sep 2020

Opdrachtgever:

COC Netherlands

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement