Directeur faculteit Educatie | Hogeschool Leiden

Vervuld

Wij zoeken een inspirerend en verbindend leider die in staat is om nauwe samenwerking met collega’s, het werkveld en andere stakeholders aan te gaan. Iemand die de brede ontwikkelingen in het onderwijs weet te vertalen naar vernieuwend en kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor huidige en toekomstige docenten.

We hebben een groot verlangen naar ander onderwijs. Onderwijs dat gericht is op ontwikkeling als mens, op worden wie je bent. Onderwijs dat kinderen en (jong) volwassenen helpt om wijsheid te ontwikkelen en volwassen in de wereld te kunnen staan met liefde voor zichzelf, de ander en de wereld, met een innerlijk kompas, om het leven te leven, het juiste te doen. Onderwijs waarin eigenheid wordt gewaardeerd en gestimuleerd, waarin creativiteit wordt ontplooid, waarin verschillen worden benut, waarin we allemaal lerend zijn en hier zichtbaar in durven te zijn. Onze ambities zijn verankerd in een visie op ontwikkelen waarbij de kernwaarden als autonomie in verbondenheid, ruimte en partnerschap centraal staan. Wij zoeken een directeur die zich hierin herkent en die samen met ons aan deze missie wil bijdragen.

Over Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een multisectorale hogeschool in het hart van de Randstad, waar 13.000 studenten en circa 1.400 medewerkers samen studeren en werken. We hebben een breed portfolio van bacheloropleidingen, professionele masteropleidingen en een aanbod op het gebied van leven lang leren. De opleidingen zijn verdeeld over vijf faculteiten, waaronder de Faculteit Educatie. Aan het hoofd staat het College van Bestuur dat verantwoordelijk is voor het besturen van de hogeschool. Het College van Bestuur legt over zijn handelen verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Hogeschool Leiden is een open en toegankelijke hogeschool waar studenten de ruimte hebben eigen keuzes te maken. Centraal in onze aanpak staat het binden en boeien van studenten, om te zorgen dat studenten gaan leren en blijven leren. In onze opleidingen besteden we aandacht aan persoonsvorming, het stimuleren van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid en de ontwikkeling van interculturele en internationale en multiculturele competenties. Meer over de Hogeschool Leiden kun je lezen in ons Instellingsplan 2017 - 2022

Over de Faculteit Educatie

De faculteit Educatie staat bekend als een kwalitatief sterke, ondernemende en informele leergemeenschap. Wij geven les aan in totaal zo’n 2200 studenten en hebben zo’n 220 medewerkers. De faculteit Educatie bestaat uit 7 bacheloropleidingen, 2 ad-opleidingen en 1 masteropleiding in het domein van hbo-lerarenopleidingen (hpo) en een groot aantal zij-instroomtrajecten. De opleidingen van de faculteit vormen een breed palet aan opleidingsvarianten met eigen kleur en signatuur en zijn gericht op een diversiteit aan meesterschap. Zo vormt het antroposofische mensbeeld bijvoobeeld een belangrijke inspiratiebron voor de vrijeschoolpabo en de opleidingen docent dans/euritmie en docent muziek en kun je bij de (reguliere) pabo bijvoorbeeld kiezen voor de Wereldklas of de Sportklas.

Wij geloven in de kracht van samen creëren en samen leren. Binnen de faculteit gaan onderwijs, onderzoek en innovatie daarom hand in hand. Het Centrum Onderwijs & Innovatie Leiden (COIL) en het Kenniscentrum POP (waarin de drie lectoraten van de faculteit samenwerken) werken aan het professionalisering van docenten en innovatie van de beroepspraktijk, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van onderwijs-pedagogisch praktijkonderzoek en nascholingstrajecten. Maar we werken ook met de opleidingen mee aan (her)ontwikkeling van het onderwijs. Zo bouwen we door aan een krachtige, innovatieve en samenhangende faculteit waarbij thema’s en activiteiten in alle drie de functies terugkomen.

Hierbij wordt niet alleen nadrukkelijk samengewerkt binnen de faculteit, maar ook met het werkveld en onderzoekers van bijvoorbeeld universiteiten. We vinden het belangrijk om die samenwerking aan te gaan vanuit gezamenlijke waarden en ambities. Onderwijsvernieuwing is hierin vaak een belangrijk element. De academische pabo is een partnerschap tussen de pabo en de Universiteit van Leiden; de unieke Teammaster Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs (3TO) is onstaan uit samenwerking tussen werkveldpartners, universiteit, docenten en onderzoekers van de faculteit Educatie; binnen de faculteit lopen ook verschillende Samen-opleiden trajecten waarin werkveldpartners en lerarenopleiding samen onderwijs aan studenten verzorgen in de scholen en in de hogeschool. Op al deze manieren zijn we nauw verbonden met en bedienen we scholen in regio’s als Leiden, Den Haag en Amsterdam, als ook daarbuiten.

De opgaven

We staan aan de vooravond van grote veranderingen in het onderwijs. Eén daarvan heeft betrekking op de bevoegdheden. Het rapport 'Ruim baan voor leraren' (Onderwijsraad, 2018) opende het perspectief van een bredere bevoegdheid voor docenten. De uitwerking zal leiden tot een basis-docentschap met bredere bevoegdheid, aangevuld met specialisaties. Daarnaast zullen ontwikkelingen als aandacht voor maatwerk en verdergaande digitalisering hun invloed op het onderwijs houden.

Binnen faculteit Educatie onderschrijven we deze ontwikkeling en zien hierin een belangrijke taak voor ons als lerarenopleiders, om deze ontwikkeling mede vorm te geven. Wij streven daarom naar faculteitsbreed en opleidingsspecifiek onderwijs, waarbij de vraag die bij de student ontstaat richtinggevend is. Wij geven de student zicht op het onderwijs in de volle breedte en richten ons op de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Het opleidingsspecifieke onderwijs biedt de student specialistisch onderwijs zoals op het gebied van doelgroep (leeftijden/ ontwikkelingsfasen), vakkennis, visie, pedagogisch-didactisch handelen en is gericht op de ontwikkeling van een individueel palet van expertises, dat gedurende de loopbaan verder kan worden verrijkt door nieuwe expertises en/of bestaande expertises (verder) te ontwikkelen. Wij geloven dat wij dat alleen kunnen bereiken in nauwe samenwerking met het werkveld en met onze andere stakeholders en door gebruik te maken van de kracht van de combinatie van onderzoek en praktijkervaring, én door onze blik gericht te houden op innovatie.

Je rol

Als directeur geef je samen met het CvB en de andere faculteitsdirecteuren leiding aan de Hogeschool Leiden en leg je de verbinding tussen de faculteit en de Hogeschool-brede sturing. Belangrijke thema’s daarbij zijn strategie: in 2021 gaan we beginnen aan ons nieuwe instellingsplan, de vertaling van deze strategie naar de eigen faculteit. Maar ook de versterking van de synergie en samenwerking tussen de faculteiten staat bij ons hoog op de agenda. We verwachten van een directeur dan ook een brede interesse, een goed ontwikkeld strategisch vermogen en de overtuiging van de kracht van samenwerking.

Als directeur van de faculteit Educatie geef je leiding aan de ambities van de faculteit en haar medewerkers. En die ambities zijn hoog. Wij willen kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden voor huidige en toekomstige leerkrachten. Daar hoort een directeur bij die onderzoek en innovatie hoog in het vaandel heeft staan. Die onze overtuiging deelt dat wij onze ambities alleen in nauwe samenwerking met het werkveld kunnen realiseren. En in onze ambities tot keuzes weet te komen en focus in onze activiteiten weet te leggen (van divergeren naar convergeren). En die de talenten van onze medewerkers optimaal weet aan te spreken en te benutten.

Wat zoeken wij?

 • Je hebt affiniteit met het opleiden van leraren en hebt goed zicht op de ontwikkelingen binnen het onderwijs (wat overigens voor ons niet betekent dat je zelf ook uit het onderwijs afkomstig moet zijn);
 • Je bent in staat om de faculteit en haar missie te vertegenwoordigen in verschillende netwerken en gremia en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Je weet bestaande, strategische samenwerkingsrelaties te versterken en kunt nieuwe samenwerkingen aangaan. Zowel binnen als buiten de Hogeschool Leiden;
 • Je beschikt over goed ontwikkeld strategisch vermogen, niet alleen met betrekking tot de scope van de faculteit, maar ook voor de Hogeschool Leiden in bredere zin;
 • Jouw leiderschap richt zich op het uitdagen en inspireren van onze collega’s om het beste uit zichzelf en uit elkaar te halen. Je herkent je daarin in onze kernwaarden. Je geeft mensen ruimte, je bent besluitvaardig wanneer dat nodig is en beschikt over implementatiekracht.
 • Je hebt daarbij oog voor de zakelijke aspecten van onze faculteit door sturing op organisatie, kwaliteit en bedrijfsvoering;
 • Je weet onze innovatiekracht te borgen en te versterken door ruimte te geven voor nieuwe ideeën, door een open blik naar binnen en naar buiten en door de kracht van onderzoek en praktijk te benutten. En je weet daarin ook tot keuzes te komen en de focus te leggen.
 • Je bent daarbij in staat om onze positie als trouwe partner in het leveren van kwalitatief goed onderwijs te borgen en te versterken.

Wat bieden wij je?

Behalve een inspirerende werkomgeving kun je bij de Hogeschool Leiden rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden. Deze zijn vastgelegd in de cao-hbo en een aantal specifieke Hogeschool Leiden regelingen. Hogeschool Leiden biedt daarnaast ruime mogelijkheden om je persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Het maandsalaris bedraagt maximaal 7.485.19 euro (36 uur) (schaal 15), met daarbij een eindejaarsuitkering van 8,3 % over het jaarsalaris en 8% vakantietoeslag.

Procedure

Hogeschool Leiden laat zich in deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de Faculteit educatie, de functie of de procedure kun je contact opnemen met Melek Usta, directeur Colourful People (06 20 42 43 47).

Je kunt je interesse kenbaar maken door je motivatie en cv uiterlijk 27 november 2020 via de 'Solliciteer' button op onze website te uploaden. De eerste ronde gesprekken met de selectiecommissie van Hogeschool Leiden staan gepland op dinsdag 5 januari en donderdag 7 januari 2021. De tweede ronde staat gepland op dinsdag 12 januari en donderdag 14 januari. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Er zal een referentieonderzoek plaatsvinden bij minimaal twee referenten.

Locatie

Leiden

Publicatie datum:

12 Nov 2020

Opdrachtgever:

Hogeschool Leiden

Contactpersoon

Melek Usta
T: (023) 5671 030
M: (06) 2042 4347

Melek  Usta
Vragen over deze vacature?
Contact Melek Usta
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2042 4347
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People