Directeur Digitale Transformatie | Havensteder

Reageer nu!

Digitalisering en datagericht werken zijn belangrijke middelen voor de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de service aan de in- en externe klanten van Havensteder. Daarmee dragen digitalisering en datagericht werken direct bij aan de ambities van Havensteder om bewoners een thuis te bieden. Want wat je ook doet, uiteindelijk is dat waar je aan werkt: mensen met een beperkt inkomen of een kwetsbare positie een thuis bieden. Wil jij bijdragen aan ‘het Havensteder van de toekomst’ en herken je je in onderstaand profiel? Dan zien we je reactie graag tegemoet.

De organisatie
Havensteder is een woningcorporatie in de stadsregio Rotterdam. Er werken ongeveer 500 mensen en de corporatie biedt met een bezit van ruim 45.000 woningen, een thuis voor veel bewoners in en om Rotterdam. Havensteder heeft grote ambities voor de verbetering van de kwaliteit, het aanbod en de duurzaamheid van haar woningen en wil daarmee het woongenot van bewoners en andere huurders vergroten. Deze ambities staan omschreven in het Havenstederplan 2022-2025. Het plan gaat onder andere over de bouw van 900 extra sociale huurwoningen en 500 middenhuurwoningen en omvat ongeveer 2000 woning-verbeterprojecten. Circulair bouwen is daarbij een speerpunt, omdat Havensteder in 2050 grondstoffen-neutraal wil zijn.

Digitalisering en datagericht werken als belangrijke randvoorwaarden bij onze ambities.

Het thuisgevoel van onze bewoners heeft een prominente plek in onze dagelijkse praktijk. De woningen die wij verhuren en de manier waarop we dat doen zijn zeer bepalend voor het thuisgevoel van de bewoners, dat snappen wij als geen ander. Havensteder transformeert de werkwijze naar digitaal, voor bewoners en voor medewerkers. We werken eraan om 24/7 digitaal bereikbaar te zijn voor onze bewoners, we willen de mogelijkheid bieden online zelf je zaken te regelen waar en wanneer je wilt en willen persoonlijk contact bieden waar dat nodig is. Concreet betekent dit dat in 2025 alle primaire klant- en organisatieprocessen end-to-end ingericht en gedigitaliseerd moeten zijn, zodat onze medewerkers optimaal gebruik kunnen maken van de digitale mogelijkheden binnen Havensteder.

Data krijgen een steeds belangrijkere rol in ons werkveld. De afgelopen jaren hebben we bij Havensteder bijvoorbeeld vastgoeddata gebruikt om ons woningbezit te beschrijven en te verduidelijken. Komende tijd gaan we een stap verder en willen we onze data gebruiken om ons onderhoud beter te kunnen voorspellen. Ook op andere terreinen gaan data een steeds grotere rol spelen: voor het vergroten van de leefbaarheid in onze wijken, het ondersteunen van onze bewoners wanneer dat nodig is en om met onze partners in de wijk op het juiste moment op de juiste plaats te kunnen zijn.

De functie
Tot voor kort was de verantwoordelijkheid voor digitalisering en datamanagement ondergebracht bij de directeur HRM, I&A en Facilitaire Zaken. Gezien het strategisch belang van zowel de HRM-functie als van de thema’s digitalisering en datamanagement, is besloten de functie op te splitsen in twee aparte managementposities. Een van deze posities is die van directeur Digitale Transformatie, waarmee het belang en de essentie van (de invulling van) deze functie binnen de organisatie en de organisatieontwikkeling wordt onderstreept.

De directie Digitale Transformatie in vogelvlucht.

De directeur Digitale Transformatie is eindverantwoordelijk voor de teams Informatisering & Automatisering, Datamanagement en Facilitair. De directeur speelt een belangrijke rol in procesverbeteringen en sturing van de interne projectenportefeuille. De teams I&A en Facilitair worden aangestuurd door een manager. Het team I&A bestaat uit 19 medewerkers en het team Facilitair uit 9 personen. De directeur maakt onderdeel uit van het directieteam bestaande uit de leden van de Raad van Bestuur, de directeur Wonen, de directeur Onderhoud & Ontwikkeling, de directeur Strategie en de concern controller. De directeur Ditgitale Transformatie is adviseur van de Raad van Bestuur op het vlak van informatiemanagement en informatiebeveiliging en is verantwoordelijk voor de inrichting van de IT-governance.

Op het facilitaire vakgebied heeft de directeur Digitale Transformatie een rol om de huisvestingsvisie ondersteunend aan de klantbedieningsvisie op te stellen en tot uitvoer te brengen. Daarnaast heeft Havensteder een sterke ambitie om de bedrijfsvoering verder te verduurzamen.

Wie zoeken wij?
Je bent een leider voor de hele organisatie op jouw terrein. Jij bent in staat richting en sturing te geven aan de samenwerking tussen mensen en systemen. Als een ervaren veranderaar zet jij je in op het integraal verbinding maken, bewaken en behouden om samen resultaatgericht de meerjarige bedrijfsdoelen te halen. Niemand begrijpt het nut en de noodzaak van het uitvoeren van een enterprise archictectuur als jij. Tegelijkertijd weet je ook wat ervoor nodig is om een organisatie in een digitale transformatie te brengen naar proces- en data gedreven werken. Je kent je scala aan data-, proces- en bedrijfsinstrumenten en past ze transparant en helder toe. De kunst van het samenwerken kent voor jou weinig geheimen en op die basis kun je de gestelde resultaten daadkrachtig implementeren. Of zoals wij bij Havensteder zeggen, warm en stevig!

Je hebt een relevante academische opleiding voltooid en beschikt over expertise die past bij de functie. Daarnaast beschik je over ruime en aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van IT-architectuur, datamanagement en business intelligence en je weet hoe processen, systemen en mensen op elkaar interacteren. Eerder heb je ervaring opgedaan als eindverantwoordelijke directeur en je kan jouw visie en ambitie helder verwoorden om daarmee stakeholders te committeren. Jij weet resultaat te behalen door visie en beleid met daadkracht te implementeren.

Je herkent je in het volgende profiel:
Leiderschap en visie

 • Je bent een veranderaar die met ervaring, visie en strategische kaders kan verbinden om Havensteder digitaal te transformeren.
 • Vanuit jouw positie kun je de specialisten uit jouw teams in stelling brengen, maar ben je ook in staat om daar waar nodig professionele aanvulling tijdig te signaleren en in te zetten.
 • De projecten en programma portefeuille van Havensteder vertaal je naar de benodigde doelstellingen en resultaten voor jouw directie.
 • Tegelijkertijd zorg je door projectportfoliomanagement in en met het directieteam voor samenhang en samen gedragen belang van alle benodigde veranderingen.
 • Je beschikt over implementatiekracht en weet onze ambities concreet te maken en te realiseren. Je hebt daarbij ervaring met project- en programmamanagement.
 • Je zet de bekende proces-, data en governance raamwerken in om onze resultaten te behalen en te borgen binnen jouw directie en de andere directies.
 • Je bent een communicatief en een verbindend leider en beschikt over ruime ervaring met het leiding geven aan professionals.
 • Onze strategie en visie op IT-architectuur draag je als ambassadeur uit zowel binnen ons bedrijf als binnen onze sector.
 • Ons huisvestingsbeleid vorm je en voer je uit binnen je visie en strategie.

Competenties

 • Je hebt ervaring met verandermanagement.
 • Je beschikt over omgevingssensitiviteit en stijlflexibiliteit en bent in staat effectief te opereren in een dynamische omgeving.
 • Je bent doortastend en volhardend met respect voor de relatie, zodat verandering in verbinding tot stand komt.
 • Je hebt ervaring met verwachtingsmanagement en met werken op basis van heldere wederzijdse prestatieafspraken.
 • Je toont je eigenaar van oplossingen en draagt die werkwijze uit naar de organisatie.

Persoonlijkheid

 • Je bent een positieve, toekomstgerichte persoon, die de organisatie en de medewerkers weet te binden en te boeien.
 • Je bent een uitgesproken, stevige persoonlijkheid met oog en oor voor de visie van anderen.
 • Je schakelt goed tussen de uitdagingen van de dagelijkse praktijk en de lange termijn organisatiedoelen.

Ons aanbod
Wij bieden je boeiend werk bij een Rotterdams bedrijf met een missie die ertoe doet, met een informele no-nonsense cultuur en met gedreven collega’s. De functie van directeur is ingeschaald in schaal O. Bij een 36-urige werkweek ligt het salaris tussen € 6.424,00 - € 9.171,00 bruto per maand, exclusief een bruto vakantietoeslag van 8% over het jaarsalaris. Wij bieden je een contract voor onbepaalde tijd. Daarnaast kan je gebruik maken van onze leaseauto regeling. Je werklocatie is in de markante woontoren ‘Red Apple’, in het centrum van Rotterdam.

Procedure
Havensteder laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. De interne en externe procedure vinden gelijktijdig plaats. Voor meer informatie over Havensteder, de positie en de procedure kun je contact opnemen met Sandra Lutchman, partner bij Colourful People (06 40 74 40 74, S.Lutchman@colourfulpeople.nl). Je kunt je interesse kenbaar maken door je motivatiebrief en CV uiterlijk 9 september 2022 in te sturen via de website van Colourful People.

Screening en assessment
Een directeur wordt gescreend in de categorie ‘vertrouwensfunctie’. Indien gewenst kan hierover meer informatie worden verstrekt. Een assessment zal onderdeel uitmaken van de procedure.

Planning gesprekken
De (digitale) voorselectiegesprekken met Colourful People vinden plaats op 19, 20 en 22 september. De eerste en tweede ronde selectiegesprekken vinden plaats op 3 oktober tussen 09.00-12.00 uur en respectievelijk 12 oktober tussen 09.00-11.30 uur op het kantoor van Havensteder.

Havensteder streeft ernaar de verscheidenheid van achtergronden en perspectieven die de stadsregio Rotterdam rijk is gereflecteerd te zien in de samenstelling van ons personeelsbestand. Daarom nodigen we nadrukkelijk kandidaten met een bi-culturele achtergrond uit te reageren op deze vacature.


Locatie

Rotterdam

Publicatie datum:

17 Aug 2022

Opdrachtgever:

Havensteder

Contactpersoon

S. Lutchman
M: (06) 4074 4074

Sandra Lutchman
Vragen over deze vacature?
Contact Sandra Lutchman
mobiel (06) 4074 4074
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People