Directeur Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden

Vervuld

Wil jij waarde toevoegen aan de Sociale Wijkteams van Leiden?

Voor de Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden zoeken wij een actieve en innovatieve directeur!

Wij zoeken een stevige persoonlijkheid, besluitvaardig en daadkrachtig, die het belang begrijpt om binnen het sociale domein nieuwe en innovatieve mogelijkheden te vinden om burgers te ondersteunen. De nieuwe directeur levert een koersvaste bijdrage aan de verdere samenwerking van de sociale wijkteams met de voor de coöperatie belangrijkste organisaties. Sleutelbegrippen zijn hierbij de centrale positie van de inwoners, overzicht, regie, betrokkenheid, eenvoud en afstemming.

Als directeur zorg je ervoor dat de sociale wijkteams een belangrijke rol blijven spelen in de doorlopende ontwikkeling van het sociale domein, in lijn met de strategische koers die de gemeente Leiden voorstaat. Je fungeert als strategische gesprekspartner voor de gemeente Leiden, de opdrachtgever. Je bent het boegbeeld van de sociale wijkteams voor alle samenwerkingspartners in de stad. Je kunt de beweging die nodig is, vertalen naar wat je van de medewerkers verwacht, naar interne werkprocessen en externe werkafspraken. In een juiste balans tussen strategisch denken en praktisch handelen, met inhoudelijke kennis, meedenken en handen uit de mouwen. Met de gemeente, gemeentelijke diensten en nieuwe organisatie(s) binnen het sociaal domein in Leiden weet je een optimale vorm van samenwerking te ontwikkelen. Je staat voor de sociale wijkteams, voor de inwoners van Leiden en kunt escaleren. Je staat evenzeer voor het belang van de gemeente om de inwoners kwalitatief goede zorg te bieden tegen een beheersbaar en gecontroleerd uitgavenpatroon.

Als directeur ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de wijkteams. Je hebt een belangrijke rol om ervoor zorg te dragen dat de financiële middelen effectief en efficiënt worden ingezet. Er is contact met aanbieders van specifieke zorg om het proces van de zorgverlening optimaal te monitoren en te borgen dat op- en afschalen van zorg optimaal plaatsvindt.

Van de nieuwe directeur verwachten we dat:

 • Je aantoonbare kennis hebt van de actuele ontwikkelingen in het sociaal domein;
 • Je visie hebt op en aantoonbare ervaring hebt met werkzaamheden van sociale wijkteams;
 • Je ervaring hebt met het leiden van werk- en veranderingsprocessen in een multidisciplinaire context;
 • Je in staat bent om efficiënte en innovatieve werkwijzen te ontwikkelen en implementeren;
 • Je ervaring hebt met zelforganisatie en de eigen verantwoordelijkheid van professionals;
 • Je ervaring hebt met de combinatie van het voeren van een gezonde financiële en sociale bedrijfsvoering;
 • Het ook leuk vindt om bezig te zijn met de randvoorwaarden voor de professionals om prettig te kunnen werken, zoals kwesties rondom huisvesting, registratiesystemen of PR
 • Je daadkrachtig bent en in staat om door te pakken als dat nodig is;
 • Je in staat bent om te objectiveren en dit om te zetten in duurzame verbeteringen;
 • Je over goede communicatieve vaardigheden beschikt, zowel mondeling als schriftelijk;

De ideale kandidaat zoekt vanuit een intrinsieke motivatie draagvlak bij de sociaal werkers en weet binnen de teams innovaties en gewenste veranderingen te onderbouwen. Je kunt verbindingen leggen tussen de samenwerkingspartners en de uitvoering in de sociale wijkteams door diverse belangen op een gewogen manier met elkaar in evenwicht te brengen. Je bent in staat het bestuur van de coöperatie adequaat te informeren en te voorzien van goed onderbouwde voorstellen. De verschillende financieringswijzen zijn je bekend, alsmede de mogelijke spanningsvelden die er bestaan. Ook beschik je over kennis van en hebt ervaring met verschillende vraagstukken die binnen de transitie van het sociaal domein spelen. Vanzelfsprekend ben je bekend met de dynamiek van de gemeentelijke overheid. En natuurlijk heb je een academisch denk- en werkniveau.

De coöperatie Sociale Wijkteams Leiden

In de 7 wijken van de stad Leiden zijn de sociale wijkteams actief voor inwoners die ondersteuning en hulp zoeken. In de coöperatie SWT Leiden leveren Kwadraad, Libertas Leiden, MEE, Radius en de gemeente Leiden, de professionals voor deze teams, in nauwe samenwerking met de WMO-backoffice. De directeur werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de coöperatie SWT.

Vanaf de oprichting van de coöperatie is een tijdelijk directeur verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling en aansturing van de werkzaamheden, samen met de coördinator. De interim-directeur heeft samen met de professionals in de teams een goed onderbouwde en kwalitatief verantwoorde manier van werken ontwikkeld. Belangrijke innovaties zijn tot stand gebracht en een nieuwe élan binnen het sociale domein van de stad Leiden is gerealiseerd. De verbinding met de sociale basisinfrastructuur is mede daardoor versterkt en de relatie met partners in de stad is kwalitatief gegroeid. Hierdoor zijn de sociale wijkteams een begrip aan het worden en een belangrijke partner, verwijzer en verbinder in de stad. Vanaf 1 juli 2020 willen wij een directeur aanstellen die de coöperatie de komende jaren verder ontwikkelt tot een stabiele en inspirerende factor in het sociale domein.

De nieuwe directeur werkt in 2020 en 2021 aan bovengenoemde ontwikkelingen en levert een bijdrage aan een discussie over een mogelijke aanbesteding voor de SWT’s Leiden voor de jaren vanaf 2022.

Arbeidsvoorwaarden

Geboden wordt een tijdelijk contract voor een jaar, met uitzicht op een meerjarencontract. Daarnaast werken in een dynamische werkomgeving in de stad Leiden met een nauw betrokken gemeente en samenwerkingspartners. De teams kennen zeer gemotiveerde medewerkers die zich de afgelopen jaren intensief hebben ingezet om in moeilijke omstandigheden uitstekende resultaten te boeken. Als directeur (m/v) word je aangesteld voor 32 – 36 uur, met flexibele werktijden, in schaal 13 CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (Max. € 6466 bij een fulltime aanstelling).

De Procedure

De Coöperatie SWT laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Voor vragen over deze functie kunt u contact opnemen met: René Burgler, partner bij Colourful People, op nummer 06 28 57 54 36.

U kunt uw brief en CV uiterlijk 19 april 2020 naar ons sturen via de website www.colourfulpeople.nl. Op 20 april zult u vernemen of u wordt uitgenodigd voor een preselectiegesprek met Colourful People. Wilt u er rekening mee houden dat de virtuele preselectiegesprekken met Colourful People op 24 en 28 april plaatsvinden.

De eerste selectiegesprekken bij de Coöperatie SWT worden virtueel gevoerd op donderdag 7 mei. Het betreft een tweetal gesprekken met twee selectiecommissies. Kandidaten die geselecteerd worden voor de tweede ronde zullen op vrijdag 15 mei bij de Coöperatie SWT een tweetal gesprekken voeren met twee adviescommissies. We zijn voornemens de procedure in mei af te ronden.

Locatie

Leiden

Publicatie datum:

27 Mar 2020

Opdrachtgever:

Cooperatie SWT (Sociale Wijkteams) Leiden

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People