Directeur Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden

Reactietermijn gesloten

Voor de Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden zoeken wij een actieve en innovatieve directeur!

Wij zoeken een stevige persoonlijkheid die het belang begrijpt om binnen het sociale domein nieuwe en innovatieve mogelijkheden te vinden om burgers te ondersteunen in aansluiting met de eigen sociale netwerken. De nieuwe directeur moet daarnaast ook een koersvaste bijdrage leveren aan de verdergaande aansluiting van de sociale wijkteams met de voor de coöperatie belangrijkste organisaties. Sleutelbegrippen zijn hierbij de centrale positie van de inwoners, overzicht, regie, eenvoud en afstemming.

Als directeur zorg je ervoor dat de sociale wijkteams een belangrijke rol blijven spelen in de doorlopende ontwikkeling van het sociale domein, in lijn met de strategische koers die de gemeente Leiden voorstaat. We verwachten dat je de nodige strategische stappen kunt zetten met de organisatie(s) die de aanbesteding sociaal domein in Leiden per 1 juli 2020 gegund krijgen.

Als directeur ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de coöperatie. Je hebt een belangrijke rol om ervoor zorg te dragen dat de financiële middelen effectief en efficiënt worden ingezet. Er is contact met aanbieders van specialistische zorg om het proces van de zorgverlening optimaal te monitoren en te borgen dat op- en afschalen van zorg optimaal plaatsvindt.

Van de nieuwe directeur verwachten we dat:

  • Je aantoonbare kennis hebt van de actuele ontwikkelingen in het sociaal domein;
  • Je aantoonbare ervaring hebt met werkzaamheden van sociale wijkteams;
  • Je ervaring hebt met het leiden van werk- en veranderingsprocessen in een multidisciplinaire context;
  • Je in staat bent om innovatieve werkwijzen te ontwikkelen en implementeren;
  • Je ervaring hebt met zelf-organisatie en de eigen verantwoordelijkheid van professionals;
  • Je ervaring hebt met het voeren van een gezonde financiële en sociale bedrijfsvoering;
  • Je daadkrachtig bent en in staat om door te pakken als dat nodig is;
  • Je in staat bent om te objectiveren en dit om te zetten in duurzame verbeteringen;
  • Je over goede communicatieve vaardigheden beschikt, zowel mondeling als schriftelijk;

De ideale kandidaat weet binnen de teams draagvlak te creëren voor de innovaties en gewenste veranderingen. Je bent ook in staat het bestuur van de coöperatie adequaat te informeren en te voorzien van goed onderbouwde voorstellen. De verschillende financieringswijzen zijn je bekend, alsmede de onderlinge relaties tussen WMO, WLZ en zorgverzekeraars. Ook beschik je over kennis van en hebt ervaring met verschillende vraagstukken die binnen de transitie van het sociaal domein spelen. Vanzelfsprekend bent je bekend met de dynamiek van de gemeentelijke overheid. En natuurlijk heb je een academisch denk- en werkniveau.

De coöperatie Sociale Wijkteams Leiden

In de 7 wijken van de stad Leiden zijn de sociale wijkteams actief voor inwoners die ondersteuning en hulp zoeken. In de coöperatie SWT Leiden leveren Kwadraad, Libertas Leiden, MEE en Radius de professionals voor deze teams, in nauwe samenwerking met de WMO-backoffice van de gemeente Leiden. De directeur werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de coöperatie SWT.

Vanaf de oprichting van de coöperatie is een tijdelijk directeur verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling en aansturing van de werkzaamheden, samen met een teamcoach. De interim-directeur heeft samen met de professionals in de teams een goed onderbouwde en kwalitatief verantwoorde manier van werken ontwikkeld. Er zijn belangrijke innovaties tot stand gebracht en een nieuwe élan binnen het sociale domein van de stad Leiden gerealiseerd. De verbinding met de sociale basisinfrastructuur is mede daardoor versterkt en de relatie met partners in de stad is kwalitatief gegroeid. Hierdoor zijn de sociale wijkteams een begrip aan het worden en een belangrijke partner, verwijzer en verbinder in de stad. Vanaf 1 januari 2020 willen wij een directeur aanstellen die de coöperatie de komende jaren verder ontwikkelt tot een stabiele en inspirerende factor in het sociale domein.

Arbeidsvoorwaarden

Geboden wordt een tijdelijk contract voor een jaar, met uitzicht op een meerjarencontract. Daarnaast werken in een dynamische werkomgeving in de stad Leiden met een nauw betrokken gemeente en samenwerkingspartners. De teams kennen zeer gemotiveerde medewerkers die zich de afgelopen jaren intensief hebben ingezet om in moeilijke omstandigheden uitstekende resultaten te boeken. Als directeur wordt je aangesteld bij Libertas Leiden, in schaal 12 CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (Max. € 5618 bij een fulltime aanstelling).

De Procedure

De Coöperatie SWT laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Voor vragen over deze functie kunt u contact opnemen met René Burgler, partner bij Colourful People, op nummer 06 28 57 54 36.

U kunt uw brief en CV uiterlijk 9 november 2019 naar ons sturen. Op 10 november zult u vernemen of wij u uitnodigen voor een eerste selectiegesprek. Wilt u er rekening mee houden dat de preselectiegesprekken bij Colourful People op dinsdag 12 november plaatsvinden. De twee selectiegesprekken bij de Coöperatie SWT zullen op woensdag 20 november plaatsvinden.

Publicatie datum:

23 Oct 2019

Opdrachtgever:

Cooperatie SWT (Sociale Wijkteams) Leiden

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement