Directeur Communicatie | Hogeschool van Amsterdam

Reactietermijn gesloten

Hogeschool van Amsterdam zoekt een ervaren directeur Communicatie. Je bent zowel sparringpartner van het bestuur als inspirerend leidinggevende voor de medewerkers communicatie in de organisatie. Samen geef je vorm aan de ambities; uitdagend en vernieuwend onderwijs bieden en kennis ontwikkelen ten behoeve van de beroepspraktijk en de samenleving in de context van een internationaal georiƫnteerde Amsterdamse metropoolregio. Ben jij een inspirerend en verbindend leider en heb je je toonaangevend bewezen in marketing en communicatie? Dan zien we graag je reactie!

Wie zijn wij?
Hogeschool van Amsterdam is een kennisinstelling die met een breed aanbod aan beroepsonderwijs een grote variëteit aan studenten opleidt die hun talenten maximaal ontplooien om zelfstandig en op een hoog niveau hun professie uit te oefenen. Door de koppeling van onderwijs en praktijkgericht onderzoek dragen we bij aan de vernieuwing van de beroepspraktijk en de samenleving in en om een internationaal georiënteerd metropoolregio Amsterdam.

Studenten, alumni, docenten en lectoren kom je overal tegen in de stad. Vooral op plekken waar ideeën in de praktijk worden gebracht en waar denken en doen samenkomen. Digitalisering, diversiteit en inclusie en duurzaamheid zijn dé grote maatschappelijke onderwerpen. In nauwe samenwerking met organisaties en bedrijven ontwikkelen we nieuwe praktijkgerichte kennis en inzichten over deze onderwerpen. Zo werken studenten, docenten/onderzoekers en externe partners samen aan oplossingen voor vandaag én morgen; dat noemen wij ‘Creating Tomorrow’.

Hogeschool van Amsterdam is een van de grootste kennisinstellingen in Nederland met 11 locaties, 4200 medewerkers en bijna 50.000 studenten. Voldoen aan de grootstedelijke, brede en emancipatoire functie van gaat hand in hand met onbetwist eindniveau van Associate Degree¬, Bachelor¬- en Masteropleidingen. Meer weten over de organisatie, vormgeving en resultaten van ons onderwijs? Zie het jaarverslag.

Voor de komende jaren committeert Hogeschool van Amsterdam zich aan het behalen van vijf ambities:

 1. Duurzaamheid, diversiteit & inclusie en digitalisering zijn overal
 2. Met partners in de stad impact vergroten
 3. Voor studenten meer regie op eigen leerpad realiseren
 4. Studenten en medewerkers geven de stimulerende, rijke leeromgeving verder vorm
 5. Onze eigen wendbaarheid en weerbaarheid vergroten

De strategische koers 2021-2026 is verder te lezen in het instellingsplan: Hogeschool in 3D, duurzaam, divers & inclusief en digitaal voor de toekomst.

De plek in de organisatie
De afdeling Communicatie is onderdeel van de Bestuursstaf en telt rond de 34 medewerkers en adviseert en ondersteunt het College van Bestuur en de collega’s in de 7 faculteiten bij vraagstukken over communicatie. Als directeur van de stafafdeling Communicatie ben je verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van deze afdeling, de samenwerking met andere stafafdelingen binnen de Bestuursstaf, de faculteiten en de diensten. Totaal zijn er ongeveer 120 communicatiedeskundigen werkzaam in de organisatie.
Het werk binnen de afdeling is georganiseerd in vijf inhoudelijke programma’s, ieder onder leiding van een programmamanager: studiekeuzecommunicatie, interne communicatie, corporate communicatie, alumni en online communicatie. De programmamanagers zijn verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van hun werkplannen. Ook woordvoering en Public Affairs maken onderdeel uit van de afdeling.
De directeur vormt samen met de programmamanagers en de teamleiders het managementteam van de afdeling. Er zijn drie teamleiders met de verantwoordelijkheid voor online communicatie, interne communicatie en allround communicatie (projecten en taken).

De directeur Communicatie maakt deel uit van het managementteam van de Bestuursstaf van Hogeschool van Amsterdam die wordt geleid door de Secretaris van de Hogeschool. Inhoudelijk rapporteert de directeur rechtstreeks aan het College van Bestuur, met de voorzitter als eerste aanspreekpunt en, afhankelijk van specifieke beleidsterreinen, aan andere portefeuillehouders binnen het College van Bestuur. Er zijn korte lijnen met College van Bestuur, decanen, de communicatieketen en de integrale staf in de afstemming. Voor meer informatie over de organisatie en het organogram: Bestuur en afdelingen.

Wat wordt er gevraagd?
We zijn op zoek naar een directeur Communicatie met een aantoonbaar trackrecord als senior. Een stevige professional in communicatie en marketing met ervaring in publieke of semipublieke organisaties en/of organisaties met complexe dynamiek.

De volgende onderdelen maken deel uit van de functie:

 • Een toekomstbestendige beleidsagenda communicatie vorm te geven, waar nodig te maken en te stroomlijnen met de actualiteit van Hogeschool van Amsterdam, de overige strategische thema’s en de werkwijze en beleidsaccenten van het College van Bestuur en uiteraard landelijke ontwikkelingen op het gebied van het hoger onderwijs;
 • Regievoering wat betreft visie en strategie voor het communicatie- en marketingbeleid, kanalenstrategie en aanpak van de instelling als geheel en adviseren over de uitvoering en monitoring van de implementatie daarvan;
 • Een goede afstemming van hogeschoolbeleid en de decentrale inkleuring daarvan met bijpassende verantwoordelijkheden en mandaten. De directeur Communicatie is verantwoordelijk voor de regievoering over de communicatieketen en de borging van de samenwerking met faculteiten en diensten;
 • Leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling Communicatie en zorgdragen voor een inspirerend, professioneel en veilig werkklimaat;
 • Positioneren van de afdeling als een door de gehele hogeschool erkende en herkende partner wanneer het gaat om vragen over, van en voor de ambities op de brede beleidsterreinen van communicatie;
 • Het volgen en analyseren van beleidsontwikkelingen in het hoger onderwijs (zoals die van de metropoolregio, de regering, de Europese Commissie) en het uitbouwen en onderhouden van contacten met externe stakeholders op regionaal en nationaal niveau.

Wie zoeken we?
Gelet op de opgave en context van Hogeschool van Amsterdam herkent de ideale kandidaat zich in het volgende persoonlijkheidsprofiel:

 • Je bent een inspirerend en verbindend leider voor de eigen afdeling én voor het netwerk van de totale communicatieketen binnen de Hogeschool. Je stimuleert als situationeel leidinggevende de medewerkers van de afdeling tot onderlinge afstemming binnen de Bestuursstaf, met de faculteiten, andere staven en diensten en met stakeholders buiten de instelling. Je zorgt voor een goede en resultaatgerichte samenwerking tussen de afdeling communicatie en de diensten, zodat het inhoudelijke beleid en datgene wat de diensten leveren goed op elkaar zijn afgestemd;
 • Je creëert een cultuur van vertrouwen, veiligheid en aanspreken op gemaakte afspraken. Intern ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van afdelingscohesie en goede werkafspraken en werk je in continue verbetering aan project-, ontwerpend en actiegericht werken;
 • Je bent een inhoudsdeskundige op zowel marketing- als communicatieterrein met oog en kennis voor de recente ontwikkelingen in het vak. Je hebt kennis, affiniteit en ervaring met online- en digitale marketingcommunicatie;
 • Je bent een natuurlijke gesprekspartner voor het College van Bestuur, in het bijzonder de voorzitter, en de decanen waar het de strategische aspecten van de beleidsagenda communicatie aangaat;
 • Je bezit over strategisch, conceptueel inzicht en bent daarbij in staat belang en beleid goed aan te voelen met natuurlijk oog voor borging van (kader scheppende) afspraken en het behalen van resultaten;
 • Je bent integer en in bezit van een goed moreel kompas.

Functie-eisen:

 • Academisch denk- en werkniveau en minimaal een afgeronde opleiding op doctoraal- of masterniveau passend bij de functie;
 • Senior-ervaring in het leidinggeven aan marketing en/of communicatieprofessionals en een lijnverantwoordelijke positie, bij voorkeur in een complexe omgeving;
 • Aantoonbaar verbindend leiderschap en veranderkundige kwaliteiten in een organisatie met hoogopgeleide professionals in de context van een netwerkorganisatie;
 • Ruime ervaring op strategisch niveau met regievoering over processen en verandermanagement, waarbij overzicht houden, zorgvuldigheid en oplossingsgerichtheid cruciale vaardigheden zijn;
 • Bestuurlijke en organisatiesensitiviteit en een proactieve, ondernemende, integere en diplomatieke houding;
 • Communicatief sterk (in woord en geschrift), goede sociale vaardigheden en heeft oog voor de positie van mensen, de gemeenschap en de medezeggenschap;
 • Gevoel voor ontwikkelingen en actoren binnen en buiten de hoger onderwijs omgeving die relevant zijn voor het bereiken van de doelstellingen van de Hogeschool van Amsterdam, op zowel lokaal, regionaal als op nationaal niveau;
 • Kennis, inzicht en ervaring met de digitale ontwikkelingen en mogelijkheden in communicatie en marketing.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Hogeschool van Amsterdam wil een organisatie zijn waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd en thuis voelt. Als werkgever geloven we dat hoe inclusiever we zijn, des te beter we van betekenis kunnen zijn als kennisinstelling van en voor de stad. We streven er daarom naar om de verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven die de Amsterdamse metropoolregio rijk is weerspiegeld te zien in het personeelsbestand van onze hogeschool. Om deze reden nodigen we nadrukkelijk kandidaten met een biculturele achtergrond uit om op deze positie te reageren.

Wat bieden wij?
De functie Directeur Communicatie van Hogeschool van Amsterdam is ingeschaald in salarisschaal 15 van de cao voor het hoger beroepsonderwijs 2022. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de periode van één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. Het gaat om een fulltime functie waarin flexibele inzetbaarheid gewenst is.

Hoe is de procedure?
Hogeschool van Amsterdam laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over de organisatie en de positie kunt u contact opnemen met Monique Spaansen, partner bij Colourful People (M.Spaansen@colourfulpeople.nl). U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV in te sturen via de website van Colourful People voor 23 juni. De intakegesprekken staan gepland op 23 en 27 juni. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op 6,7 en 14 en 15 juli met als doel de nieuwe directeur zo spoedig als mogelijk te laten starten.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

02 Jun 2022

Opdrachtgever:

Hogeschool van Amsterdam

Contactpersoon

M. Spaansen
M: (06) 5152 6255

Monique Spaansen
Vragen over deze vacature?
Contact Monique Spaansen
mobiel (06) 5152 6255
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People