Directeur Breitner Academie I Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Topbaan

Directeur met een hart voor kunst en onderwijs voor de Breitner Academie gezocht!

Voor de Breitner Academie, een HBO topopleiding docent beeldende kunst en vormgeving in Amsterdam en onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), zoeken wij een nieuwe directeur. We zoeken een verbindende, resultaatgerichte leider die deze faculteit goed kan positioneren binnen en buiten de AHK, medewerkers weet te versterken en sturing geeft aan een verdere professionalisering en ontwikkeling van de organisatie.

Bij de Breitner Academie houden we van kunst, maken we kunst en zijn we gedreven om anderen kunst te laten ervaren. Door kunst te maken, erover te vertellen, te schrijven of te onderwijzen. Beeldende kunst en vormgeving spelen een onmisbare rol in de maatschappij en zijn een voedingsbron voor een zich continue ontwikkelende, inspirerende samenleving.

Vanwege het vertrek van de huidige directeur – na tien mooie jaren – zoeken wij een nieuwe leider. Kortom, houd je van beeldende kunst, onderwijs en van Amsterdam in al zijn veelzijdigheid en herken je je in onderstaand profiel, dan is de Breitner Academie op zoek naar jou als

 • Directeur (m/v/x) [0,8/1,0 fte]

Breitner Academie

De Breitner Academie is een topopleiding voor kunsteducatie met een bachelor docent beeldende kunst en vormgeving, een master kunsteducatie en meerdere post hbo-leergangen in de kunsteducatie (film en primair onderwijs). Kenmerkend voor de Breitner Academie zijn de kleinschaligheid en het persoonlijke karakter van het onderwijs, de warme, geborgen sfeer, de samenwerking onderling binnen de diverse disciplines van de academie, en met de buitenwereld. Studenten kiezen expliciet voor de Breitner Academie. Met het bachelordiploma op zak heb je als afgestudeerde een eerstegraads lesbevoegdheid en ben je startbekwaam voor het hele kunst-educatieve veld. Je kunt werken in het onderwijs of kiezen voor een baan bij een culturele instelling. Alumni kiezen ook vaak voor de combinatie van het docentschap met een eigen praktijk als beeldend kunstenaar. Het beroepsperspectief is uitstekend, bijna 90 procent van de afgestudeerden vindt een baan op niveau.

De Breitner Academie biedt in het onderwijs een rijke combinatie van docenten beeldende kunst die een eigen kunstpraktijk hebben en als geen ander weten hoe je een idee verbeeldt, theoriedocenten die je kennis van beeldende kunst en design uit diverse tijden en culturen bijbrengen, tot onderwijskundige docenten die je leren educatieve programma’s, didactische vaardigheden en onderzoek te ontwikkelen. Naast de traditionele vaardigheden besteedt de opleiding aandacht aan zowel nieuwe als minder gangbare beeldende innovaties. Zo wordt in het Artechlab kunst met wetenschap en techniek verbonden en heeft de academie een nauwe samenwerking met het lectoraat kunsteducatie en het Centre of Expertise Art Science en Education van de AHK. Bovendien speelt de academie door de samenwerking en contacten met het reguliere onderwijsveld en de kunst- en cultuurinstellingen in Amsterdam en regio sterk in op haar grootstedelijke omgeving.

Kunst laat kinderen en jonge mensen nieuwe (denk)werelden beleven. Ze leren kijken en luisteren, zich te verwonderen en (complexe) onderwerpen te analyseren, expliciteren, interpreteren, nuanceren en waarderen. Dat is van belang voor alle studenten en voor een gelijker speelveld voor kinderen in onze regio. Niet alle leerlingen komen van huis uit snel in aanraking met kunst, cultuur en erfgoed. Nu plezier krijgen in kunst en kunst beleven, betekent later ook genieten van musea, voorstellingen, concerten en andere evenementen.

Organisatie en ontwikkelingen

De Breitner Academie is onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) die met zo’n 1.000 gedreven medewerkers ruim 3.000 studenten opleidt en bestaat naast de Breitner Academie uit de Academie van Bouwkunst, het Conservatorium van Amsterdam, de Nederlandse Filmacademie, de Reinwardt Academie en de Academie voor Theater en Dans. De Breitner Academie is binnen de AHK een kleine academie met circa 220 studenten. In het kader van bedrijfsvoering en financieel management is het stroomlijnen van processen, het maken van strategische keuzes rond de inzet van de beperkte financiële middelen, het bestendigen van toekomstbestendige en duurzame huisvesting en het stimuleren van vitaliteit en een gezonde werk-leven balans onder het personeel van groot belang. Het realiseren van een grotere instroom van studenten uit alle wijken van Amsterdam en uit de provincie Noord-Holland, het versterken van de nieuwe MT-structuur en het zorgen voor verbinding, in- en extern, zijn belangrijke uitdagingen voor deze academie. De AHK kent een strategisch overleg, dat onder leiding van het College van Bestuur (CvB) hogeschoolbreed beleid initieert en beleidsvormings- en beleidsuitvoeringsprocessen aanstuurt. De directeur van de Breitner Academie vormt samen met de directeuren van de andere faculteiten en de directeur van het Servicebureau dit strategisch overleg (SO).

Directeur

Wat ga je doen?

Als directeur ben je eindverantwoordelijk voor het managen en besturen van de Breitner Academie en rapporteer je aan het CvB van de AHK. Dit strategische leiderschap geef je vorm vanuit een heldere en toekomstbestendige visie op deze Academie. Je geeft duidelijke globale kaders en bepaalt samen met het MT de strategische doelen voor academie op de aanwas van studenten, op huisvesting, onderwijs en bedrijfsvoering en zorgt voor een verduurzaming van eerder gezette stappen. Als directeur houd je overzicht over de diverse processen en stuur je daadkrachtig aan, maar zorg je tegelijk voor zichtbaar intern gedelegeerd leiderschap. Betrokken, inspirerend, open en eigenzinnig zijn sleutelwoorden voor de Breitner Academie.

De directeur is zowel naar buiten als naar binnen het gezicht van de Breitner Academie. Het positioneren van de Breitner Academie en het ontwikkelen en onderhouden van netwerken met in- en externe stakeholders vormt een essentieel onderdeel van deze functie. Dan gaat het om stakeholders als het CvB van de AHK, de directeuren van de andere academies binnen de AHK, andere HO-instellingen, de cultuursector en de stad Amsterdam, van Noord tot Zuidoost. Daarnaast werk je nauw samen met de vele opleidingsscholen in Amsterdam en Noord-Holland en participeer je, vanuit je functie, in diverse lokale, regionale en landelijke netwerken en samenwerkingsverbanden gericht op onderwijs en cultuureducatie. Tot slot ben je als directeur vanzelfsprekend eindverantwoordelijk voor de Breitner als aantrekkelijke en sociaal veilige academie voor studenten, voor een toekomstbestendige huisvesting, een sluitende begroting in een financieel gezonde organisatie en ben je sparringpartner en leidinggevende voor de overige MT-leden en stafleden en gesprekspartner van de medezeggenschapsraad (Academieraad) en de Raad van Advies.

Ondanks dat de Breitner Academie de enige volledige docentenopleiding is binnen de AHK, is kunst/cultuureducatie en de opleiding van studenten tot docenten voor meerdere academies binnen de AHK van groot belang. Cultuureducatie levert een waardevolle bijdrage aan de algemene en persoonlijke vorming van jongeren en aan een grotere kansengelijkheid. Er zijn veel ontwikkelingen binnen het onderwijsveld rond cultuureducatie, daarom is het van wezenlijk belang dat de nieuwe directeur van de Breitner Academie samen met de andere directeuren zorgt voor meer verbinding en samenwerking onderling rond cultuur- en kunsteducatie om zo samen effectiever op te treden in het werk- en onderwijsveld.

Wie zoeken wij?

We zoeken een bevlogen, ondernemende manager die leidinggeeft aan de verdere professionalisering en strategische positionering van de Academie. Je bent ontwikkelingsgericht en inspirerend met een aansprekende visie op eigentijds onderwijs. Je hebt zicht op het onderwijsstelsel en recente onderwijsontwikkelingen en hebt een oog voor kansen binnen het (primair en voortgezet) onderwijs in Amsterdam en Noord-Holland. Je hebt oog voor sociale veiligheid, diversiteit en inclusie en de rol van kunstvakonderwijs daarin. Je bent daarbij inspirerend, transparant en koersvast. Als mensgerichte manager neem jij het voortouw waar nodig en treed je op de achtergrond wanneer dat beter uitkomt. Je straalt vertrouwen uit en kunt goed delegeren, waardoor zowel het MT als andere collega’s zich versterkt voelen maar jou ook weten te vinden bij urgente kwesties. Vanuit een visie op gedeeld leiderschap zorg je ervoor dat je een collegiaal MT vormt en strategische uitdagingen in gezamenlijkheid bespreekt en oplost. Maar als directeur ben je ook besluitvaardig en daadkrachtig en verschaf je helderheid indien nodig. Je bent een betrouwbare gesprekspartner voor het CvB van de AHK. Je bent gewend om te werken in een informele, open organisatie met korte lijnen. Je draagt zorg voor structuur en heldere kaders en voor een gezond financieel klimaat op de academie, binnen een sluitende begroting en daarbij passende formatie. Last but not least, ben je als directeur een ondernemend mens, met een grote affiniteit voor beeldende kunst en kunsteducatie, die weet wat studenten én docenten beweegt en daarbij creatief weet in te spelen op kansen en veranderende behoeftes in het onderwijs, de culturele sector en de samenleving.

Competenties en kwaliteiten:

 • Je hebt ruime leidinggevende ervaring als directeur of manager, liefst binnen het onderwijs of een cultuur-educatieve organisatie;
 • Je hebt ervaring met het opereren in een grootstedelijke en politiek-bestuurlijke context, een (onderwijs) netwerk in Amsterdam is een pré;
 • Je hebt affiniteit met beeldende kunst en in bredere zin met de ontwikkelingen in de culturele sector;
 • Je hebt kennis van en inzicht in bedrijfskundige principes en financiële bedrijfsvoering.
 • Je bent analytisch, strategisch en hebt het vermogen tot visieontwikkeling;
 • Je bent een betrokken, inspirerend en coachend leider die niet bang om hands on zaken op te pakken;
 • Je hebt een creatieve geest, die out-of-the-box en in scenario’s kan denken;
 • Je hebt lef, bent ondernemend en beschikt over een scherp oog voor kansen;
 • Je bent een sterke communicator en netwerker;
 • Je hecht aan waarden als rechtvaardigheid, inclusie en diversiteit;
 • Je houdt van beeldende kunst, ontwikkeling en van Amsterdam.

Wat bieden wij?

De Breitner Academie is een levendige, warme organisatie met bevlogen en gedreven collega’s. We bieden een omgeving waarin ondernemerschap, betrokkenheid en daadkracht gewaardeerd wordt. Daarnaast bieden wij je een aanstelling tegen een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de HBO CAO (schaal 15), inschaling is afhankelijk van expertise en ervaring. In eerste instantie betreft dit een arbeidsovereenkomst voor een jaar, maar met de intentie deze om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Geïnteresseerd?

Bij de werving en selectie van deze procedure worden wij ondersteund door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie kun je terecht bij senior partner Naima Azough op nummer 06-43449717 of n.azough@colourfulpeople.nl. Je kunt je interesse kenbaar maken door je CV en brief uiterlijk t/m vrijdag 29 september 2023 via de 'solliciteer’ knop onder aan deze pagina te uploaden. De gesprekken bij de Breitner Academie zullen in week 41 en 42 plaats vinden. We streven ernaar de procedure eind oktober 2023 af te ronden.

Publicatie datum:

31 Aug 2023

Opdrachtgever:

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)

Contactpersoon

N. Azough
T: (023) 5671 030
M: (06) 4344 9717

Naima Azough
Vragen over deze vacature?
Contact Naima Azough
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4344 9717
Meer details
Adres
Overhoeksplein 2, 1031 KS Amsterdam
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2023 Colourful People