Directeur-Bestuurder voor bibliotheek DOK

Vervuld

Directeur-Bestuurder DOK

Wij zoeken een gepassioneerde Directeur-Bestuurder, een empathisch leider en een gedreven netwerker die verbindingen kan maken. Iemand met een groot hart voor leesplezier, een cultureel ondernemer die DOK innovatief en toonaangevend houdt in een dynamische en veranderende omgeving.

DOK is het kloppend hart van Delft en de ‘spin’ in de schakel tussen educatie, samenzijn, debatteren, inclusie, gemeente en de VAK. DOK is zich aan het herpositioneren om zich opnieuw creatief en succesvol neer te zetten als bruisend cultureel hart in de stad Delft. DOK is zich ook aan het ontwikkelen op het gebied van taaleducatie. Voor deze twee opgaven zoeken wij een nieuw eloquent boegbeeld.

Over DOK

DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft. Wij zijn trots op onze historie, onze stad en wat we daarbinnen samen met vele partners bereiken. Met aan de basis een krachtig team van ruim 80 collega’s en ongeveer 200 vrijwilligers weten we Delftenaren aan ons te binden. DOK werkt vanuit de overtuiging dat iedereen blijft groeien. Daarbij zijn de vijf waarden “plezier, innovatie, samenwerking, maatschappelijk verbeterend en daadkracht” voor ons leidend.

DOK heeft in een meerjarenbeleidsplan (2020-2023) de richting aangegeven voor de toekomst. Onlangs is er, vanwege aangekondigde bezuinigingen door de Gemeente Delft, een reorganisatie ingezet welke tot 2024 zal duren. Ondanks de aangekondigde bezuinigingen en de daarmee gepaarde dynamiek is er veel aandacht voor verdere verdieping en verbreding van de dienstverlening, samenwerkingsvormen en de gedeeltelijke herijking van het meerjarenbeleidsplan.

DOK heeft twee vestigingen. DOK Centrum huist in het nieuwe OPEN, een initiatief van DOK en De VAK, het centrum voor de kunsten. OPEN is de informele ontmoetingsplaats van Delft waar taal en cultuur samenkomen. Of je nu komt om te lezen, muziek te maken, te dansen, te schilderen of lekker te eten: iedereen is welkom! De tweede locatie is DOK Voorhof, waar o.a. het Taalhuis in is gevestigd. De bibliotheek wordt aangestuurd door 2 adjunct-directeuren en de directeur-bestuurder die besloten heeft om na bijna 12 jaar DOK een nieuw en spannend avontuur aan te gaan. Daarom zoeken wij de nieuwe Directeur-Bestuurder!

De opgave

Als eindverantwoordelijke voor de gehele organisatie is je belangrijkste opgave om samen met de teamleiders, de projectleiders, de medewerkers en de vrijwilligers, het (herijkte) meerjarenplan verder uit te rollen naast het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Zoals DOK verder uitbouwen als het gaat om taaleducatie, het realiseren van de uitwerking en implementatie van een visie op de toekomst van DOK Voorhof en het vormgeven aan de verdere samenwerking in de programmering van cultuureducatie/taaleducatie binnen het lager én voortgezet onderwijs.

De bibliotheek wil een toekomstbestendig en eigentijds netwerk voor kennis en cultuur zijn, extra wendbaar zijn en flexibel kunnen anticiperen op wijzigingen in de maatschappij.

Gewenste competenties van onze nieuwe Directeur-Bestuurder

 • Leiderschap

Wij zoeken daarom een directeur-bestuurder die met visie en op inspirerende wijze leidinggeeft aan onze organisatie. Je hebt oog voor de ontwikkeling van mensen. Je weet mensen en organisatieonderdelen met elkaar te verbinden. Je bent helder in je communicatie en resultaatgericht. Je beschikt over veranderkundige ervaring en weet goed de balans te vinden tussen sturen en ruimte geven. En je bent zichtbaar en beschikbaar voor je collega’s. Je bent een waardegedreven leider en weet onze belangrijke waarden op basis van voorbeeldgedrag vorm en inhoud te geven.

 • Relatiebeheer

Je bent het boegbeeld van de bibliotheek naar onze stakeholders. Je bent een echte netwerker en haalt energie uit het bouwen en onderhouden van relaties. Je voelt je geworteld in de Delftse samenleving of bent in staat om je Delft snel eigen te maken, ervan te gaan houden. Je weet ook de aansluiting te maken met de diversiteit die Delft eigen is. Je vertegenwoordigt DOK in verschillende gremia. Je hebt ervaring met gemeenten en je kent het maatschappelijk- en onderwijsveld en de culturele sector. Je bent in staat om onze activiteiten goed naar buiten te communiceren en weet dat ook te borgen in onze marketing en communicatie.

 • Cultureel ondernemerschap

Je bent iemand die kansen ziet en deze op pragmatische wijze weet te benutten. Je verkent nieuwe verdienmodellen en nieuwe producten en diensten en beschikt over het zakelijk instinct om die voor DOK te prioriteren en te realiseren. Je kijkt daarbij niet alleen naar onze huidige partners en stakeholders, maar benadert ook nieuwe mogelijkheden. Je hoeft niet per se ervaring te hebben in de bibliotheeksector, we lezen natuurlijk wel graag terug waarom je affiniteit hebt met dit werkveld.

 • Innovatie

Innovatie is voor DOK een permanent proces. Technologische en maatschappelijke veranderingen hebben grote impact op de functie en het functioneren van een bibliotheek en biedt ook nieuwe mogelijkheden voor dienstverlening. Dat vraagt een organisatie die flexibel is en in verbinding staat met deze veranderingen en daar soms ook richting aan geeft. Daarom zoeken wij een directeur-bestuurder met visie op de toekomst. Je volgt de ontwikkelingen en kan die duiden en vertalen naar onze rol in de samenleving. Je bent analytisch sterk en in staat om het proces van innovatie in de organisatie aan te sturen en medewerkers daarin uit te dagen en mee te nemen. Samen met je collega’s weet je DOK in verbinding te houden met de toekomst. Toonaangevend blijven is onze ambitie!

 • Bedrijfsvoering

Je hebt ervaring met bedrijfsvoering en met het aansturen van de planning & control cyclus. Ook heb je ervaring met prestatie-indicatoren, zowel voor de interne sturing als voor de externe verantwoording. En je hebt gevoel voor HRM en modern personeelsbeleid.

 • Governance

DOK heeft een Raad van Toezicht model. De nieuwe directeur-bestuurder heeft bij voorkeur ervaring met dit model en begrijpt de verschillende rollen die bij dit model horen. Je bent ook bekend met de rol en interactie van de bestuurder naar en met de OR.

Aanbod, procedure en planning

De functie is ingeschaald conform schaal 14 van de CAO Bibliotheken. De CAO kent een eindejaarsuitkering van 3,25%. Je krijgt een contract van een jaar aangeboden met de intentie om dit bij goed functioneren om de zetten in een vast contract.

DOK laat zich bij deze procedure ondersteunen door Werving en Selectiebureau Colourful People. Voor vragen kan je contact opnemen met mr. René F. Burgler, partner bij Colourful People via r.burgler@colourfulpeople.nl of via WhatsApp 06 2857 5436

Je interesse kan je kenbaar maken door je brief en CV (beide in PDF) zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 31 oktober 2021 op te sturen via de sollicitatieknop op www.colourfulpeople.nl

De Planning:

 • week 43 op 31 oktober sluiting reactietermijn
 • week 44 en 45 preselectiegesprekken door CP
 • week 46 gesprekken met de Selectiecommissie
 • week 47 gesprekken met Adviescommissie

We zijn voornemens de procedure in november af te ronden.

Het delen van deze vacature wordt zeer op prijs gesteld

Locatie

Delft

Publicatie datum:

28 Sep 2021

Opdrachtgever:

de Bibliotheek DOK Delft

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People