Directeur-bestuurder Stichting VHTO

Reactietermijn gesloten

Directeur-bestuurder (0,8 – 1 fte)

Stichting VHTO: Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

 • De Stichting heeft tot doel de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergoten en voorts al hetgeen dat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn
 • VHTO is gespreks- en samenwerkingspartner van de overheid, van onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijven, brancheorganisaties en intermediaire organisaties in Nederland
 • VHTO levert een bijdrage aan meer diversiteit door een breed pakket van activiteiten te organiseren met onderwijsinstellingen, bedrijven en de overheid die erop gericht zijn de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten. VHTO richt zich daarbij op de hele keten: van primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs tot en met de arbeidsmarkt. Ook ouders en de media worden bij de activiteiten betrokken
 • Stichting VHTO heeft de ANBI status
 • De organisatiestructuur is hier te vinden: https://www.vhto.nl/over-vhto/bestuur/.

Visie

Nederlandse meisjes kiezen minder voor opleidingen en beroepen in bèta, techniek of ICT dan jongens. Dat terwijl meisjes vaak wel talent hebben voor bèta/technische vakken en zij hier even goed op presteren als jongens. Het keuzeverschil wordt ondermeer veroorzaakt door:

 • (Gender-stereotiepe) invloeden vanuit de omgeving: ouders, docenten, decanen;
 • Een beperkt beeld van opleidingen en beroepen in bèta, techniek of ICT en onbekendheid met de maatschappelijke innovaties die door technologie mogelijk zijn;
 • Het ontbreken van rolmodellen (vrouwelijke professionals in bèta, techniek of ICT) om zich mee te kunnen identificeren;
 • Weinig zelfvertrouwen in het eigen talent voor bètavakken en techniek.

Veel meisjes ontplooien en benutten hun talenten hierdoor niet optimaal. Dat is jammer voor deze meisjes en onze maatschappij. Ook om economische redenen is het belangrijk dat meer meisjes kiezen voor een professionele toekomst in bèta, techniek of ICT gezien de marktvraag. Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om een veelheid aan creatieve zienswijzen en technologische oplossingen. De talenten en waarde van divers samengestelde groepen mensen - naar gender, leeftijd en etniciteit - zijn daarbij onmisbaar. Alleen met meer meisjes/vrouwen in bèta, techniek en ICT kan Nederland haar positie als kennisland op het gebied van wetenschap en technologie behouden en versterken.

Profiel directeur- bestuurder

De directeur-bestuurder is een zelfstandige allrounder die er plezier in heeft om binnen de veelzijdige problematiek van de VHTO kansen te zien en deze creatief om te zetten in gefinancierde activiteiten. Zij geeft leiding aan de hele organisatie in strategische, tactische en operationele zin en rapporteert aan de Raad van Toezicht. De huidige omvang van het bureau omvat 11 werknemers (ruim 9 FTE) en een projectportfolio met een vertegenwoordigde waarde van ruim €1,1 miljoen op jaarbasis.

De kerntaken van de directeur-bestuurder zijn:

 • Leidinggeven aan het bureau
 • Vormgeven van de strategische koers van VHTO in lijn met de missie en doelstellingen en -binnen met de RvT afgegeven mandaten- hieraan vorm en uitvoering geven
 • Het (door)ontwikkelen van het projecten portfolio dat bijdraagt aan de missie en doelstellingen van VHTO en de vertaalslag naar en zorg voor passende uitvoering en beheersing
 • Voortzetten van goed lopende projecten en uitwerken van nieuwe aanpakken die subsidiegevers en scholen verbinden evenals professioneel uitvoering geven aan deze projecten
 • Onderhouden en uitbouwen van het huidige netwerk (rolmodellen, scholen, overheden, bedrijven)
 • Financiële planning, verantwoording en administratie
 • Personeelszaken in de volle breedte en ontwikkelen van eigen medewerkers
 • Staan voor het kernidee van de VHTO; het extern gezicht van de organisatie
 • De visie naar buiten en naar subsidiegevers uitdragen (advisering, project communicatie, website, acquisitie, lezingen enz.)
 • De visie zelf geheel omarmen en met de tijdgeest mee ontwikkelen
 • Verantwoordelijkheid voor de komende jaren willen dragen
 • Op basis van visie, zelfstandigheid en flexibiliteit richting geven aan de toekomst van VHTO.

We zoeken een zelfstandig opererende directeur met ondernemende leiderschapskwaliteiten die het team kan aansturen en de medewerkers kan laten groeien in hun kwaliteiten. De directeur-bestuurder heeft oog voor de menselijke maat en is rolmodel voor de medewerkers. De directeur weet de ideële doelstellingen van de organisatie en de noodzaak voor een gezonde bedrijfsvoering in goede balans te brengen en te houden. Houdt goede voeling met maatschappelijk-economische ontwikkelen en anticipeert hierop met de koers van de organisatie. Het leggen van nieuwe contacten en het omzetten van kansen in projecten zijn een tweede natuur en passend bij de aard van de organisatie en haar doelstellingen. Ervaring met zowel het onderwijs als het bedrijfsleven zijn een pré evenals ervaring met het politiek/bestuurlijke landschap waarin de acquisitie van financiële ondersteuning zich afspeelt. Gezien de doelstelling van de VHTO zien wij sollicitaties van vrouwen graag tegemoet.

Arbeidsvoorwaarden

Als referentie wordt de cao-hbo aangehouden en is de indeling van de functie in schaal 14 met een minimum van € 5202 en max € 6631. Er is groei potentieel mogelijk naar schaal 15 (max. € 7.285).

Procedure

Stichting VHTO laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Melek Usta. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-20424347. Reacties op de vacature ontvangen wij graag uiterlijk 14 juni 2020 en kunnen rechtstreeks gestuurd worden via onderstaande solliciteer button. De selectiegesprekken voor deze positie zijn gepland op maandag 29 juni tussen 17.00u en 21.00u.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

03 Jun 2020

Opdrachtgever:

VHTO

Contactpersoon

Melek Usta
T: (023) 5671 030
M: (06) 2042 4347

Melek  Usta
Vragen over deze vacature?
Contact Melek Usta
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2042 4347
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement