Directeur-Bestuurder, De Nieuwe Bibliotheek Almere

Vervuld

Wij zoeken een gedreven netwerker. Een empathisch leider, een mensen-mens die verbindingen kan maken. Inhoudelijk en interpersoonlijk. Met hart voor leesplezier en met een stevige sociaal-maatschappelijke verankering. Een cultureel ondernemer die samen met onze collega’s De Nieuwe Bibliotheek innovatief en toonaangevend houdt in een dynamische en veranderende omgeving. Het kan in Almere en het kan in De Nieuwe Bibliotheek!

Over de Nieuwe Bibliotheek Almere

De nieuwe bibliotheek (DNB) vergroot de kansen voor kinderen en volwassenen om zich te ontwikkelen en hun maatschappelijke positie te versterken. We doen dat door hen te inspireren om kennis te creëren en te delen. De bibliotheek ontwikkelt zich tot een spannend en levendig digitaal en analoog platform, waarop we verbinding zoeken en samenwerken met gasten, leden, vrijwilligers en partners. Wij staan midden in de stad en zijn de ‘huiskamer van de stad’.

We focussen op:

 • Jeugd en onderwijs
 • Participatie en zelfredzaamheid
 • Persoonlijke ontwikkeling gericht op cultuur, literatuur en maatschappelijke actualiteiten.

De dienstverlening en programmering van de bibliotheek zijn van belang voor de samenleving en kenmerken zich door vernieuwing en inspiratie. DNB heeft innovatie hoog in het vaandel staan. Wij zijn bezig met de toekomst en doen dat in verbinding met onze doelgroepen en stakeholders en vanuit onze culturele en maatschappelijk rol. Wij volgen en onderzoeken technologische ontwikkelingen en nieuwe communicatiemiddelen en verkennen hun bijdrage aan onze taakuitvoering.

DNB heeft een groot netwerk in Almere en werkt met veel (tevreden) partners samen rondom thema’s als taalontwikkeling, leesbevordering en culturele participatie. Ook de relatie met de gemeente is goed en vruchtbaar. DNB heeft een uitgebreid palet aan producten en diensten voor diverse doelgroepen in Almere. Natuurlijk kan je bij ons terecht voor boeken; analoog, digitaal en luisterboeken. Maar wij zijn ook actief op scholen, waar wij het lezen promoten, laaggeletterdheid helpen voorkomen en ondersteuning bieden bij digitale geletterdheid. Ook hebben wij een interessant aanbod met culturele activiteiten en helpen wij bijvoorbeeld bewoners met hun digitale vaardigheden. DNB wil inwoners verbinden, inspireren en ontwikkelen. Het huidige beleidsplan loopt af in 2020. Het is de inzet om samen met de nieuwe directeur-bestuurder dit beleidsplan te herijken en de koers voor de komende jaren vast te stellen.

De bibliotheek is een maatschappelijke onderneming, grotendeels bekostigd uit publieke middelen. DNB heeft een jaarlijkse begroting van circa € 10 miljoen en ontvangt van de gemeente Almere jaarlijks ruim € 8 miljoen subsidie. Het is een financieel gezonde organisatie. DNB heeft zo’n 125 medewerkers verdeeld over 76 fte en 75 vrijwilligers verspreid over de 4 verschillende locaties in Almere. De directeur-bestuurder geeft leiding aan een MT waarin de managers van de verschillende afdelingen zitting hebben.

Het gaat om de volgende afdelingen:

 • Afdeling Bibliotheken (frontoffice), van waaruit de dienstverlening aan bezoekers verzorgd wordt;
 • Afdeling Educatie en Cultuur, die verantwoordelijk is voor de programmering van culturele activiteiten en bijeenkomsten en voor de dienstverlening aan de onderwijsinstellingen in Almere;
 • De afdeling Bedrijfsbureau;
 • De afdeling Marketing, Communicatie en Innovatie;
 • Daarnaast stuurt de directeur de hoofden HR & Financiën rechtstreeks aan.

Gewenste competenties van onze nieuwe directeur-bestuurder

 • Leiderschap

Wij zoeken een directeur-bestuurder die met visie en op inspirerende wijze leidinggeeft aan onze organisatie. Je hebt oog voor de ontwikkeling van mensen. Je weet mensen en organisatieonderdelen met elkaar te verbinden. Je bent helder in je communicatie en resultaatgericht. Je beschikt over veranderkundige ervaring en weet goed de balans te vinden tussen sturen en ruimte geven. En je bent zichtbaar en beschikbaar voor je collega’s. Je bent een waarde-gedreven leider en weet onze belangrijke kernwaarden - zoals samenwerken, dienstverlenend, betrokken, inclusie en ontwikkeling - op basis van voorbeeldgedrag vorm en inhoud te geven.

 • Bedrijfsvoering

Je hebt ervaring met bedrijfsvoering en met het aansturen van de planning & control cyclus. Ook heb je ervaring met prestatie-indicatoren, zowel voor de interne sturing als voor de externe verantwoording. En je hebt gevoel voor HRM en modern personeelsbeleid. Je bent bekend met de rol van de bestuurder naar de OR.

 • Relatiebeheer

Je bent het boegbeeld van DNB naar onze stakeholders. Je bent een echte netwerker en haalt energie uit het bouwen en onderhouden van relaties. Je voelt je geworteld in de Almeerse samenleving of bent in staat om je Almere snel eigen te maken, ervan te gaan houden. Je weet ook de aansluiting te maken met de diversiteit die Almere eigen is. Je vertegenwoordigt DNB in verschillende gremia. Je hebt ervaring met gemeenten en je kent het maatschappelijk- en onderwijsveld en de culturele sector. Je bent in staat om onze activiteiten goed naar buiten te communiceren en weet dat ook te borgen in onze marketing en communicatie.

 • Cultureel ondernemerschap

Je bent iemand die kansen ziet en die ze op pragmatische wijze weet te benutten. Je verkent nieuwe verdienmodellen en nieuwe producten en diensten en beschikt over het zakelijk instinct om die voor DNB te prioriteren en te realiseren. Je kijkt daarbij niet alleen naar onze huidige partners en stakeholders, maar benadert ook nieuwe mogelijkheden.

 • Innovatie

Innovatie is voor de DNB een permanent proces. Technologische en maatschappelijke veranderingen hebben grote impact op de functie en het functioneren van een bibliotheek en bieden nieuwe mogelijkheden voor dienstverlening. Dat vraagt een organisatie die flexibel is en in verbinding staat met deze veranderingen en daar soms ook richting aan geeft. Daarom zoeken wij een directeur-bestuurder met visie op de toekomst. Je volgt de ontwikkelingen en kan die duiden en vertalen naar onze rol in de samenleving. Je bent analytisch sterk en in staat om het proces van innovatie in de organisatie aan te sturen en medewerkers daarin uit te dagen en mee te nemen. Samen met je collega’s weet je de bibliotheek in verbinding te houden met de toekomst. Toonaangevend blijven is onze ambitie!

 • Governance

DNB heeft een Raad van Toezicht model. De nieuwe directeur-bestuurder heeft bij voorkeur ervaring met dit model en begrijpt de verschillende rollen die bij dit model horen.

Wij bieden wij?

Je komt te werken in een van de mooiste bibliotheken van Nederland. In een stad die staat voor ontwikkeling en een organisatie die staat voor ontwikkeling. De aanstelling gaat uit van een totale termijn van twee maal vier jaar. Het salaris is conform de zwaarte van de functie. Naast een informele en open werksfeer bieden wij aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-Bibliotheken.

Procedure

DNB laat zich bij deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57). Je interesse kan je kenbaar maken door je brief en CV uiterlijk vrijdag 10 januari 2020 via de onderstaande 'solliciteer' knop bij Colourful People aan te melden.

Er zijn twee gespreksrondes:

 • Een eerste gesprek met de selectiecommissie van de RvT
 • Benoembare kandidaten worden voorgedragen voor een gesprek met de adviescommissie, waarin een vertegenwoordiging van MT en OR zitting hebben.

De gesprekken worden in week 10 en 11 van 2020 ingepland. Verder zal een referentieonderzoek onderdeel vormen van de procedure en kan een assessment onderdeel zijn van de selectie.

Publicatie datum:

17 Dec 2019

Opdrachtgever:

De Nieuwe Bibliotheek

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People