Directeur-Bestuurder bij De Kleine Komedie

Topbaan

Het leukste theater van Nederland, De Kleine Komedie in Amsterdam, zoekt een Directeur-Bestuurder.

Wij zoeken een energieke en positief ingestelde verbinder die gericht is op samenwerking vanuit een nieuwsgierige en open blik. Een leider met een heldere visie en ambitie die gerespecteerd wordt door zowel externe stakeholders als het interne team. De nieuwe directeur combineert innovatieve denkkracht en strategische kennis van de inzet van nieuwe (online) technologieën.

De persoon die we zoeken heeft zijn / haar sporen verdiend, maar kan ook een veelbelovend talent zijn. Iemand die aantoonbare affiniteit heeft met kunst en cultuur, maar niet per se afkomstig is uit de sector. Een goede aansluiting met De Kleine Komedie als organisatie en begrip van hoe de organisatie werkt zijn daarbij van groot belang. We zoeken geen snelle carrièremaker, maar een directeur-bestuurder die zich vanuit het hart aan de organisatie wil committeren.

Bij voorkeur zoeken wij iemand die de diversiteit van de organisatie, in de breedste zin van het woord, kan versterken. Iemand die vanuit de eigen achtergrond en persoonlijkheid in staat is verschillende doelgroepen aan te spreken en die de binding met het publiek inhoud weet te geven.

Over de Kleine Komedie

De Kleine Komedie, gelegen aan de Amstel in Amsterdam, is niet meer weg te denken uit het Amsterdamse en nationale theaterlandschap. Dit markante theater dat zich richt op cabaret, kleinkunst en theaterconcerten, is het centrale cabaretpodium van Nederland. De Kleine Komedie is een uniek en eigenzinnig middentheater dat optimaal functioneert als podium voor aanstormend en doorstromend talent met een steeds breder wordend aanbod.

Op het podium van De Kleine Komedie worden verhalen verteld. De vorm waarin dit gebeurt is divers: cabaret, kleinkunst, theaterconcerten, literaire programma’s en cross-overs met andere genres. Het is een podium ván en vóór de makers en draagt het keurmerk van belofte en kwaliteit. De Kleine Komedie wil een theater zijn voor álle Amsterdammers. Het team bestaat uit een vaste kern van ca. 10 medewerkers met een grote flexibele schil daaromheen.

De directeur opereert binnen het speelveld van impresariaten en makers, de Amsterdamse theaters en culturele instellingen en de Gemeente Amsterdam.

Externe ontwikkelingen

De directeur speelt in op ontwikkelingen, die het speelveld veranderen:

 • Meer online voorstellingen en activiteiten (ook na corona) en de gevoelde noodzaak tot het aantrekken van meer diverse publieksgroepen.
 • Toenemend belang en grotere inzet van sociale media. Dit vraagt om grote kennis van online mogelijkheden en het overzien van de gehele mediamix bij het promoten van voorstellingen.
 • Fondsenwerving, particuliere gevers en sponsoring worden steeds belangrijker in de financieringsmix.
 • Andere vormen van samenwerking met makers, impresariaten etc. die vragen om sterke netwerkkwaliteiten.

Bovenstaande ontwikkelingen luiden een nieuwe fase in voor De Kleine Komedie en vragen om een directeur die als boegbeeld van de organisatie cultureel ondernemerschap combineert met verbindend leiderschap. Het bestaande fundament dat stevig is neergezet door de huidige directeur-bestuurder vormt een goede basis voor verdere groei en ontwikkeling.

Verantwoordelijkheden en taakgebieden

Als cultureel ondernemer heeft de directeur een snelle en autonome wijze van denken, legt en ziet verbanden tussen het theater en de wereld en heeft een goede neus voor commercie en fondsenwerving, maar ook voor goed relatiebeheer met de gemeente en het Amsterdamse politieke veld. De directeur heeft een zakelijke insteek, een goed gevoel voor cijfers en weet programmering, marketing en PR te verbinden met de stakeholders (makers, publiek, overheden en impresariaten) van de organisatie, teneinde nieuwe partners te vinden en nieuwe samenwerkingsvormen te initiëren. Tot slot is de directeur een ervaren leidinggevende. Uitgangspunt daarbij is koers bepalen, duidelijkheid bieden over richting en positionering van de organisatie en tegelijkertijd ruimte geven aan anderen voor de invulling hiervan, zodat het team optimaal kan functioneren en zich kan ontwikkelen.

1. Visie & beleid

 • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid en de strategie van de organisatie.
 • Maakt een vertaling naar meerjarenplannen en daarbij behorende jaarplannen, waarin naast het artistieke en financiële beleid ook de marketingstrategie en het personeelsbeleid tot uitdrukking komen.
 • Maakt concrete resultaatafspraken met de medewerkers.

2. Leiderschap

 • Is eindverantwoordelijk voor de organisatie en rapporteert goed en gestructureerd aan de Raad van Toezicht.
 • Geeft op heldere wijze leiding aan het team. Draagt de missie, visie en koers van de organisatie duidelijk uit en geeft het team ruimte bij de invulling daarvan.
 • Coacht, motiveert en begeleidt medewerkers. Is sturend in het ontwikkelen naar een proactieve, ondernemende houding. Stimuleert daarbij de interne samenwerking en een integrale aanpak.

3. Ondernemerschap

 • Signaleert externe ontwikkelingen in relatie tot de eigen artistieke en zakelijke doelstellingen van de organisatie, ziet kansen en vertaalt deze naar mogelijkheden voor fondsenwerving, programmering, nieuwe doelgroepen, samenwerkingsverbanden en organisatiebeleid.
 • Is in deze commercieel, ondernemend en innovatief, zowel artistiek als op gebied van digitale ontwikkelingen.

4. Netwerken

 • Vertegenwoordigt en positioneert de organisatie op verbindende wijze in contacten met belangrijke externe partijen.
 • Is helder en overtuigend in de meerwaarde die De Kleine Komedie heeft voor het culturele landschap in Amsterdam en ver daar buiten.
 • Zoekt, ontwikkelt en investeert in netwerken en samenwerkingsverbanden die de positie van de organisatie versterken en inkomsten genereren. Onderneemt initiatieven in nauwe samenwerking makers en impresariaten, politieke en overheidskringen en het bedrijfsleven.

5. Zakelijk en financieel leiderschap

 • Is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling, vertaling en uitvoering van het financiële beleid binnen de organisatie en het opstellen van de begroting en de jaarrekening, welke door de RvT worden vastgesteld.
 • Bewaakt de financiële resultaatafspraken en onderneemt actie bij dreigende negatieve afwijkingen.
 • Is actief gericht op het genereren van subsidie-inkomsten en nieuwe geldstromen.
 • Brengt de programmering en culturele ambities van de organisatie in balans met de zakelijke en commerciële belangen en financiële mogelijkheden.

Belangrijkste competenties

 • Visie en innoverend vermogen
 • Verbindend vermogen
 • Organisatie- en omgevingssensitiviteit
 • Ondernemerschap en commercieel vaardig
 • Relationeel en communicatief sterk
 • Sturend en leidinggevend vermogen
 • De Kleine Komedie heeft een Raad van Toezicht model. De nieuwe directeur-bestuurder heeft bij voorkeur ervaring met dit model en begrijpt de verschillende rollen die bij dit model horen.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau aangevuld met aantoonbare leidinggevende ervaring (tenminste 5 jaar)
 • Bewezen affiniteit met de cultuursector
 • Goede kennis van en visie op nieuwe digitale en online mogelijkheden
 • Aantoonbare commerciële kennis en vaardigheden
 • Ervaring op het gebied van marketing en fondsenwerving
 • Kennis van en inzicht in bedrijfsvoering en financiële processen
 • Een ervaren netwerker die opereert met gevoel voor de organisatie
 • Bereid op afwisselende tijden te werken gedurende de week en waar nodig in het weekend

Honorering

Honorering conform ‘Richtlijnen voor de bezoldiging van directeuren van private theaters en concertgebouwen’ categorie 9C. Op jaarbasis is dit tussen de 65K en 96K bruto inclusief vakantiegeld.

Procedure

De Kleine Komedie laat zich bij deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Winfred Voordendag, partner bij Colourful People (06-28284706). Je interesse kan je kenbaar maken door je brief en CV uiterlijk vrijdag 11 juni 2021 via de solliciteer button op deze pagina in te sturen.

Er zijn twee gespreksrondes:

 • Een eerste gesprek met de selectiecommissie van de RvT op vrijdag 25 juni
 • Een tweede gesprek, waarin ook een opdracht besproken zal worden, met een vertegenwoordiging van de RvT en het MT, op vrijdag 2 juli

De gesprekken worden gehouden op vrijdag 25 juni (1e ronde) en op vrijdag 2 juli (2e ronde) 2021. Verder zal een referentieonderzoek onderdeel vormen van de procedure.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

12 May 2021

Opdrachtgever:

De Kleine Komedie

Contactpersoon

W. Voordendag
M: (06) 2828 4706

Winfred Voordendag
Vragen over deze vacature?
Contact Winfred Voordendag
mobiel (06) 2828 4706
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People