Directeur-bestuurder Bibliotheek Rotterdam

Reactietermijn gesloten

Verbindende, inspirerende directeur-bestuurder voor Bibliotheek Rotterdam gezocht!

Wie is er niet wel eens in de bibliotheek geweest? Aan de hand van een ouder of leraar om je eerste boeken te lenen, als tiener om rustig te studeren of stiekem af te spreken of als volwassene om iets na te slaan of in een stil hoekje te lezen. De bibliotheek is er voor iedereen. Zoals prinses Laurentien als erevoorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken recent zei: ‘Bibliotheken zijn de bomen van een gemeenschap: ze zorgen voor zuurstof, verkoeling en beschutting. En als je erin klimt, kun je verder kijken.’

Bibliotheek Rotterdam is zo’n plek die Rotterdammers helpt om bewust, kritisch en actief verder te kijken in onze samenleving. Als een van de oudste instituten in de stad Rotterdam speelt de bibliotheek een grote rol in informatieoverdracht, educatie en persoonlijke ontwikkeling. Van boeken lenen, cursussen en taalklassen, (digitale) voorlichting, tot unieke Rotterdamse erfgoedcollecties, debat, films, festivals, lezingen, tentoonstellingen en voorstellingen, er is van alles te beleven. Bibliotheek Rotterdam is ook een neutrale, veilige en warme plaats, dichtbij en laagdrempelig voor Rotterdammers uit alle wijken van de stad en regio en voor alle nationaliteiten en culturen. Een inclusieve bibliotheek van en voor Rotterdammers, maar vooral ook mét Rotterdammers.

Vanwege de pensionering van de huidige directeur-bestuurder zoeken wij een nieuwe leider. Kortom, houd je van dynamiek, cultuur-educatie, collecties, boeken, mensen en Rotterdam en herken je je in onderstaand profiel, dan is Bibliotheek Rotterdam op zoek naar jou als

 • Directeur-bestuurder (m/v/x)

Organisatie en ontwikkelingen

Vandaag de dag is de Bibliotheek met haar circa 250 medewerkers en vele vrijwilligers in alle haarvaten van de stad te vinden - met 21 vestigingen, zowel fysiek als digitaal, en op 170 basisschoollocaties. De Bibliotheek is sinds de verzelfstandiging in 2013 nog verder versterkt en was in 2019 met 2,6 miljoen bezoekers de meest bezochte culturele instelling van Rotterdam met een begroting in 2021 van ruim 23 miljoen euro.

Bibliotheek Rotterdam is een verbonden partij van de Gemeente Rotterdam en een stichting met een Raad van Toezicht, waarbij de directeur-bestuurder verantwoordelijk is voor de strategie en de sturing en de Raad van Toezicht toeziet op het strategisch beleid en de algemene gang van zaken. Daarnaast staat de Raad van Toezicht de directeur-bestuurder met raad terzijde en fungeert de Raad als sparringpartner. In de afgelopen jaren heeft Bibliotheek Rotterdam een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd om meer impact op de stad te kunnen realiseren. In de nieuwe structuur, toegelicht in het meerjarenbeleidsplan 2021-2024, werkt de bibliotheek in diverse missielijnen met meer focus op specifieke doelgroepen om zo nóg beter in te spelen op belangrijke maatschappelijke, technologische en demografische ontwikkelingen in de stad en gemeentelijke prioriteiten op het gebied van laaggeletterdheid, sociale- en digitale inclusie, werk en studie. Samen zorgen voor een geletterde, geïnformeerde, mentaal weerbare en ontspannen stad. Daarvoor is samenwerking met allerlei stakeholders en partijen binnen en buiten Rotterdam van cruciaal belang. In 2023 zal ook een start gemaakt worden met het voorbereiden van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan als vervolg op het huidige plan dat in 2024 afloopt.

Vernieuwing Centrale Bibliotheek

Naast de verdere organisatieontwikkeling staat de verhuizing en vernieuwing van de Centrale Bibliotheek op de agenda. Zo zal de Centrale Bibliotheek een grootschalige vernieuwing krijgen die start in 2025. Dat betekent dat de Centrale Bibliotheek tijdelijk gaat verhuizen naar de Librijesteeg 4 in Rotterdam (200 meter van de huidige locatie). De voorbereidingen voor besluitvorming rond zowel de verhuizing als ook de vernieuwing van het huidige pand zijn gestart en vergen de nodige aandacht van de huidige en aankomende directeur-bestuurder.

Directeur-bestuurder

Wat ga je doen?

Als directeur-bestuurder ben je eindverantwoordelijk voor het managen en besturen van de bibliotheekorganisatie. Dit strategische leiderschap geef je vorm vanuit een heldere en betrokken visie op de dynamische rol van de bibliotheek in de samenleving. Je geeft besluitvaardig richting en binding aan de interne organisatie en neemt de organisatie mee in de ontwikkelingen die spelen. Je doet dit niet alleen, maar je weet het management binnen het primaire proces en de bedrijfsvoering te inspireren en te coachen om samen met alle medewerkers de diverse missielijnen nog scherper en sterker neer te zetten. Je houdt overzicht over de diverse processen en stuurt daadkrachtig aan, maar zorgt tegelijk voor zichtbaar intern gedeeld en gedelegeerd leiderschap.

De directeur is zowel naar buiten als naar binnen het gezicht van Bibliotheek Rotterdam. Het positioneren van Bibliotheek Rotterdam en het ontwikkelen en onderhouden van externe netwerken vormt een essentieel onderdeel van de functie. Dit betreft contacten met belangrijke lokale en regionale overheden en instellingen, belangengroepen, samenwerkende instellingen, landelijke en internationale project- en werkgroepen en overige derden. Daarnaast participeer je, vanuit je functie, in diverse landelijke en internationale organisaties binnen en buiten de branche.

Wie zoeken wij?

Je bent een ervaren, innemende leider met visie en focus op de toekomst. Je kijkt van buiten naar binnen en omgekeerd en weet gerealiseerde resultaten goed te consolideren. Je bent een netwerker pur sang en gaat graag de verbinding aan met externe relaties en netwerken om te komen tot wederzijds vruchtbare allianties en samenwerkingen. Je bent als boegbeeld en belangenbehartiger van de Bibliotheek in staat uitstekend politiek-sensitief te laveren en te opereren. Je bent daarbij verbindend en diplomatiek, maar kunt - als het nodig is - ook zakelijk dilemma’s afwegen en duidelijke besluiten nemen.

Je bent benaderbaar en toegankelijk voor medewerkers en hebt grote interesse voor al je medewerkers op de werkvloer. Daarbij stimuleer je een constructieve cultuur van gedeeld eigenaarschap, samenwerking en vertrouwen. Je staat voor doelgericht en transparant leiderschap en zorgt voor eenduidigheid in communicatie en besluitvormingsprocessen en het naleven van afspraken. Je bent in staat flexibel te anticiperen op dynamische ontwikkelingen en houdt daarbij scherp zicht op mogelijke zakelijke risico’s.

Competenties en kwaliteiten:

 • Je hebt ruime leidinggevende ervaring als directeur of manager in een culturele of maatschappelijke organisatie;
 • Je hebt ervaring met het opereren in een grootstedelijke, maatschappelijke en politiek-bestuurlijke context;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het aansturen van complexe projecten en processen;
 • Je hebt affiniteit met bibliotheken en in bredere zin met de ontwikkelingen in de informatie- dan wel kennissector;
 • Je hebt kennis en inzicht in bedrijfskundige principes en financiële bedrijfsvoering.
 • Je bent analytisch, strategisch en hebt het vermogen tot visieontwikkeling;
 • Je bent een betrokken, inspirerend en coachend leider met natuurlijk gezag;
 • Je hebt lef, bent ondernemend en beschikt over een scherp oog voor kansen;
 • Je bent een sterke communicator en netwerker;
 • Je hecht aan inclusie en diversiteit;
 • Je houdt van mensen, boeken, ontwikkeling en Rotterdam.

Wat bieden wij?

Bibliotheek Rotterdam is een levendige organisatie met uitdagende opdrachten en gedreven collega’s. We bieden een omgeving waarin ondernemerschap, betrokkenheid en daadkracht gewaardeerd wordt. Daarnaast bieden wij je een aanstelling voor 36 uur per week tegen een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de cao Openbare Bibliotheken; inschaling is afhankelijk van expertise en ervaring. In eerste instantie betreft dit een arbeidsovereenkomst voor een jaar, maar met de intentie deze om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Geïnteresseerd?

Bij de werving en selectie van deze procedure worden wij ondersteund door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie kun je terecht bij senior partner Naima Azough op nummer 06-43449717 of n.azough@colourfulpeople.nl.

Relevante data:

 • 21 februari 9.00 tot 13.00 uur – Eerste ronde selectiegesprekken
 • 24 februari 13.00 tot 17.00 uur – Eerste ronde selectiegesprekken
 • 8 maart 15.00 tot 20.00 uur – Tweede ronde selectiegesprekken

Graag deze data en tijden vooralsnog vrijhouden.

Locatie

Rotterdam

Publicatie datum:

09 Jan 2023

Opdrachtgever:

Bibliotheek Rotterdam

Contactpersoon

N. Azough
T: (023) 5671 030
M: (06) 4344 9717

Naima Azough
Vragen over deze vacature?
Contact Naima Azough
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4344 9717
Meer details
Match criteria

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2023 Colourful People