Directeur bedrijfsvoering en dienstverlening gemeente Eindhoven

Reactietermijn gesloten

Voor de gemeente Eindhoven zoeken we een Directeur bedrijfsvoering en dienstverlening

Werken voor de gemeente Eindhoven

Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Over de organisatie

De gemeente Eindhoven bestaat uit veertien sectoren. Deze werken nauw samen in een netwerkorganisatie verbonden door 14 sectorhoofden en de directieraad. Zij inspireren en bouwen niet alleen hun eigen sector maar de hele organisatie. Ze geven gezamenlijk richting aan de organisatie en vullen van daaruit de bijdrage van hun sector in. De ambtelijke organisatie wordt geleid door de Directieraad, onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris. Leden van de Directieraad vormen 'de directie van de gemeente' en gaan uit van verantwoordelijkheid en ruimte die diep in de organisatie belegd wordt vanuit de kernwaarden eigenaarschap, vertrouwen en samenwerking.

De opgave

  • De verdergaande digitalisering, bezuinigingsopgaves en de ambities uit het coalitieakkoord, gekoppeld aan een stad met een enorme ambitie, hebben veel gevraagd van de organisatie. De afgelopen jaren hebben voor een belangrijk deel in het teken gestaan van het realiseren van bezuinigen, grip krijgen op de financiën en het incorporeren van de decentralisaties in het sociaal domein. Dit zijn intensieve en complexe processen gebleken en de ingezette lijn moet verder doorgezet en geborgd worden.
  • Om antwoord te kunnen geven op de toekomstige grootstedelijke opgaven, heeft de gemeentelijke organisatie behoefte aan een moderne en faciliterende bedrijfsvoering/dienstverlening die onze ‘business sectoren’ ondersteunt. De huidige gemeentelijke bedrijfsvoering heeft een gedegen basis, maar is nog onvoldoende in staat om vanuit de stedelijke opgaven effectief en efficiënt te adviseren en ondersteunen.
  • Dit vraagt inzicht in de complexiteit van de grootstedelijkeopgaven en een visie op hoe deze opgaven optimaal ondersteund kunnen worden. Daarbij zijn onder andere onderdelen als IT, inkoop, HRM en financial engineering belangrijk. Een grote slag die op veel plekken in Nederland gemaakt wordt of moet worden, maar die nog nergens als blauwdruk beschikbaar is.

Wij zoeken

De gemeente Eindhoven verwelkomt graag een Directeur Bedrijfsvoering & Dienstverlening die de ingeslagen weg verder effent en daarmee succesvol deze opdracht in Eindhoven realiseert. We zoeken een collegiale en scherpe partner voor de leden van de directieraad, een verbinder en ondersteuner richting de business sectoren en een regisseur en leider richting de bedrijfsvoeringsectoren waarvoor zij of hij verantwoordelijk is.

Als lid van de Directieraad heeft zij/hij vanuit de opgaven in de stad, en de daarmee samenhangende behoeften vanuit de organisatie, de focus op de ontwikkeling van een state of theart bedrijfsvoering en dienstverlening, die de organisatie in staat stelt om de bestuurlijke ambities waar te maken en te versnellen.

Wat wij verder vragen:

  • Als lid van de Directieraad staan voor gezamenlijke integrale verantwoordelijkheid en het gezamenlijk aansturen en verder ontwikkelen van de organisatie.
  • Voortbouwend op alle goede en innovatieve bewegingen die in Eindhoven reeds gemaakt zijn, op een authentieke en verbindende manier staan voor de verdere toekomstbestendige vorming van de organisatie.
  • Leiderschap tonen door te vertrouwen & verbinden, te staan voor visie & inspiratie, daarbij rust & relativeringsvermogen weet te behouden, ruimte geeft, verantwoordelijkheden laag legt en het professioneel samenspelen weet te vergroten.
  • Gaat voor een gezonde balans tussen ontwikkelen, en beheersen, vernieuwen en innoveren. Daarbij de organisatie weet uit te dagen om te stretchen en samen de stip aan de horizon weet te formuleren.
  • Soepel kan bewegen in lokale, regionale en landelijke netwerken ten behoeve van Eindhoven.
  • Weet te laveren in een veeleisende politiek bestuurlijke omgeving en vooral ook partner is van het bestuur, dat met de stad ambities heeft.

Wij verwachten dat je in een tijdsbestek van drie tot vijf jaar tijd weet toe te werken naar die moderne state of the art bedrijfsvoering/dienstverlening. Natuurlijk ben je ook een gedreven professional, een inspirator met een creatieve geest, die spiegelt, stimuleert en coacht. Iemand die de filosofie van het integraal werken en toekomstbestendig organiseren met verve uit kan dragen. Je bent een toegankelijk gesprekspartner en reflecteert op het eigen functioneren. Eindhoven verwacht dat je nu reeds werkzaam bent in een (eind)verantwoordelijke functie binnen het publieke domein en beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Ons aanbod

Een boeiende werkplek in het centrum van Eindhoven waarbij de functie is ingeschaald in schaal 17. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn onder andere 23 vakantiedagen met de mogelijkheid om ADV op te bouwen, een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van het bruto salaris, een vergoeding voor een trajectkaart van max. €60,- per maand als je met de trein/bus reist maar Eindhoven heeft ook wandel-, fiets-, en e-bike vergoedingen. En natuurlijk is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

De Procedure

De werving voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. De gemeente Eindhoven laat zich bij de werving voor deze vacature ondersteunen door ColourfulPeople. Je kunt je interesse kenbaar maken door te solliciteren via www.colourfulpeople.nl of te mailen naar r.burgler@colourfulpeople.nl.

Voor inhoudelijk informatie omtrent de vacature kun je bellen met mr. Rene F. Burgler, partner bij Colourful People op nummer 06 2857 5436.

De uiterste reactiedatum is 23 februari. De preselectiegesprekken bij Colourful People zijn 26 en 28 februari. De Selectie- en Adviesgesprekken bij de gemeente Eindhoven zullen in maart, week 11 en 12 plaatsvinden. De gemeente Eindhoven streeft ernaar om de procedure in maart af te ronden.

Locatie

Eindhoven

Publicatie datum:

29 Jan 2020

Opdrachtgever:

Gemeente Eindhoven

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement