Directeur

Topbaan

Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie
zoekt een DIRECTEUR (1 fte)

De Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) is de nieuwe belangenvereniging voor audiovisuele producenten. NAPA komt voort uit de vier bestaande producentenverenigingen Filmproducenten Nederland (FPN), Documentaire Producenten Nederland (DPN), Animatie producenten Nederland (ApN) en Interactieve Producenten Nederland (IPN) en telt ruim honderd leden.

Wij zoeken op korte termijn een directeur die met ons deze nieuwe vereniging uitbouwt en tot een succes maakt. De directeur behartigt de belangen van de audiovisuele producenten in Nederland, met het doel het productieklimaat te bevorderen en de positie van de producenten, ook de financiële, te verbeteren en te bewaken.

De directeur wordt benoemd door de ALV en rapporteert aan de voorzitter van het bestuur. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van leden van de vereniging en een onafhankelijk voorzitter.

De directeur formuleert het beleid van de vereniging en vertaalt dat in meerjarenplannen, jaarplannen en bijbehorende financiële begrotingen. Hij/zij voert deze plannen, na goedkeuring door de algemene ledenvergadering, uit. Hij/zij geeft leiding aan een compact professioneel team van medewerkers en wordt bijgestaan door een netwerk van deskundigen.

De verschillende disciplines binnen de vereniging (speelfilm, animatiefilm, documentaire, korte film, drama-, documentaire- en animatieseries, televisiefilm en interactieve-, web/online-, VR-, AR-, MR- en andere “X” R-producties en games) zijn georganiseerd in commissies. De directeur ondersteunt deze commissies bij het ontwikkelen van activiteiten voor de betreffende leden en de financiering daarvan. De commissies en het bureau dragen zorg voor de organisatie van deze activiteiten; de directeur is eindverantwoordelijke. De directeur is ook eindverantwoordelijk voor de financiële en ledenadministratie van de vereniging; deze wordt verzorgd door het bureau.

Dit werk kent uitdagende economische en complexe juridische aspecten, met name op het gebied van het intellectuele eigendom en het daarmee samenhangende (auteurs)contractenrecht. Namens de leden voert de directeur onderhandelingen, onder meer met overheidsinstanties, subsidiënten, de NPO en omroepverenigingen, marktpartijen, beheersorganisaties en andere brancheverenigingen.

Wij zoeken een creatieve verbinder met de volgende competenties en achtergrond:
  • Conceptueel denkvermogen en leiderschap: in staat de belangen van de producenten te begrijpen en te vertalen in een vaste en duidelijke koers voor de vereniging en voor haar leden in de verschillende disciplines.
  • Goed kunnen samenwerken is absolute noodzaak; de omgeving waarin de vereniging opereert is uitermate complex. Dat geldt ook voor diplomatieke vaardigheden en competentie tot onderhandelen, want de belangen in de keten lopen lang niet altijd parallel.
  • Ondernemend en kennis van de sector: initiëren van activiteiten ter verbetering van de positie van producenten in de keten en voeren van onderhandelingen namens de leden. Ervaring in en met de sector en de specifieke kenmerken van cultureel ondernemerschap – liefst zelf ook ondernemer of ondernemer geweest.
  • Goede kennis van het intellectuele eigendom, auteursrecht en het auteurscontractenrecht; dat is immers de kurk waarop de aangesloten ondernemingen drijven.
  • In staat zijn een netwerk van deskundigen te ontwikkelen en onderhouden om het beleid uit te voeren; het bureau is compact.
  • Communicatieve vaardigheden zijn van groot belang. De vereniging moet zichtbaar zijn bij politieke (nationaal en internationaal) en maatschappelijke instellingen. Een goede pen is noodzakelijk, evenals presentatievaardigheden en overtuigingskracht.

De vacature betreft in principe een voltijds functie met een marktconform salaris. Afhankelijk van de verdere inrichting van het bureau van de vereniging kan het aantal uren per week worden aangepast.

Voor meer informatie over deze functie en de nieuwe vereniging verwijzen wij u naar dhr. Geert Noorman, (kwartiermaker), te bereiken via 06 15 034 033.
De websites van de huidige verenigingen bieden de nodige informatie over hun werkveld:
www.filmproducenten.nl
www.documentaireproducenten.nl
www.animatieproducenten.nl
www.interactieveproducenten.nl

Reacties op deze vacature, inclusief motivatie en curriculum vitae, kunt u tot uiterlijk 11 november richten aan dhr. Geert Noorman, per mail: info@filmproducenten.nl

De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 26 en donderdag 28 november 2019 in Amsterdam.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

24 Oct 2019

Opdrachtgever:

Filmproducenten Nederland

Contactpersoon

Fatima Bouhriani
Vragen over deze vacature?
Contact Fatima Bouhriani
mobiel (06) 5050 0747
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures derden

 

Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement