Concerndirecteur met passie voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Vervuld

Werken aan Zaanstad.

Over de Gemeente Zaanstad:

Zaanstad is een unieke stad, omringd door een bijzonder landschap en met de Zaan als ruggengraat. Zaanstad is een dynamische en eigenzinnige stad, die zich door de jaren heen steeds opnieuw heeft uitgevonden. Zaankanters zijn van nature innovatief en ondernemend. Van de haringvloot, via stad van de walvisvaarders, de molenaars en de zeepziederijen tot de voedings- en maakindustrie van vandaag.

Met ruim 150.000 inwoners behoort Zaanstad tot de 20 grootste gemeenten van Nederland en is, zowel regionaal als landelijk, een relevante speler. Als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft Zaanstad belangrijke opgaven. Het realiseren van een krachtige en innovatieve economie, snellere verbindingen, betere sociale voorzieningen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. De komende jaren wordt gebouwd aan een welvarende, veilige, klimaat neutrale en duurzame stad, waar iedere Zaankanter prettig en gezond woont.

De stad is niet af, de stad is nooit af. Er liggen ook duizend en één kansen. Soms zijn er initiatieven uit de maatschappij die vorm geven aan de stad, soms heeft de gemeente de regie. Maar altijd bouwen we samen met inwoners, ondernemers en organisaties. Bouwen aan de stad doen we volop en met de opgave van MAAK.Zaanstad werken we aan meer kwaliteit. Betere woningen, nieuwe werkvormen, verbindingen, sociale voorzieningen en openbare ruimte.

De uitdagingen bij Zaanstad:

Zaanstad wil een welvarende, veilige en duurzame stad zijn, waar iedere Zaankanter prettig en gezond woont. Zaanstad wil bereikbaar zijn en samen met het bestuur is de organisatie bezig om Zaanstad mooier en sterker te maken. Dat gaat niet vanzelf. Ontwikkelingen in de Zaanse samenleving vragen om een antwoord. De vraagstukken die spelen zijn:

 • Zaanstad heeft nu rond de 155.000 inwoners. In 2040 zijn dat er misschien wel 200.000. Hoe houden we de stad leefbaar voor iedereen? Waar gaan deze mensen wonen, winkelen, sporten? Hoe zorgen we ervoor dat het stedelijk gebied niet verstopt en bereikbaar blijft.
 • De economie bloeit weer. Maar niet iedereen profiteert hiervan. Hoe zorgen we ervoor dat het milieu niet lijdt onder de groei? Hoe zorgen we voor voldoende variatie in bedrijven? En hoe zorgen we ervoor dat vraag en antwoord op de arbeidsmarkt goed zijn afgestemd?
 • Hoe zorgen we ervoor dat we een inclusieve samenleving zijn waarin iedereen kan meedoen? Welke barrières kunnen we wegnemen? Welke invloed heeft de inrichting van wijken, de toegang tot voorzieningen en onderwijs op het welbevinden van onze inwoners?
 • Zaanstad wil klimaatneutraal zijn. Hoe kunnen we bijdragen aan de energietransitie? Hoe kunnen we de Zaanse economie circulair maken?
 • Hoe zorgen we ervoor dat Zaanstad een veilige stad is? Hoe beschermen wij onze inwoners tegen gevaarlijke stoffen, voorkomen van wateroverlast? Maar ook: hoe bestrijden wij criminaliteit en zorgen we ervoor dat deze onze samenleving niet ondermijnt?
 • Hoe zorgen we voor een gezonde lucht, gezond water en een goede bodemkwaliteit? Hoe zorgen we ervoor dat mensen gezond ouder worden? Hoe worden we een stad waar mensen voor elkaar zorgen, zich veilig voelen en waar mensen niet vereenzamen?

Wat wij vragen:

De Gemeente Zaanstad verwelkomt graag een Concerndirecteur die:

 • Als lid van de concerndirectie samen werkt aan de integrale ontwikkeling, de groei en de uitdagingen van de gemeente Zaanstad.
 • Als lid van de concerndirectie staat voor gezamenlijke integrale verantwoordelijkheid en het gezamenlijk aansturen van de organisatie.
 • Voortbouwend op alle goede en innovatieve bewegingen die in Zaanstad reeds gemaakt zijn, op een authentieke, verbindende en krachtige manier staat voor de verdere vorming van de Zaanse Maatschappelijke Ontwikkeling!
 • Leiderschap toont door te vertrouwen & verbinden, te staan voor visie & inspiratie, daarbij rust & relativeringsvermogen weet te behouden, ruimte geeft, verantwoordelijkheden laag legt en het professioneel samenspelen weet te vergroten.
 • Met lef en ambitie gaat voor een gezonde balans tussen beheersen, ontwikkelen en innoveren van de Zaanse Maatschappelijke Ontwikkeling en daarbij integraal weet te denken en te manoeuvreren.
 • Nieuwsgierig is naar Zaanstad, haar inwoners en de innovatieve samenwerking en die partnership met de stad en haar partners ondersteunt en helpt ontwikkelen.
 • Soepel beweegt in lokale, regionale en landelijke netwerken ten behoeve van Zaanstad.
 • Weet te laveren in een veeleisende politiek bestuurlijke omgeving en vooral ook partner is van het bestuur, dat met de stad ambities heeft.
 • Duidelijk inzicht heeft ín en respect vóór ieders rol(len) en met volle inzet het evenwicht bewaart tussen beleidskaders en de mogelijkheden en onmogelijkheden van het ambtelijk apparaat.
 • De organisatie helpt bij het verder ontwikkelen van de functionele en netwerkorganisatie, met een focus op balans tussen in control zijn en loslaten, werken vanuit vertrouwen en een betrouwbare overheid en partner zijn.

De nieuwe Concerndirecteur brengt al het bovenstaande mee. Daarnaast is zij/hij een gedreven professional, een inspirator met een creatieve geest, die spiegelt, stimuleert en coacht. Die de filosofie van het integraal werken en organiseren met verve uit kan dragen. U bent een toegankelijk gesprekspartner en kunt reflecteren op het eigen functioneren en hebt integriteit hoog in het vaandel staan. Zaanstad verwacht dat deze persoon nu reeds werkzaam is in een (eind)verantwoordelijke functie binnen het publieke domein en beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Arbeidsvoorwaarden:

schaal 16, uitloop naar 17 is bespreekbaar. In de lerende, op ontwikkeling gerichte organisatie waar Zaanstad zich meer en meer naar toe ontwikkelt, krijgt iedere medewerker alle kans om zijn of haar talent te ontwikkelen. Interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 36-urige werkweek, een goede verlofregeling, flexibiliteit in arbeidstijden en een uitstekende pensioenvoorziening maken het pakket compleet. Kijk voor een uitgebreid overzicht van onze arbeidsvoorwaarden op www.werkenbij.zaanstad.nl/arbeidsvoorwaarden. De gemeente Zaanstad is goed bereikbaar per openbaar vervoer.

De Procedure:

De gemeente Zaanstad laat zich bij de werving voor deze vacature ondersteunen door mr. Rene F. Burgler, partner bij Colourful People.

Voor inhoudelijke informatie omtrent de vacature kun je met hem bellen op nummer 06 2857 5436. De selectiegesprekken bij de gemeente Zaanstad zijn op 7 februari 2019. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

De uiterste reactietermijn is woensdag 23 januari 2019.

Publicatie datum:

04 Jan 2019

Opdrachtgever:

Gemeente Zaanstad

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement