Commissieleden educatie bij het Fonds voor Cultuurparticipatie

Reageer nu!

Het Fonds voor Cultuurparticipatie zoekt vijf bevlogen, enthousiaste en verbindende leden voor onze adviescommissies educatie. Wil jij ons parttime in Utrecht adviseren over de subsidies van het Fonds?

Het Fonds voor Cultuurparticipatie is een Rijkscultuurfonds dat actieve cultuurdeelname in het Koninkrijk der Nederlanden stimuleert. Kunst, cultuur en erfgoed in de vrije tijd, of tijdens school dus. We maken culturele projecten mogelijk door het geven van subsidies. Bijvoorbeeld voor het verstevigen van cultuuronderwijs op scholen, het organiseren van een theaterfestival in de wijk of voor een creatieve aanpak van nieuwe media en erfgoed. We werken daarbij intensief samen met landelijke en lokale partners.

Adviescommissies

Commissieleden zijn onmisbaar voor het Fonds. Naast hun directe taak om te adviseren over subsidieaanvragen zijn ze voor ons van belang als ogen en oren en ambassadeurs in het veld. Heb jij goed zicht op cultuureducatie in het vmbo, vso, pro of mbo? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren! We zoeken specifiek leden met expertise op het gebied van cultuureducatieve projecten. Kennis van het vmbo, vso en/of pro, liefst ook in relatie tot cultuureducatie. Het is op vrijwillige basis, maar je ontvangt hiervoor wel een vacatievergoeding.

Wat doet een commissielid?

Commissieleden adviseren over subsidieaanvragen, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Het Fonds vindt het belangrijk dat de adviescommissies divers en meerstemmig zijn in samenstelling. Bij de werving en selectie van commissieleden houden we rekening met diversiteit in leeftijd, culturele achtergrond en kennis, en met regionale spreiding. Doorgaans wordt per subsidieregeling in wisselende samenstelling een team van commissieleden uitgenodigd voor de beoordeling van subsidieaanvragen.

Wat vragen we?

De leden van de adviescommissie hebben kennis van een of meer van de volgende gebieden:

Specifiek voor educatie

  • Kennis van/affiniteit met cultuureducatie vanuit een brede maatschappelijke oriëntatie.
  • Kennis van het mbo, mbo studenten en/of de burgerschapsopdracht;
  • Kennis van culturele instellingen die zich (willen) verbinden aan het vmbo, vso en pro en mbo;

Algemene kennis en kunde

  • Algemene adviesvaardigheden: analytisch en kritisch vermogen, reflectieve houding met goed gevoel voor de wisselwerking tussen beleid en praktijk, een onafhankelijke en brede blik, gericht op samenwerking.
  • Kennis over vernieuwing, verduurzaming, talentontwikkeling, inclusiviteit, culturele diversiteit, ondernemerschap en fair practice binnen subsidieaanvragen;
  • Gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen;

Breng je ook nog een frisse blik in de organisatie en ben je een aanvulling voor het Fonds? Dan zien wij graag jouw reactie tegemoet!

Werkzaamheden van een commissielid

Ter voorbereiding op de vergadering lees je de aanvragen en bijbehorende discussiestukken. Vervolgens beoordeel je per criterium zoals vermeld in de regeling de aanvraag. Je bent aanwezig tijdens de vergadering om samen met de andere leden de aanvragen te bespreken Zo kom je uiteindelijk tot een gezamenlijk oordeel waar je ook op aanspreekbaar bent. Voorlopig vinden de vergaderingen digitaal plaats.

Inzet

Elke subsidieregeling is anders. Dus we kunnen niet van tevoren al aangeven hoeveel tijd je beschikbaar moet zijn. Er worden specifieke afspraken gemaakt over inzet en verwachtingen. Ter indicatie, een vergadering duurt meestal maximaal 3 uur. Voorbereiding is dus afhankelijk van de regeling, maar reken tussen de 1 en 4 uur per aanvraag. Hoe vaak je vergadert is afhankelijk van de aanvragen die binnenkomen en de beschikbaarheid die je zelf aangeeft.

Je komt in een algemene pool van commissieleden en wordt bij een regeling gevraagd. Er is op dit moment in de Commissiepool te weinig expertise op educatie, het is ook mogelijk dat je op andere regelingen ingezet kan worden.

Wat bieden wij?

Een commissielid wordt benoemd voor twee jaar met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming. Er is een vacatievergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van € 240,- per dagdeel (netto), dit bedrag is inclusief de voorbereidingen voor de vergadering.

Voor meer informatie over het Fonds verwijzen wij je graag naar onze website www.cultuurparticipatie.nl.

Stuur voor vragen over deze positie een mail naar info@cultuurparticipatie.nl met daarbij kort je vraag en op welke positie je reageert. Dan neemt één van onze collega’s contact met je op.

Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk woensdag 15 september aanstaande, uiterlijk 12.00 uur. De gesprekken zijn voorzien op vrijdag 24 september aanstaande.

Locatie

Utrecht

Publicatie datum:

03 Sep 2021

Opdrachtgever:

Fonds voor Cultuurparticipatie

Contactpersoon

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures derden

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People