Chief Information Officer | SVB

Nieuw

Ben jij een Chief Information Officer en weet je doelen te realiseren? En ben jij op zoek naar een uitdaging binnen een organisatie met een groot maatschappelijk belang? Lees dan verder!

3 redenen waarom dit jouw baan is

 • Jouw realisatiekracht en talent om te verbinden en te motiveren komen vol tot hun recht bij het realiseren van de geformuleerde Informatievoorzieningstrategie.
 • Je kunt het verschil maken bij de beste overheidsorganisatie van het jaar als boegbeeld van het CIO-Office.
 • Als strategisch adviseur van RvB heeft jouw bijdrage een positieve impact op de samenleving; je draagt bij aan de bestaanszekerheid van mensen.

Jij doet het

Met het oog op het doel van SVB om de klant optimaal te kunnen bedienen zal de nieuw aan te trekken CIO veilige en betrouwbare informatievoorziening dienen te waarborgen op de langere termijn. Duurzaamheid, continuïteit en innovatieve dienstverlening zijn hierbij belangrijke strategische doelstellingen. De CIO speelt een leidende rol bij het vernieuwen van de dienstverlening en de primaire processen van de organisatie, vanuit de mogelijkheden die nieuwe informatievoorziening bieden. De CIO is boegbeeld binnen, en nadrukkelijk ook buiten de SVB. Daarnaast ziet de CIO er samen met de collega directies op toe dat de SVB een realistische IV-projectportfolio samenstelt en monitort hij/ zij de voortgang op het geheel. Het IV-portfolio bevat zowel waterval projecten als ook agile trajecten.

De afgelopen tijd is ingezet op het ontwikkelen en vaststellen van een nieuwe IV-strategie. De komende jaren zal de nadruk liggen op de realisatie daarvan. De CIO is onderdeel van de top van de SVB bestaande uit de Raad van Bestuur, Directieteam en adviseurs als de CIO, CCO en Directeur Audit Dienst en geeft leiding aan het CIO-Office (35 fte waarvan 1 manager CIO Office en 3 afdelingsmanagers). Het CIO-Office bestaat uit de afdeling Informatiemanagement & Portfoliomanagement, de afdeling Informatiebeveiliging (CISO-team) en de afdeling Architectuur. De CIO rapporteert aan de voorzitter Raad van Bestuur.

De hoofdtaken op een rij:

 • Ontwikkelt binnen de vastgestelde strategische koers en positionering van SVB, visie, beleid en (meer)jaarplannen (inclusief budgettering en doelstellingen) op gebied van informatie-, proces- en verandermanagement en ziet toe op en stimuleert de realisatie van de IV-strategie. Belangrijk hierbij is dat de continuïteit van de dienstverlening gegarandeerd blijft terwijl veranderingen doorgevoerd worden die bijdragen aan de lange termijn doelstellingen van de SVB.
 • Vertegenwoordigt de SVB in externe overlegorganen. Bouwt en onderhoudt een strategisch netwerk met relevante stakeholders; heeft contact met collega’s van andere uitvoeringsorganisaties en de relevante ministeries. Bouwt het netwerk ten behoeve van IV-strategie realisatie uit en maakt het toegankelijk voor de rest van de SVB
 • Denkt vanuit strategisch oogpunt en reikt adviezen aan. Draagt vanuit de eigen discipline bij aan het formuleren van beleid en strategie voor de SVB-organisatie als totaal;
 • Stelt in samenwerking met de directeuren de change-agenda op en doet voorstellen voor onderwerpen, richting en prioriteiten.
 • Stelt in samenwerking met de directeuren een realistische change begroting op en beheert deze. Levert input voor het IV-lijn-, change- en externen budget voor de lange termijn en zoekt actief naar kostenverlagende maatregelen.\
 • Stelt met het CIO-Office kaders vast voor processen op functioneel- en systeemtechnisch gebied ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit, kwaliteit, governance en vertrouwelijkheid.
 • Geeft leiding aan het CIO-Office en draagt zorg voor de vorming en het behoud van een gewenste cultuur binnen het CIO-Office. Heeft aandacht voor de mens en weet een omgeving te creëren waar mensen met plezier en vooral ook samen willen werken en waar het maximale uit hen wordt gehaald.
 • Heeft oog voor externe ontwikkelingen en laat deze vertalen naar een SVB-strategie.

Jij bent het

De succesvolle kandidaat beschikt onder meer over de volgende eigenschappen:

 • academisch werk– en denkniveau;
 • heeft een bestuurlijk profiel aangevuld met kennis en ervaring op het gebied van business architectuur, project–, programma- en portfoliomanagement, agile werken, informatiebeveiliging en privacybescherming, datamanagement, kwaliteitsmethodieken en risicomanagement;
 • heeft ervaring in het aansturen van IV– en veranderingsprocessen in een (overheids)organisatie die zich met verwerking van massa-gegevens bezighoudt;
 • is in staat gedegen verbinding te leggen en te onderhouden met de interne en externe stakeholders;
 • heeft ervaring in het gelijktijdig bedienen van de bestaande business én het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe omgeving;
 • werkt vanuit een visie en is in staat beleid op basis van deze visie te ontwikkelen en uit te voeren; heeft een visie op de voor IV relevante marktontwikkelingen (bedrijven, instellingen en consumenten);
 • heeft goede communicatieve en beïnvloedende vaardigheden met groot inlevingsvermogen; draagt bij aan een ondernemende en op innovatie gerichte cultuur;
 • is vernieuwend en op zoek naar nieuwe wegen, weet kansen om te zetten in concrete plannen;
 • heeft gevoel voor (politieke en organisatorische) verhoudingen en is in staat een stevige, kritische en gepaste positionering richting diverse stakeholders in te nemen;
 • heeft een groot eigen netwerk dat zich zowel binnen als buiten de overheid strekt;
 • is in staat verandering te initiëren en te implementeren en de organisatie daarin mee te nemen, met oog voor bestaande verhoudingen;
 • heeft ervaring in indirect leidinggeven en het coachen, ontwikkelen en managen van medewerkers; bouwt winnende teams;
 • is open, reflectief, kritisch en heeft gevoel voor humor.

Arbeidsvoorwaarden

Jouw uitdaging, balans en groei: het heeft onze aandacht. Kansen en mogelijkheden om te groeien als persoon en als professional zijn er genoeg. Bovendien kan jij (op basis van een 36-urige werkweek) ook rekenen op een modern arbeidsvoorwaardenpakket dat gericht is op eigen regie en keuzevrijheid:

 • een bruto maandsalaris tussen €6957 en € 9253,- afhankelijk van jouw werkervaring;
 • de mogelijkheid om thuis te werken;
 • een Individueel Keuzebudget (IKB) bestaande uit 8% vakantie-uitkering en 8,33% eindejaarsuitkering; Je kiest zelf wanneer je jouw IKB laat uitbetalen of gebruikt voor het kopen van extra vakantie-uren of inzet voor fiscaal vriendelijke doelen. Met het IKB-spaarverlof kun je verlof sparen voor bijvoorbeeld het nemen van een sabbatical.
 • 5 weken vakantie;
 • flexibele werktijden;
 • reiskostenregeling. Voor de volle 100% als je met het ov reist, of kies voor een (elektrische) ‘fiets van de zaak,’ of een tegemoetkoming in de reiskosten;
 • een vergoeding van € 45,- bruto op je zorgverzekering;
 • een persoonlijk opleidingsbudget van € 3.000,- per 3 jaar en een opleidingsbudget per afdeling.

Jouw werkomgeving

Vijfenhalf miljoen burgers ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het geld waar zij recht op hebben. Jaarlijks betalen we zo’n 45 miljard euro uit. Wij verzorgen de uitvoering van het AOW-pensioen, de kinderbijslag, het persoonsgebonden budget en enkele andere regelingen zoals de aanvullende inkomensondersteuning voor ouderen (AIO). De SVB draagt zo bij aan de bestaanszekerheid van mensen. In 2020 is de SVB verkozen tot Beste Overheidsorganisatie van het Jaar. Bij de uitvoering van de regelingen maakt de SVB het verschil door nadrukkelijk te kijken naar de bedoeling van de wet- en regelgeving. We vragen ons daarbij altijd af of de uitvoering van regelingen het gewenste effect heeft. Onze klanten helpen we op de manier die bij hen past. Zoveel mogelijk doen we digitaal. We bieden daarnaast maatwerk aan klanten als de situatie hierom vraagt. Samen met onze ketenpartners zoals de Belastingdienst, UWV en de gemeenten werken we voortdurend om processen efficiënter te maken en onze klanten zo beter van dienst te kunnen zijn. Dat doen we bijvoorbeeld doordat we vroegtijdig schulden signaleren en met gemeenten kijken waar we mensen met die schulden kunnen helpen. Met de ketenpartners willen we samen één digitale overheid vormen voor de klant.

(Digitale) dienstverlening, data en innovatie

Onze klanten geven aan dat zij tevreden zijn over onze dienstverlening. De betalingen zijn correct en worden op de afgesproken momenten gedaan. De SVB helpt de klant snel en in één keer goed. Onze klanten kunnen online zelf hun zaken regelen in een persoonlijke omgeving, op het moment dat hen goed uit komt. Voor klanten die onvoldoende uit de voeten kunnen met de digitale omgeving, is de SVB tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar en zorgen we voor extra hulp als dat nodig is. De SVB ontwikkelt zich naar een meer data-gedreven organisatie. Steeds denken we na over de rol van data bij het oplossen van problemen. Het belang van goed data-management neemt daarmee toe. Innovatie vinden we bij de SVB van strategisch belang en relevant voor de hele organisatie. De SVB heeft haar eigen innovatie lab Novum dat samen met de lijn werk aan initiatieven om de dienstverlening van de SVB te verbeteren. Door veel te experimenteren, leren we wat werkt én wat niet. Het gebruikersperspectief van de burger staat hierbij altijd centraal.

De organisatie

We werken als SVB aan de vernieuwing van onze organisatie. Bij de onderlinge samenwerking staan vertrouwen en verantwoordelijkheid, proberen en leren en het realiseren van klantwaarde centraal. We doen dit langs de lijnen van eenvoud en verbinding. Eenvoud, omdat het belangrijk is om ons te blijven richten op ongecompliceerde oplossingen. En verbinding, omdat de SVB midden in de samenleving staat en verbondenheid een belangrijke drijfveer is voor ons dagelijks handelen. Bij de SVB werken circa 3.800 mensen. Met elf locaties door heel Nederland. In alle onderdelen van de SVB wordt steeds vaker gebruik gemaakt van slimme ICT-oplossingen. Stabiliteit en betrouwbaarheid van de ICT-infrastructuur zijn daarom steeds belangrijker. We investeren in een wendbare en veilige ICT-infrastructuur en moderniseren onze ICT-systemen stapsgewijs. Met als doel om de klant optimale en betrouwbare dienstverlening te kunnen leveren. Wil je meer weten over onze IV-strategie? Lees hier dan verder.

Bijzonderheden

Er zijn twee commissies samengesteld om selectiegesprekken te voeren. De gesprekken plannen we eind april.

De werving en selectie voor deze functie wordt begeleid door de ABD. De ABD wordt daarin ondersteund door Colourful People. Voor meer informatie over SVB of over de functie kan je contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57). Je kunt je interesse kenbaar maken door je brief en CV uiterlijk 14 april te uploaden via de 'solliciteer' knop op onze website.

De SVB wil een diverse en inclusieve organisatie zijn, waar iedereen zich thuis voelt. Divers samengestelde teams waar iedereen ertoe doet, maken ons effectiever, creatiever en zorgen voor betere dienstverlening. Onze doelgroep is immers ook divers. Daarnaast vinden we het belangrijk een afspiegeling te zijn van de samenleving. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven.

Een VOG-screening en een assessment maken onderdeel uit van de procedure. Daarnaast kunnen referenties worden opgevraagd.

Publicatie datum:

30 Mar 2021

Opdrachtgever:

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People