Centraal Museum Utrecht is op zoek naar twee leden Raad van Toezicht; een lid RvT met een wetenschappelijk profiel en een lid RvT met een juridisch profiel.

Nieuw

In het Centraal Museum, het oudste stedelijk museum van Nederland, tref je een zeer diverse collectie aan. Van de grootste Rietveld-collectie ter wereld tot het originele Dick Bruna-atelier. Van de Utrechtse Caravaggisten tot hedendaagse kunst. Van Marlene Dumas, mode en design tot het indrukwekkende 17e eeuwse poppenhuis en het beroemde, eeuwenoude Utrechtse schip. Wij willen met onze kunst en verhalen de blik van de bezoeker verruimen. Utrecht is daarbij onze basis, de wereld is ons speelveld.

Het nijntje museum, het allerleukste museum voor peuters en kleuters, en het Rietveld Schröderhuis maken deel uit van het Centraal Museum Utrecht. In 2019 trokken deze drie locaties 364.000 bezoekers. Het museum is nu een modern, trots museum, in alle opzichten geworteld in het Utrecht van toen en nu. Het museum is financieel gezond en werkt met een begroting van circa € 12 miljoen.

De Raad van Toezicht van het Centraal Museum is op zoek naar twee nieuwe leden:

  • Lid Raad van Toezicht met een wetenschappelijk profiel;
  • Lid Raad van Toezicht met een juridisch profiel;

De Raad van Toezicht

Het museum wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel, waarbij de statutaire directie verantwoordelijk is voor het beleid, de uitvoering en de verantwoording. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken van de stichting. De RvT staat de directie verder met raad en daad bij en heeft een belangrijke klankbordfunctie. De RvT draagt tevens zorg voor de evaluatie van het functioneren van de statutaire directie. De RvT volgt de Code Cultural Governance die staat voor goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. De raad houdt toezicht, adviseert en geeft een onafhankelijk oordeel.

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor vier jaar. De RvT komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen voor de reguliere vergadering. Daarnaast zijn er jaarlijks een aantal meer inhoudelijke en specifieke bijeenkomsten waarbij aanwezigheid, gewenst is. Van de nieuwe leden verwachten wij dat zij naast het specifieke profiel, voldoen aan het algemene profiel van lid van de Raad van Toezicht, zoals in de bijlage geschetst.

Op dit moment bestaat de raad uit zeven leden, inclusief de voorzitter. Wegens het verlopen van de zittingstermijn van twee van onze leden, starten wij de procedure voor de werving van twee nieuwe leden RvT.

Voor beide posities geldt dat kandidaten affiniteit hebben met kunst en cultuur in het algemeen en in staat zijn maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar de rol van musea. De cultuur binnen de Raad van Toezicht is gericht op samenwerken op basis van de expertise en inbreng van de leden en op basis van begrip van de governance verhoudingen. Dat betekent dat wij kandidaten zoeken die communicatief vaardig zijn, exploratief in hun houding en gedrag, goed kunnen samenwerken en die beschikken over zelfreflectie. Conform de eigen maatschappelijke visie en de principes van goed bestuur gaat de voorkeur van de Raad van Toezicht uit naar kandidaten die de diversiteit van het team versterken. Het lidmaatschap van de RvT is onbezoldigd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding (vacatiegeld) voor aanwezigheid bij formele vergaderingen.

Lid RvT met een wetenschappelijk profiel

Wij zoeken voor dit profiel een kandidaat met een achtergrond binnen de wetenschap en die een kritische wetenschappelijke blik inbrengt. Dat kan vanuit een kunsthistorische achtergrond, maar dat mag ook vanuit een andere wetenschappelijke discipline. Je bent in ieder geval in staat om jouw inzichten op een praktische en communicatief vaardige manier te vertalen naar de discussies binnen de Raad van Toezicht. Daarom zoeken wij een kandidaat met wetenschappelijke ervaring, en bij voorkeur ervaring op het vlak van (wetenschap)communicatie of (kunst)educatie. Ervaring als toezichthouder is gewenst, maar je hebt in ieder geval aantoonbaar begrip van de governance-verhoudingen. De beoogde benoeming gaat in per 01-01-2022.

Lid RvT met juridisch profiel

Wij zoeken een kandidaat met een breed juridisch profiel en kennis van governance vraagstukken. Je beschikt over kennis en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Je hebt ervaring op strategisch niveau in een grotere organisatie. Je bent in staat om je snel een goed beeld eigen te maken van een museale organisatie op grond waarvan je de juridisch-bestuurlijke aspecten van het Centraal Museum kunt bevragen en beoordelen. Daarnaast ben je in staat je rol als toezichthouder in de volle breedte van de thema’s die binnen de RvT aan de orde komen, in te vullen. Je bent ook in staat om je collega toezichthouders mee te nemen in jouw deskundige afwegingen. Je functioneert in het dagelijks leven op strategisch niveau en beschikt over ervaring als toezichthouder. De beoogde benoeming gaat in per 01-04-2022.

Voordracht OR

Het lid RvT met het juridisch profiel zal op voordracht van de OR benoemd worden. De OR wordt bij de wervingsprocedure van dit lid betrokken.

Procedure

Het Centraal Museum Utrecht laat zich in deze procedures begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over de procedures kunt u contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57).

Belangrijke data:

  • Reactietermijn: Je kunt je interesse kenbaar maken door je brief en CV uiterlijk 15 oktober 2021 te uploaden via de 'Solliciteer' knop op deze pagina.

Planning procedure lid RvT met profiel Wetenschap:

  • De gesprekken met de selectiecommissie voor de positie lid RvT met profiel Wetenschap zullen plaatsvinden in week 46 en eventueel week 47.
  • De benoeming zal ingaan per 1 januari 2022

Planning procedure lid RvT met Juridisch profiel

  • De gesprekken met de selectiecommissie voor de positie lid RvT met Juridisch profiel zullen plaats vinden in week 3 (januari 2022) en eventueel week 4 (januari 2022).
  • De benoeming zal ingaan per 1 april 2022. In overleg met de kandidaat zal besproken worden of een inwerkprogramma voorafgaande aan de formele intreding mogelijk is.

Medewerkers, freelancers, inhuurkrachten van het Centraal Museum of anders aan het museum gelieerde personen komen niet in aanmerking voor deze functie, evenals personen waarbij er een schijn van belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan

Locatie

Urecht

Publicatie datum:

23 Sep 2021

Opdrachtgever:

Centraal Museum Utrecht

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People