Bovenschoolse directeur bij De Haagse Scholen

Nieuw

Functie omschrijving

De organisatie
De Haagse Scholen is een ambitieuze stichting voor primair en speciaal (voortgezet speciaal) openbaar onderwijs. De Haagse Scholen omvat 52 scholen, verspreid over ruim 70 locaties in alle wijken van de stad Den Haag. De scholen omvatten onder meer drie scholen voor speciaal basis onderwijs en vijf scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De scholen kennen een grote diversiteit in grootte, onderwijsprofiel, leerlingenpopulatie, onderwijsaanbod en innoverend vermogen. De Haagse Scholen biedt onderwijs aan ca. 14.500 leerlingen en heeft ca. 1.600 medewerkers.

De Haagse Scholen wordt geleid door een twee hoofdig College van Bestuur dat verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De bovenschoolse directeuren zijn elk verantwoordelijk voor een groep scholen. Ze geven leiding aan de schooldirecteuren en ressorteren direct onder het College van Bestuur.
Wij zoeken een bovenschoolse directeur!

Uitdagingen voor de komende periode
De Haagse Scholen is een grote speler in Den Haag en richt zich op een breder aanbod door regie te nemen op onderwijs gerelateerde diensten zoals de voor- en vroegschoolse educatie. Er is zeer veel kennis in huis die nog beter benut en uitgedragen kan worden.

Voor de periode 2015-2020 ziet De Haagse Scholen ruimte voor verbetering op de volgende thema’s;

 • Het onderwijs meer eigentijds maken en vernieuwen.
 • Investeren in de ontwikkeling van competenties en vaardigheden van alle medewerkers.
 • Doortastender personeelsbeleid, zodat de professionaliteit van de mensen en de kwaliteit van de organisatie en het onderwijs verbetert.
 • Beter toepassen van de ict infrastructuur.
 • Versterken van het vermogen om van beleid naar uitvoering te komen.
 • Meer aandacht voor profilering.

Hieruit voortvloeiend staan in het ambitiestatement 2015-2020 de ambities centraal om eigentijds onderwijs te bieden, kennis en vakmanschap binnen De Haagse Scholen te benutten en te ontwikkelen en om het imago in de stad te verbeteren. Om deze ambities vorm te geven heeft De Haagse Scholen drie opdrachten geformuleerd;

 1. Werken aan pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing;
 2. Ontwikkelen van de professionaliteit van de medewerkers en de cultuur;
 3. Verstevigen van de profilering van De Haagse Scholen: binnen en buiten.

Van de bovenschoolse directeur wordt verwacht dat hij/zij een stimulerende bijdrage levert aan de invulling van deze opdrachten en in staat is deze ambities ‘voor te leven’.

De functie-inhoud
De bovenschoolse directeur;

 • is verantwoordelijk voor een groep zeer diverse scholen en geeft leiding aan de schooldirecteuren die integraal verantwoordelijk zijn voor hun school,
 • toont situationeel leiderschap en heeft vooral een coachende en toezichthoudende rol,
 • heeft een visie op leiderschap,
 • anticipeert op en vertaalt externe ontwikkelingen naar de organisatie- en school doelstellingen,
 • stimuleert en faciliteert onderwijs innovaties op de scholen,
 • draagt mede zorg voor het strategisch beleid van de stichting en adviseert het College van Bestuur over de koers en ambities..
 • draagt mede zorg voor de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het schoolbeleid op de terreinen onderwijs, hrm, financiën, pr en marketing en wordt hierbij ondersteund door een kleine staf,
 • verbindt de directeuren onderling en faciliteert kennisuitwisseling,
 • ondersteunt en faciliteert de directeuren bij onder meer hrm, juridische en bouw vraagstukken en bij crisis – of complexe situaties die op de scholen spelen,
 • profileert De Haagse Scholen en onderhoudt relevante netwerken.

Gewenst persoonlijk profiel
Wij zoeken een communicatief vaardige, positief ingestelde persoonlijkheid, die goed kan verbinden. Iemand met humor en relativeringsvermogen, die snel en adequaat kan handelen zonder te veel te worden opgeslokt door de praktische uitvoering. Verder ben je een dienend leidinggevende met open vizier en een helicopterview. Een teamplayer die samen met de collega’s van het bestuurskantoor, het college van bestuur en de schooldirecteuren zoekt naar kansen en mogelijkheden om onderwijsvernieuwingen te initiëren en begeleiden. Je hebt een onderzoekende, nieuwsgierige en enthousiasmerende houding van waaruit je kunt verbinden en samenwerken. Je maakt makkelijk contact en zorgt ervoor dat je op een adequate wijze de scholen en directeuren leert kennen en weet wat er speelt. Je bent een leidinggevende met oog voor de praktijk en gericht op de opbouw van duurzame relaties. Kortom je bent een krachtige leidinggevende met een coachende stijl, die in staat is om te verbinden en te innoveren en daardoor de scholen weet voor te bereiden op de wereld van morgen.

Gezien de samenstelling van het managementteam worden kandidaten met een biculturele achtergrond, die beschikken over de genoemde persoonlijkheid, kennis en vaardigheden van harte uitgenodigd om te reageren.

Wat heb je verder in huis?

 • HBO+/WO werk en denkniveau;
 • Ruime ervaring in een (indirect) leidinggevende functie aan professionals;
 • Brede kennis van en inzicht in (ontwikkelingen van) het door de Haagse Scholen verzorgde onderwijs. Spreekt de taal van het onderwijs en “snapt” het onderwijs en de onderwijsprocessen;
 • Een visie op en ervaring met (onderwijskundige) vernieuwing;
 • Een visie op leiderschap;
 • Vaardigheid in het mede ontwikkelen, uitdragen van beleid en creëren van draagvlak
 • Een strategische en integrale blik;
 • Vaardigheid om de belangen van de directeuren binnen de eigen groep scholen goed te behartigen;
 • Ervaring met het omgaan met tegengestelde belangen
 • Een flexibele, pragmatische en ondernemende instelling. Analytisch, doelgericht en komt snel tot de kern;
 • Het overzicht in ad hoc (crisis) situaties en weet de rust te bewaren en besluiten te nemen;
 • Een relevant netwerk in de regio, dan wel is in staat dit snel op te bouwen.

Wat bieden wij

 • Een interessante positie bij de grootste stichting voor primair en speciaal (basis-)onderwijs gevestigd in Den Haag;
 • Een salaris conform de CAO PO schaal 14 (max. € 6111,- );
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en ontwikkelmogelijkheden.

Reageren?
Graag! Solliciteer dan uiterlijk 12 januari 2019 via onderstaande button (via Colourful People).
De Haagse Scholen laat zich bij de werving ondersteunen door Colourful People. De preselectiegesprekken zullen plaatsvinden in de derde week van januari.
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen Hatice Türkmen, partner bij Colouful People (06-46081232)

Publicatie datum:

21 Dec 2018

Opdrachtgever:

De Haagse Scholen

Contactpersoon

H. Türkmen
T: (023) 5671 030
M: (06) 4608 1232

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement Algemene voorwaarden