Bestuursleden | Stichting Bevrijdingsfestival Flevoland

Reageer nu!

STICHTING BEVRIJDINGSFESTIVAL FLEVOLAND IS OP ZOEK NAAR NIEUWE BESTUURSLEDEN.

Onze stichting stimuleert diversiteit binnen het bestuur. Jong, oud, verschillende roots of persoonlijke voorkeuren. Voel je vooral welkom.

PROFIEL.

Het volgende profiel heeft een bestuurslid van onze stichting:

 • Woont in Provincie Flevoland en voelt zich betrokken bij de Provincie en haar inwoners. Beschikt bij voorkeur over een relevant netwerk;
 • Bekend met de filosofie en visie van de twaalf Bevrijdingsfestivals;
 • Bezit bestuurlijke kwaliteiten op tactisch en/of strategisch niveau of wil zich daarin ontwikkelen;
 • Is een echte teamspeler, communicatief sterk met een positief kritische blik;
 • Heeft affiniteit met, en enige kennis van, het sociaal domein of heeft een goed netwerk binnen het bedrijfsleven;
 • Bestuurt op afstand; weet afstand te bewaren tot de festivalorganisatie en de operationele uitvoering;
 • Kan als klankbord dienen voor de festivaldirecteur en de andere bestuursleden;
 • Zet ten alle tijden de doelstelling van de Stichting voorop en zal daarmee eigenbelang opzij durven zetten;
 • Heeft voldoende tijd en en aandacht voor de stichting;

TAKEN BINNEN HET BESTUUR.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid sponsoring & fondsenwerving en maximaal drie algemene bestuursleden. Als bestuur streven wij naar een professionele inbreng met aandacht voor de volgende samenstelling van diverse disciplines;

 • Het sociaal domein.
 • (Lokale) politiek.
 • Bedrijfsleven.
 • Financiën.
 • Sponsoring.
 • Communicatie / marketing / PR.

Het bestuur vergadert zo’n 8 tot 10 keer per jaar. Elke vergadering duurt zo’n 1 tot 2 uur. Ter voorbereiding van de vergaderingen dienen er soms wat documenten doorgenomen te worden.

Bestuursleden worden daarnaast gevraagd minimaal een keer in het jaar een activiteit van de stichting bij te wonen en uiteraard aanwezig te zijn op 5 mei tijdens het festival.

Het bestuurslidmaatschap van stichting Bevrijdingsfestival Flevoland is een onbezoldigde functie.

INTERESSE?

Spreekt deze vacature jou aan en denk jij het in je te hebben om bij te dragen aan de doelen van onze stichting? We zien jouw bericht graag tegemoet! Dat kan door contact op te nemen met de huidige voorzitter;

Peter de Vreede, pgmdevreede@gmail.com of telefonisch 06-24354142.

Stichting Bevrijdingsfestival Flevoland.
Rentmeesterstraat 2, Almere

www.5mei.nu
KvK 41246528
BTW nummer: 8021.14.921.B.01

Locatie

Almere

Publicatie datum:

18 Feb 2022

Opdrachtgever:

Stichting Bevrijdingsfestival Flevoland

Contactpersoon

Charlotte Hermans
Vragen over deze vacature?
Contact Charlotte Hermans
mobiel (06) 1073 2013
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People