Bestuursleden bij Treehouse NDSM

Reageer nu!

Treehouse NDSM is een broedplaats op de voormalige NDSM-werf aan de oever van het IJ in Amsterdam-Noord. Opgebouwd uit oude zeecontainers en bouwketen over twee verdiepingen biedt de broedplaats meer dan 100 ateliers, aangevuld met expositie/performance hal; werkplaats; ontmoetingsruimte; vergader- en kantoorruimte; een plein en een terras. De gemeenschap van makers is divers qua kunstdiscipline, ervaring, leeftijd en culturele achtergrond. Tijdens de gunningsperiode tot 2029 wil Treehouse uitgroeien tot een spraakmakende plek voor cultureel experiment en innovatie; aantrekkelijk voor zowel makers als publiek die de grenzen van de kunst willen verkennen.

Voor het bestuur zoeken wij twee

Bestuursleden
secretaris en algemeen bestuurslid
6 jaarlijkse vergaderingen

Het onbezoldigde bestuur van de Stichting Treehouse NDSM is (op afstand) eindverantwoordelijk voor de broedplaats. De uitvoering is gedelegeerd aan de directeur en een team van vijf medewerkers. Het bestuur houdt zich bezig met strategie en beleid, denkt (desgevraagd) mee over de uitvoering en controleert deze.

Het bestuur is op zoek naar twee enthousiaste bestuursleden die een bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van de Treehouse op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Meer specifiek zijn wij op zoek naar een Secretaris en een Algemeen bestuurslid.

In het algemeen streeft het bestuur ernaar over kennis, ervaring en netwerken te beschikken op het gebied van kunst & cultuur, marketing, fiscaliteit / accountancy, governance en sociaal-culturele stadsontwikkeling. Het bestuur komt zo’n zes keer per jaar bijeen.

Algemene kenmerken bestuursleden

 • Je staat achter missie en visie van broedplaats NSDM Treehouse.
 • Je beschikt over bestuurlijke ervaring.
 • Bedrijfsmatige ervaring op een of meer van bovengenoemde domeinen, bij voorkeur in de creatieve sector.
 • Relevant netwerk (culturele sector, overheid en/of maatschappelijke organisaties).
 • Actuele visie op de balans tussen bestuur/controle en praktische uitvoering.
 • Voldoende beschikbaarheid voor tenminste de bestuursbijeenkomsten plus voorbereidingstijd.

De taken van de Secretaris van het bestuur zijn onder andere

 • Voorbereiden en notuleren van bestuursvergaderingen.
 • Monitoren van opgedragen taken.
 • Archiveren van notulen en andere documenten.
 • Formele communicatie namens het bestuur.

De taken van het Algemeen bestuurslid zijn onder andere

 • Voorbereiden en aanwezigheid bestuursvergaderingen.
 • Ondersteunen andere bestuursleden bij de uitvoeren van hun taken.
 • Bijdragen aan de culturele doorontwikkeling van Treehouse.

In haar samenstelling streeft het bestuur naar diversiteit op het gebied van leeftijd, etnische achtergrond, geslacht, deskundigheid, ervaring en vaardigheden. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee jaar.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een van beide functies binnen het bestuur, dan ontvangen we graag uiterlijk 1 september 2021 uw CV en motivatiebrief via jaap@treehousendsm.com.

Locatie

Amsterdam-Noord

Publicatie datum:

19 Jul 2021

Opdrachtgever:

Treehouse NDSM

Contactpersoon

Naima Azough
Vragen over deze vacature?
Contact Naima Azough
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4344 9717
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People