Beleidsmedewerker Zorg & GGz

Nieuw

Functie omschrijving

De organisatie
Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke organisatie met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Cliëntenbelang Amsterdam behartigt hun belangen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, toegankelijkheid, vervoer, werk en inkomen. Onze organisatie gaat daarbij uit van de kracht van mensen in een kwetsbare positie – en niet van hun beperkingen, en kiest het cliëntenperspectief als uitgangspunt.
Samen met cliënten, ervaringsdeskundigen, cliëntvertegenwoordigers en naasten, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven voeren we daarom projecten uit, gericht op de versterking van de eigen regie van cliënten. Dat bereiken we door hen een stem en podium te geven op bovengenoemde terreinen.

Cliëntenbelang Amsterdam redeneert daarbij vanuit de gedacht van positieve gezondheid, oftewel het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven.

Meer informatie over de missie van Cliëntenbelang Amsterdam is te vinden op de website.
Cliëntenbelang Amsterdam kent een informele sfeer en bestaat uit betrokken en gedreven medewerkers.
Er is nu een vacature voor beleidsmedewerker langdurige zorg en GGZ .

Wat ga je doen?
Wij zoeken een beleidsmedewerker die 2 onderwerpen wil behartigen: de geestelijke gezondheidszorg en de langdurige zorg.
Voor de GGZ houd je je met onderwerpen bezig als problematiek rondom mensen met verward gedrag, denk je mee met de problemen in de maatschappelijke opvang in Amsterdam en ondersteun je als secretaris het cluster GGz, bestaande uit ervaringsdeskundigen en naasten.


De focus voor het onderdeel langdurige zorg zal met name liggen op beleidsontwikkeling binnen de intramurale zorg en thuiszorg. Je ontwikkelt samen met de directie een visie op nieuwe ideeën zoals parttime verpleegopname, respijtzorg (voor naasten) en kwaliteit van e-health in de verpleeghuizen. Daarnaast volg je samen met collega’s intensief het dossier hulp bij huishouden.


Als Beleidsmedewerker geldt voor de beide onderwerpen Langdurige Zorg & Geestelijke Gezondheidszorg dat je relevante academische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen binnen jouw portefeuille volgt. Je weet deze vervolgens te analyseren en door te ontwikkelen naar beleid voor Cliëntenbelang Amsterdam. Vanuit deze input vertaal je beleid naar concrete activiteiten, projecten en resultaten. Je hebt een duidelijke visie op de inhoud, betekenis en uitvoering van de Wet langdurige zorg en Geestelijke Gezondheidszorg. Van daaruit zoek je de verbinding met relevante partners, weet je draagvlak te creëren voor (nieuwe) ideeën en ben je goed in staat vastgesteld beleid uit te dragen aan opdrachtgevers en belanghebbenden.
Goed contact met cliënten en ervaringsdeskundigen is cruciaal voor je werk. Het is voor de uitoefening van deze functie dan ook uitermate belangrijk dat je ervaring hebt met de doelgroep. Je hebt een relevant netwerk op jouw terrein.
Samen met je collega’s geef je vorm en inhoud aan het beleid en de strategie van de organisatie mede door de aansluiting te vinden bij lokale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en GGz.
Als Beleidsmedewerker rapporteer je rechtstreeks aan de Programmamanager.

Jouw omgeving
Samen met 18 beleids- en projectmedewerkers geef je uitvoering aan de volgende programma’s :
1. Cliënt en regie
2. Cliënt en participatie
3. Cliënt en kwaliteit

Wat heb jij in huis?
Je bent een stevige persoonlijkheid en in staat om in samenspraak met actief betrokkenen uit onze achterban oplossingen te initiëren en vernieuwende ideeën in de stad Amsterdam en verder in de provincie Noord-Holland aan te jagen.
Daarnaast zoeken wij een enthousiast en initiatiefrijk iemand, die in staat is om op allerlei niveaus te communiceren en goed kan luisteren. Iemand die betrokken en bevlogen is om de belangen van de doelgroep voor het voetlicht te brengen en een juiste vertaling te maken naar beleidsmakers en politiek. Je bent een teamplayer, die graag projecten samen met collega’s oppakt. Je bent verder goed op de hoogte van groepsdynamica en weet hoe je op een effectieve manier kunt interveniëren bij moeizame processen.


Je bent goed in het maken van beleidsnotities, schrijven gaat je dan ook makkelijk af. Adviseren, gevraagd en ongevraagd, doe je op constructieve wijze.
Naast jouw invoelingsvermogen heb je ook een zakelijke kant en weet je hoofd- en bijzaken goed te scheiden. Je bent gewend om projectmatig te werken.
Vanuit de filosofie van Cliëntenbelang Amsterdam denk je in oplossingen en mogelijkheden - en niet in belemmeringen.

Gevraagde kennis en competenties:
 Functioneren op HBO+/WO niveau
 Kennis van het dossier Zorg, in het bijzonder langdurige (intramurale) zorg en GGz
 Bij voorkeur kennis van en/of ervaring met werken met ervaringsdeskundigen
 Kennis van en ervaring met toegankelijkheidsaspecten van de zorg
 Daadkracht, diplomatie en overtuiging
 Het vermogen om mensen en organisaties te binden
 Analytisch denkvermogen

Wat bieden wij!
Het betreft een boeiende functie voor 28-32 uur p/w binnen een maatschappelijk relevante organisatie, met enthousiaste collega’s en ervaringsdeskundige vrijwilligers. Er is ruimte voor persoonlijk initiatief. We bieden een arbeidsovereenkomst aan voor 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.
Cliëntenbelang Amsterdam volgt de cao Sociaal Werk. Deze functie is ingedeeld in schaal 10. De standplaats is Amsterdam. Het werkgebied strekt zich mogelijk uit tot de hele provincie Noord-Holland.


Heb je interesse?
Cliëntenbelang Amsterdam laat zich bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie ondersteunen door Colourful People. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hatice Türkmen 06-46081232. Je kunt solliciteren via de button op de website van Colourful People. Sluitingstermijn is 29 oktober.

Publicatie datum:

12 Oct 2018

Opdrachtgever:

Clientenbelang Amsterdam

Contactpersoon

H. Türkmen
T: (023) 5671 030
M: (06) 4608 1232

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details
Match criteria

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement