Assistent-conservator bij het Museum Van Loon

Reageer nu!

Museum Van Loon is een van de meest in het oog springende en best bezochte historische huizen van Nederland, gelegen aan de Amsterdamse Keizersgracht. Het unieke ensemble van grachtenpand, interieur, collectie, tuin en koetshuis – door de Amsterdamse regentenfamilie Van Loon in de afgelopen eeuwen bijeengebracht – is in 1973 opengesteld voor publiek. Museum Van Loon trekt op jaarbasis (pre-corona) zo’n 80.000 bezoekers.

Het museum wordt gerund door een compact en dynamisch team, waarbij hard werken, collegialiteit en plezier maken hand in hand gaan. De monumentale museumgebouwen en de vaste collectie vormen het vertrekpunt van het museale werk; door het presenteren van meerstemmige verhalen rondom collectie, locatie en familiegeschiedenis wil Museum Van Loon een open huis zijn met een gastvrij karakter, waar een zo divers mogelijk publiek zich thuis kan voelen. De afgelopen jaren heeft het museum hierin grote stappen gezet.

Zo maakten we de baanbrekende tentoonstelling Aan de Surinaamse grachten (2019) over de Surinaams-Amsterdamse plantage-economie en het slavernijverleden; de Frans-Libanese kunstenares Stéphanie Saadé nam in dat jaar de Drakensteynkamer over met haar installatie The travels of here and now; in Spraakmakers (2020) voorzagen diverse experts objecten uit de vaste collectie van nieuwe perspectieven. Recent vond de spectaculaire opera Va Pensiero: de Eufraat en haar verhalen (2021) plaats, waarin Arabische muziek en traditionele westerse opera zich vermengden met verhalen uit de Eufraatregio, waar museum-oprichter Maurits van Loon archeoloog was. Momenteel staat de tentoonstelling her story: vrouwen, verhalen, verandering waarin geschiedenis langs vrouwelijke lijn wordt verteld. Meer informatie over deze projecten, de samenwerkingspartners en participanten is te zien op www.museumvanloon.nl/programma.

Collectie, locatie en de familiegeschiedenis verschaffen dus een breed scala aan verhalen om te vertellen, langs de programmalijnen kunstgeschiedenis, hedendaagse kunst en erfgoed. Museum Van Loon doet dat op een participatieve manier, met relevante partners en een variëteit aan vertellers, waarmee een breed publiek wordt aangesproken.

In deze context en ter verdere verdieping van onze meerstemmige koers kunnen wij een nieuw, aanstormend erfgoedtalent de kans bieden om de functie te bekleden van

Assistent-conservator (24u/week)

Het betreft een binnen Museum Van Loon nieuwe functie, mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, waarbij een jong erfgoedtalent die kan en wil bijdragen aan culturele meerstemmigheid binnen ons museum, meters kan maken op inhoud, projectmatig werken en collectiebeheer. Binnen de kleine organisatie van het museum is daarbij volop ruimte voor het inbrengen van ideeën.

De assistent-conservator houdt zich, samen met de conservator en directeur, bezig met de presentatie van de vaste collectie (inclusief informatievoorziening). Op het gebied van collectiebeheer ondersteunt de assistent-conservator de conservator bij de registratie, het onderhoud, de conservering en restauratie van de collectie. Samen met het museumteam worden ideeën ontwikkeld voor tijdelijke tentoonstellingen over de volle breedte aan onderwerpen, binnen de meerstemmige koers van het museum. De assistent-conservator heeft daarnaast een actieve rol bij het praktisch uitwerken van deze ideeën, veelal in samenwerking met inhoudelijke partners en participanten uit het (toekomstig) publiek. Tot het takenpakket behoort ook het zelfstandig en/of onder begeleiding (deel)onderzoek te verrichten ten behoeve van vaste collectie of tijdelijke tentoonstellingen. Daarnaast schrijft de assistent-conservator, in samenspraak met de medewerker educatie, mee aan tentoonstellingsteksten en teksten voor museale publicaties, en ondersteunt ten slotte de conservator bij logistieke collectie-gerelateerde zaken zoals bruikleenverkeer.

Onze ideale kandidaat:

  • is een nieuw erfgoedtalent die de kwaliteiten en vaardigheden bezit om bij te dragen aan het betekenisvol ontsluiten van erfgoed en dit te verbinden aan een (nieuw) publiek, in een meerstemmige context
  • heeft mogelijk een opleiding kunstgeschiedenis, geschiedenis of een vergelijkbare opleiding afgerond; of zit in de laatste fase van een dergelijke opleiding; of heeft zich de hierboven genoemde kwaliteiten en vaardigheden op andere wijze overtuigend eigen gemaakt
  • is ambitieus, wil zich verder ontwikkelen in het erfgoedvak en is in staat om zich collectie-specifieke kennis snel eigen te maken
  • voegt kennis en expertise toe op het gebied van culturele diversiteit en draagt bij aan de implementatie van de meerstemmige koers van Museum Van Loon
  • is een teamplayer, flexibel, hands-on, communicatief en stressbestendig

Lijkt bovenstaande aan te sluiten op wie jij bent en wat je kunt, dan nodigen we je van harte uit te reageren.

Arbeidsvoorwaarden

Salariëring vindt plaats langs de lijnen van de Museum cao. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Uitgangspunt is een werkweek waarbij de 24 uur over drie dagen worden verdeeld. Meer informatie over de functie kan worden ingewonnen bij directeur-bestuurder Gijs Schunselaar (gijsschunselaar@museumvanloon.nl). Motivatiebrief en een CV kunnen t/m donderdag 30 september 2021 worden gestuurd naar ditzelfde mailadres.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

06 Sep 2021

Opdrachtgever:

Museum Van Loon

Contactpersoon

Roeli Pot
Vragen over deze vacature?
Contact Roeli Pot
telefoon (06) 2890 9312
mobiel (06) 2890 9312
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures derden

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People