ArtEZ hogeschool voor de kunsten zoekt een Directeur voor de Academie voor Theater & Dans

Vervuld

Functie omschrijving

Een mensgerichte en maatschappelijk betrokken leider,
in staat om vruchtbare verbindingen te leggen en teams te smeden,
vanuit een ambitieuze en samenbindende visie op de ontwikkeling van de Academie,
met hart voor onderwijs, de kunsten en studenten.

ArtEz

Excellentie, innovatie, onderzoek en samenwerken kenmerken ArtEZ. ArtEZ hogeschool voor de kunsten is met circa 3000 studenten een van de grote kunsthogescholen in Nederland. Wij verzorgen associate degree-, bachelor- en masteropleidingen en doen onderzoek op het gebied van beeldende kunst, mode, vormgeving, architectuur en muziek, dans en theater. Dat doen we met 900 docenten en andere medewerkers en studenten in Arnhem, Enschede en Zwolle.

ArtEZ staat voor kunstonderwijs dat naar internationale maatstaven van erkend hoge kwaliteit is. Veel van onze opleidingen zijn van topkwaliteit en genieten (inter)nationaal aanzien. Onze afgestudeerden kennen hun positie en kracht, hebben hun artisticiteit en vakmanschap ontwikkeld en weten deze - in samenwerking met anderen - maatschappelijk betekenis te geven. Ook haalt het onderwijs van ArtEZ kracht uit de breedte over de disciplines van beeldende kunst, vormgeving, architectuur, muziek, dans en theater. Onze studenten staan bij ons centraal en worden voorbereid op een professioneel bestaan op het hoogste niveau binnen een internationale context.

De Academie voor Theater & Dans

De Academie voor Theater & Dans heeft circa 360 studenten en 160 docenten en andere medewerkers, verdeeld over vier bacheloropleidingen: Dans, Docent Dans, Theater en Docent Theater. De eerste drie opleidingen worden verzorgd in Arnhem en Docent Theater wordt verzorgd in Arnhem en Zwolle. Daarnaast verzorgt de Academie vooropleidingen en programma’s voor professionals.

De Academie voor Theater & Dans heeft de afgelopen jaren een bijzondere manier van samenwerken ontwikkeld. Door het delen van kennis en ervaring en het gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheden heeft de Academie enorm aan interne cohesie, slagkracht en plezier in samenwerking gewonnen. Dat geldt op dagelijks operationeel niveau, op beleidsniveau en op het niveau van visieontwikkeling. De Academie wil deze werkwijze graag voortzetten met een nieuwe directeur.

Wie zoeken wij?

Wij leggen de lat hoog. We willen dat jij die ambitie deelt. Je bent in staat om de visie op de podiumkunsten inhoudelijk door te vertalen naar strategie, onderwijs, ontwikkeling van het toekomstig werkveld en het onderwijs van de toekomst. Wij zoeken een directeur die gedreven is en geïnspireerd leiding kan geven aan het gezamenlijk realiseren van de doelen die voortvloeien uit de onderwijsvisie van ArtEZ, het Plan Kwaliteitsafspraken en de lopende projecten, op het gebied van onder meer onderwijsvernieuwing, instroom en inclusie. Je zoekt aansluiting bij de doelen uit de KUO Next agenda op het gebied van diversiteit, onderzoek, flexibilisering, internationalisering en bent in staat om, samen met het team, voorbij die doelen te kijken.

Je bent afkomstig uit of hebt ruime ervaring met het werkveld van de podiumkunsten op het gebied van theater en dans. Natuurlijk ben je op de hoogte van de artistiek-inhoudelijke en de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen binnen het werkveld. Je beschikt over een relevant (inter)nationaal netwerk binnen het professionele veld en hebt affiniteit met onderwijs. Ervaring met het hoger onderwijs is een plus.

Als directeur beschik je over sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden, je kunt goed luisteren en organiseren. Vanuit de Academie onderhoud je met enthousiasme de bestaande contacten in het netwerk en breidt die uit. Daarnaast heb je oog voor een goed proces en ben je resultaatgericht. Je hebt ervaring op directieniveau en bent in staat de Academie binnen de diverse ArtEZ-gremia te vertegenwoordigen en om het ArtEZ beleid te vertalen naar de Academie. Je hebt ruime ervaring met bedrijfsvoering en het leiden van grote projecten. Een hbo+ of wo werk- en denkniveau is vereist.

Competenties

Inhoudelijke competenties

 • Goed zicht op de huidige praktijk en de verschillende werkvelden van de Academie;
 • In staat om de visie op de toekomst van Theater & Dans inhoudelijk te vertalen naar strategie, onderwijs, organisatie en ontwikkeling van de Academie, de mensen hierin te betrekken en hierover (zakelijk) verantwoording af kunnen leggen;
 • Gedreven door ontwikkeling en innovatie, door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen;
 • In staat om de Academie Theater & Dans in- en extern te vertegenwoordigen en sterk te positioneren.
 • In staat om sturing te geven aan de bedrijfsvoering en het proces van begroten en verantwoorden.

Leidinggevende competenties

 • In staat om op een mensgerichte wijze leiding en ruimte te geven aan professionals;
 • In staat om het beste in mensen naar boven te halen en teams te bouwen;
 • In staat om complexe zaken eenvoudig en kernachtig te benaderen;
 • Oplossingsgericht;
 • Organisatorische competenties en voldoende bedrijfsmatig inzicht en vaardigheid.

Persoonlijke competenties

 • Inspirerend en motiverend;
 • Communicatief sterk en samenwerkingsgericht;
 • Resultaatgericht en besluitvaardig
 • Betrokken, empathisch en een open houding.

Wat verwachten wij?

Wij verwachten dat je als directeur de Academiecultuur ondersteunt, omarmt en stimuleert. Die cultuur kenmerkt zich door het gezamenlijk nemen van verantwoordelijkheid voor processen als onderwijsondersteuning, begroting en planning. Je bent betrokken bij wat er speelt binnen de opleidingen en ondersteunt de opleidingen bij het vertalen van de ArtEZ-brede onderwijsvisie. In het onderwijs zijn eigen verantwoordelijkheid en regie, flexibilisering en samenwerking sleutelwoorden. Dit leidt tot toekomstbestendige, betaalbare curricula en interactie tussen bachelor onderwijs, masteronderwijs en onderzoek.

Je stelt je faciliterend op in het team van hoofden en durft samen met hen risico’s te nemen met het oog op innovatie, zonder dat je je eindverantwoordelijkheid voor de Academie uit het oog verliest. Je geeft leiding aan de ondersteunende diensten binnen de Academie en bent verantwoordelijk voor portefeuilles als onderwijsbeleid, kwaliteitszorg, personeel & organisatie en financiën.

Binnen ArtEZ werk je samen met het College van Bestuur, de directeuren van andere Academies en het Servicebedrijf. Je bent verantwoordelijk voor diverse Academie-overstijgende, ArtEZ-brede portefeuilles en draagt bij aan de ontwikkeling van ArtEZ als organisatie. Dit vraagt om een directeur die niet alleen opereert op de as tussen Academie en College van Bestuur, maar die ook verbindend kan werken, met name bij het realiseren van doelstellingen op bijvoorbeeld het gebied van inclusie, huisvesting en flexibilisering. Buiten ArtEZ speel je een actieve rol in het onderhouden en uitbreiden van het netwerk dat bestaat uit lokale, regionale, nationale en internationale partners zoals cultuur- en onderwijsinstellingen en bedrijven.

Wij bieden

De aanstelling vindt plaats voor een jaar met uitzicht op verlenging. We gaan in eerste instantie uit van een totale termijn van vier jaar. Het bruto maandsalaris bedraagt minimaal € 5.202 en maximaal € 6.631 (functienaam: Directeur, functieschaal 14). Naast een informele en open werksfeer bieden wij aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-HBO zoals een vakantietoeslag van 8%, een 13e maand en goede studie- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Sollicitatie en informatie

ArtEZ laat zich bij deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57). Je interesse kan je kenbaar maken door je brief en CV uiterlijk vrijdag 10 januari 2020 via de onderstaande 'solliciteer' knop bij Colourful People aan te melden.

Er zijn twee rondes gesprekken met de selectiecommissie. Na deze twee gespreksrondes volgt een ontmoeting met de toetsingscommissie. Ten slotte volgt een klikgesprek met het College van Bestuur.

Er wordt gevraagd naar referenties en een assessment kan onderdeel zijn van de selectie. Online screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kan deel uitmaken van deze selectieprocedure.

Publicatie datum:

28 Nov 2019

Opdrachtgever:

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement