ArtEZ hogeschool voor de kunsten zoekt een Directeur voor de Academie Art & Design

Reageer nu!

Functie omschrijving

Een mensgerichte en maatschappelijk betrokken leider,
in staat om vruchtbare verbindingen te leggen en teams te smeden,
vanuit een ambitieuze en samenbindende visie op de ontwikkeling van de Academie,
met hart voor onderwijs, de kunsten en studenten.

ArtEZ

Excellentie, innovatie, onderzoek en samenwerken kenmerken ArtEZ. ArtEZ hogeschool voor de kunsten is met circa 3000 studenten een van de grote kunsthogescholen in Nederland. Wij verzorgen associate degree-, bachelor- en masteropleidingen en doen onderzoek op het gebied van beeldende kunst, mode, vormgeving, architectuur en muziek, dans en theater. Dat doen we met 900 docenten en andere medewerkers in Arnhem, Enschede en Zwolle.

ArtEZ staat voor kunstonderwijs dat naar internationale maatstaven van erkend hoge kwaliteit is. Veel van onze opleidingen zijn van topkwaliteit en genieten (inter)nationaal aanzien. Onze afgestudeerden kennen hun positie en kracht, hebben hun artisticiteit en vakmanschap ontwikkeld en weten deze - in samenwerking met anderen - maatschappelijk betekenis te geven. Ook haalt het onderwijs van ArtEZ kracht uit de breedte over de disciplines van beeldende kunst, vormgeving, architectuur, muziek, dans en theater. Onze studenten staan bij ons centraal en worden voorbereid op een professioneel bestaan op het hoogste niveau binnen een internationale context.

De Academie Art & Design Arnhem

De Academie voor Art & Design Arnhem heeft circa 850 studenten en 270 docenten en andere medewerkers, verdeeld over drie bacheloropleidingen, met in totaal zeven studierichtingen: Base for Experiment, Art and Research (BEAR), Creative Writing, Docent Beeldende Kunst & Vormgeving, Fashion Design, Graphic Design, Interaction Design en Product Design. Daarnaast verzorgt de Academie vooropleidingen en programma’s voor professionals. Het onderwijs wordt gegeven door een mix van docenten met grotere en kleinere dienstverbanden en gastdocenten en specialisten uit de nationale en internationale beroepspraktijk. Voor het onderwijs wordt gebruik gemaakt van een breed scala aan goed uitgeruste werkplaatsen.

Rol in de organisatie

Als directeur ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit, de organisatie en de uitvoering van het onderwijs binnen de Academie en adviseer je het College van Bestuur over de (strategische) koers en ontwikkelingen van de Academie en het onderwijs. Je werkt nauw samen met - en geeft leiding aan - de opleidingshoofden en vormt met hen het managementteam van de Academie. Daarnaast stuur je het onderwijsbureau en de werkplaatsen aan en ben je binnen de Academie verantwoordelijk voor portefeuilles als onderwijsbeleid, kwaliteitszorg, personeel & organisatie en financiën.

Je bent verantwoordelijk voor diverse Academie-overstijgende, ArtEZ-brede portefeuilles en draagt bij aan de ontwikkeling van ArtEZ als organisatie. Je werkt daarbij samen met het College van Bestuur en de andere directeuren van ArtEZ, in het bijzonder met die van de Academies voor Art & Design in Enschede (AKI) en Zwolle. Tenslotte draag je bij aan de realisatie van de ambities van het instellingsplan van ArtEZ.

Wat verwachten wij?

Wij zoeken een gedreven en inspirerende directeur die leiding weet te geven aan het gezamenlijk realiseren van de doelen die voortvloeien uit de onderwijsvisie van ArtEZ, het Plan Kwaliteitsafspraken en lopende projecten. Je zoekt aansluiting bij de doelen uit de KUO Next agenda op het gebied van diversiteit, innovatie, onderzoek, flexibilisering en internationalisering en bent in staat om samen met jouw team voorbij die doelen te kijken. Dat leidt tot toekomstbestendige, betaalbare curricula en dynamische interactie tussen bacheloronderwijs, onderzoek en masteronderwijs.

Je bent in staat om de teamvorming binnen de Academie te versterken. Het gaat daarbij om het vergroten van de betrokkenheid van- en de samenwerking tussen de opleidingshoofden bij de vorming en implementatie van de visie op de Academie en het kunstonderwijs. Je stel je faciliterend op in het team van hoofden en durft samen met hen risico’s te nemen met het oog op innovatie, zonder dat je de eindverantwoordelijkheid voor de Academie uit het oog verliest.

Onze bedrijfsvoering is gezond. Maar wij willen kansen blijven verkennen voor verdere versterking van onze inkomsten. Je ziet kansen voor nieuwe verdienmodellen voor onze Academie. Naast de mogelijkheden van ‘leven-lang-leren’ verken je bijvoorbeeld ook de toegang tot nieuwe fondsen, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Ook heb je oog voor de mogelijkheden van verdere samenwerking met bedrijven en instellingen.

Je hebt ervaring op directieniveau en bent in staat de Academie binnen de diverse ArtEZ-gremia te vertegenwoordigen en om het ArtEZ brede beleid te vertalen naar de Academie. Je speelt een actieve rol in het onderhouden en uitbreiden van het netwerk dat bestaat uit zowel cultuur- en onderwijsinstellingen als het bedrijfsleven.

Wie zoeken wij?

We zoeken een directeur die onderwijsvernieuwingen en ambitieuze interdisciplinaire samenwerkingen van de verschillende opleidingen kan faciliteren en daarmee bijdraagt aan de inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling van Art & Design Arnhem. Dit gebeurt telkens in optimale samenwerking met onder meer de opleidingshoofden en het College van Bestuur.

Als directeur ArtEZ Art & Design Arnhem beschik je over sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden, je kunt goed luisteren en organiseren. Vanuit de Academie onderhoud je met enthousiasme de bestaande contacten in het netwerk en breidt die uit. Je bent geïnteresseerd in de veranderende samenleving en weet mensen te verbinden en te inspireren, zowel intern als extern. Daarnaast heb je oog voor een goed proces en ben je resultaatgericht. Uiteraard heb je actuele kennis van en ervaring in het brede culturele veld. En beschik je over bedrijfskundige ervaring, zodat je in staat bent om de verantwoordelijkheid te dragen voor een gezonde bedrijfsvoering en voor het proces rond begroting en verantwoording. Tot slot heb je ruime ervaring als leidinggevende en ervaring binnen de wereld van Art & Design. Een hbo+ of wo werk- en denkniveau is vereist. Ervaring met het hoger onderwijs is een plus.

Competenties

Inhoudelijke competenties

 • Goed zicht op de huidige praktijk en de verschillende werkvelden van de Academie, nationaal en bij voorkeur ook internationaal;
 • In staat om de visie op de toekomst van de verschillende disciplines bij Art & Design inhoudelijk te vertalen naar strategie, onderwijs, organisatie en ontwikkeling van de Academie, de mensen hierin te betrekken en hierover (zakelijk) verantwoording af kunnen leggen;
 • Gedreven door ontwikkeling en innovatie, door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen;
 • In staat om de Academie Art & Design in- en extern te vertegenwoordigen en sterk te positioneren
 • Ervaring met bedrijfsvoering en met het proces rond begroten en verantwoorden binnen de Academie

Leidinggevende competenties

 • In staat om op een mensgerichte wijze leiding en ruimte te geven aan professionals;
 • In staat om het beste in mensen naar boven te halen en teams te bouwen;
 • In staat om complexe zaken eenvoudig en kernachtig te benaderen;
 • Oplossingsgericht;
 • Organisatorische competenties en voldoende bedrijfsmatig inzicht en vaardigheid.

Persoonlijke competenties

 • Inspirerend en motiverend;
 • Communicatief sterk en samenwerkingsgericht;
 • Resultaatgericht en besluitvaardig;
 • Betrokken, empathisch en een open houding.

Wij bieden

De aanstelling vindt plaats voor een jaar met uitzicht op verlenging. We gaan in eerste instantie uit van een totale termijn van vier jaar. Het bruto maandsalaris bedraagt minimaal € 5.202 en maximaal € 6.631 (functienaam: Directeur, functieschaal 14). Naast een informele en open werksfeer bieden wij aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-HBO zoals een vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering en goede studie- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Sollicitatie en informatie

ArtEZ laat zich bij deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57). Je kunt je interesse kenbaar maken door je brief en CV te uploaden via de onderstaande 'Solliciteer' knop.

Er zijn twee gespreksronden met de selectiecommissie. Na deze twee gespreksronden volgt een ontmoeting met de toetsingscommissie en een klikgesprek met het College van Bestuur.

Er wordt gevraagd naar referenties en een assessment vormt onderdeel van de selectie.

Locatie

Arnhem

Publicatie datum:

28 Nov 2019

Opdrachtgever:

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement