Analist/onderzoeker | RIEC Amsterdam-Amstelland

Reageer nu!

De regio Amsterdam. Een internationale hotspot voor cultuur, innovatie, handel en … criminaliteit. Als analist/onderzoeker van het Regionale Informatie en Expertise Centrum Amsterdam-Amstelland zorg jij dat maatschappelijke en private partners uit de regio de handen nóg steviger ineenslaan om georganiseerde en ondermijnende criminaliteit gezamenlijk aan te pakken.

Voor het Regionaal Informatie en Expertise centrum (RIEC) Amsterdam-Amstelland zoeken wij op korte termijn een:

Analist/onderzoeker RIEC Amsterdam-Amstelland (32-36 uur)

Over het RIEC Amsterdam-Amstelland
Het RIEC is een samenwerkingsverband van gemeenten, politie, OM, de Belastingdienst en andere partners. Samen geven wij vorm aan de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit in de regio Amsterdam-Amstelland. Het RIEC Amsterdam-Amstelland is daarvoor georganiseerd als netwerk en wordt gevormd door alle partners die hierin samenwerken. Deze samenwerking wordt ondersteund en gefaciliteerd door het RIEC-bureau.

Het hoofddoel van het RIEC-samenwerkingsverband in de regio Amsterdam-Amstelland is het verstoren van de drugseconomie. Om dat doel te bereiken willen wij:

 • economische machtsposities doorbreken die zijn opgebouwd met behulp van op criminele wijze vergaard kapitaal;
 • een vermenging van onder- en bovenwereld tegengaan;
 • voorkomen dat de overheid (onbedoeld) criminelen faciliteert;
 • voorkomen dat jongeren doorgroeien in de criminaliteit.


De functie
Als analist/onderzoeker bij het RIEC AA speel je een rol bij het inzichtelijk maken van de aard, omvang en de maatschappelijke risico’s van ondermijnende criminaliteit ten behoeve van het ontwikkelen van effectieve integrale interventies. Je stuurt praktijkgerichte onderzoeken en analyses aan die betrekking hebben op diverse vormen van ondermijnende criminaliteit. Daarnaast denk je vanuit jouw kennis van de inhoud en het werkveld actief mee over de doorontwikkeling van deze analyses/onderzoeken. Je bent direct betrokken bij de opdrachtgevers van het RIEC AA en de besluitvorming t.a.v. analyses/onderzoeken.

Op hoofdlijnen zijn de taken van een analist/onderzoeker:

 • het afstemmen van de inhoud, opzet en planning van analyses/onderzoeken met opdrachtgevers, andere onderzoekers/analisten en partners;
 • het opzetten en uitvoeren, en doorontwikkelen van verschillende praktijkgerichte analyses/onderzoeken waaronder casus- en fenomeenanalyses, maar ook vragenlijst- en veldonderzoek;
 • het (mede) schrijven van onderzoeks- en adviesrapportages;
 • het terugkoppelen van onderzoeksresultaten in de praktijk en hierbij de vertaalslag maken naar alle lagen in een organisatie (van operationeel tot directieniveau).
 • het begeleiden en adviseren van meer junior analisten bij het opzetten en uitvoeren van analyse/onderzoek.
 • het borgen van en toezien op de kwaliteit van analyse- en onderzoeksproducten die opgesteld worden door de meer junior analisten van het RIEC-bureau.

Focus op het thema Misbruik Ondernemingen
Binnen het thema ‘Misbruik Ondernemingen’ ligt de focus op ondernemingen die door criminelen worden misbruikt voor ondermijnende criminaliteit. Te denken valt aan transportondernemingen die zich bezighouden met het smokkelen van drugs, of bijvoorbeeld shishalounges waar drugs wordt verhandeld en de ondernemingen zelf worden gebruikt om geld wit te kunnen wassen. Het thema Misbruik Ondernemingen is wat dat betreft een breed thema, waarbinnen echter wel een specifieke focus is aangebracht op een aantal sectoren. Speciale aandacht binnen dit thema is er bovendien voor malafide ondernemingen die zich hebben gevestigd in het Westelijk Havengebied.

Als analist zal je deelnemen aan een projectgroep die zich bezighoudt met het thema Misbruik Ondernemingen. De analyses en onderzoeken die je gaat uitvoeren, zullen dus hoofdzakelijk met dit thema te maken hebben. Affiniteit met dit onderwerp is dus een must. Desalniettemin is er zeker ook ruimte voor het doen van analyses en onderzoeken die andere thema’s van ondermijnende criminaliteit raken.

Wat verwachten we van jou?
Je hebt:

 • een afgeronde HBO of academische opleiding criminologie of andere sociale wetenschap;
 • minimaal twee tot vijf jaar werkervaring met het zelfstandig opzetten en uitvoeren van kwalitatieve/kwantitatieve analyses en onderzoeken;
 • kennis van en inzicht in de werkprocessen en verschillende informatiebronnen van RIEC partners, waaronder de gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst op het gebied van ondermijnende criminaliteit;
 • affiniteit met en kennis van de aanpak van ondermijnende criminaliteit;
 • aantoonbaar goede rapportagevaardigheden;
 • kennis van verschillende witwasmethodes (het liefst specifiek m.b.t. ondernemingen);
 • kennis van en ervaring met de applicaties Analyst’s Notebook en iBase (is een pré);
 • kennis van en ervaring met de applicaties Qgis en/of Arcgis (is een pré);
 • kennis van en ervaring in het doen van geografische analyse (is een pré);
 • kennis van en ervaring met BIBOB (is een pré).

Jij bent:

 • analytisch sterk, legt gemakkelijk verbanden en bent in staat om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden;
 • in staat om vraagstukken kritisch en vanuit meerdere gezichtspunten te benaderen;
 • accuraat;
 • resultaatgericht, hands-on;
 • bestuurlijk sensitief. Je hebt oog voor de belangen van diverse partijen;
 • verbindend, communicatief sterk en in staat om jouw kennis over te brengen op anderen;
 • integer.

Dit bieden we jou

 • Een unieke positie in de integrale aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit;
 • Een plezierige werksfeer in een klein en gedreven team;
 • Als je op dit moment bij één van de samenwerkingspartners werkzaam bent: plaatsing op detacheringsbasis met (minimaal) behoud van rechtspositie en bezoldigingsniveau. Werk je ergens anders? Dan kom je in tijdelijke dienst van de gemeente Amsterdam en word je bij het RIEC gedetacheerd.
 • Schaalniveau – Indicatie functieniveau: schaal 10/11 van de gemeentelijke salarisschalen, afhankelijk van kennis, kunde en (relevante) werkervaring (aanloop/uitloopschaal mogelijk).

Meer informatie

 • Voorkeur voor detachering vanuit één van de RIEC partners.
 • Tijdelijke aanstelling loopt in principe tot en met 31 december 2022 met mogelijkheid tot verlenging.
 • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de procedure.
 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Dhr. De Ridder. Mail naar riecaa@politie.nl en wij nemen contact met je op.

Als RIEC AA geloven wij in de kracht van gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie. Denk bij diversiteit niet alleen aan geslacht, culturele achtergrond of seksuele geaardheid, maar ook aan leeftijd of arbeidsbeperking. We willen een organisatie zijn die ruimte biedt aan iedereen. Ons doel is dan ook dit nadrukkelijk te bevorderen. Wij nodigen geïnteresseerden van harte uit te solliciteren.

Zo solliciteer je
Heb je interesse in deze boeiende functie en herken je je in het profiel?
Mail je motivatie en CV naar riecaa@politie.nl . Je kunt je sollicitatie richten aan Dhr. Van Beekhoven, hoofd RIEC AA.

De vacature staat open tot en met 22 oktober 2021.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

07 Oct 2021

Opdrachtgever:

RIEC Amsterdam-Amstelland

Contactpersoon

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People