Afdelingshoofd VraagWijzers | Gemeente Rotterdam

Reageer nu!

De afdeling VraagWijzers van de gemeente Rotterdam is een laagdrempelige voorziening/loket waar Rotterdammers van nul tot honderd jaar terecht kunnen met vragen over zorg en welzijn. Voor deze afdeling zijn wij op zoek naar een afdelingshoofd..

JOUW FUNCTIE

Wij staan voor een goed bereikbare en passende dienstverlening in het eerste contact bij vragen op het terrein van onder andere inkomenszekerheid, schulden en zorg. We geven informatie en advies en bieden eerste hulp bij juridische problemen. Verder helpen we bij het vinden van de weg naar verdere ondersteuning, hulp of zorg. Ook het team Sociaal Medische Advisering maakt onderdeel uit van de afdeling VraagWijzers. Voor deze afdeling zoeken wij een afdelingshoofd, dat zin heeft in een nieuwe klus!

De afdeling in de huidige vorm bestaat nu 6 jaar, en is toe aan een herijking. Wat goed gaat, moet gekoesterd en bestendigd worden, wat beter kan moet aangepakt worden. De afdeling VraagWijzers wil Rotterdammers met een vraag om ondersteuning goed van dienst zijn, nu en in de toekomst, in een wereld die steeds complexer wordt. Een belangrijke opgave is om samen met je teammanagers en medewerkers te werken aan een afdeling die in staat is om tijdig en volledig te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en herkenbaar is als de toegangspoort tot de gemeentelijke dienstverlening op gebied van zorg en welzijn.

Je gaat daarnaast aan de slag met het verbeteren van de dienstverlening met behulp van informatiegestuurd werken: data gaan steeds meer het uitgangspunt vormen voor ons beleid, onze dienstverlening en activiteiten. Je zoekt hierbij naar een gezonde wisselwerking tussen enerzijds de kennis en ervaring van medewerkers en anderzijds de inzichten en analyses vanuit de data.

Daarnaast versterk je in de komende jaren de verbinding tussen uitvoering en beleid. Veel werkzaamheden binnen de afdeling raken processen en werkzaamheden van andere onderdelen van de gemeente of maatschappelijke partners. Het optimaliseren van de samenwerking met het externe en interne netwerk, waar de wijkteams en het Expertise Team Financiën een belangrijk onderdeel van zijn, is nodig.

Als afdelingshoofd ben je ook directiebreed portefeuillehouder voor de Wmo. Dat betekent dat jij verantwoordelijk bent voor het -over teams en afdelingen heen- goed inrichten van het proces van Wmo-aanvragen en -toekenningen.

Daarnaast maak je deel uit van het MT, bestaande uit onze directeur Josine Meurs, 4 collega-afdelingshoofden verantwoordelijk voor de Wijkteams, en het afdelingshoofd Administratie, Bedrijfsprocessen en Vakontwikkeling. Samen vormen jullie een visie op het werkveld van de directie en brengen jullie die visie tot uitvoering.

Naast bovenstaande opgaven, behoren ook de volgende verantwoordelijkheden tot je takenpakket:

 • Je bent verantwoordelijk voor een grote uitvoeringsafdeling en geeft direct leiding aan 9 teammanagers, een kleine staf en indirect aan ca. 240 medewerkers.
 • Je brengt rust en energie door duidelijke keuzes te maken vanuit een heldere visie.
 • Je bent een stevige sparringpartner en coach voor de teammanagers, aan wie je leidinggeeft, en stimuleert hun eigenaarschap.
 • Je bent een betrouwbare adviseur voor politiek en bestuur, en het gezicht van de VraagWijzers naar buiten toe.
 • Je verbindt -soms heel verschillende- interne en externe partijen, om de doelstellingen van de afdeling te realiseren.
 • Je signaleert relevante interne en externe ontwikkelingen voor het strategisch en tactisch beleid, en zorgt dat deze de juiste aandacht krijgen.

Wil jij met ons verder bouwen aan de afdeling Vraagwijzers?

JOUW PROFIEL

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling zoekt inspirerende en inclusieve leidinggevenden! Ben jij niet bang om een voortrekkersrol te vervullen? Lees dan verder!

Kenmerkend voor het type leiderschap dat wij zoeken zijn de woorden richting geven, samenwerken en ontwikkelen. Je geeft richting door te inspireren, door de wijze waarop je de visie uitdraagt en door je manier van communiceren. Je beschikt over de nodige flexibiliteit en wendbaarheid om de organisatie mee te nemen in complexe veranderingen. Bij alles wat je doet en laat zien realiseer je je dat je een voorbeeldfunctie hebt. Door jouw voorbeeld kun je anderen inspireren. Samenwerken gaat je goed af omdat je je goed kunt inleven in de ander en omgevingsbewust bent. Je hebt het vermogen te verbinden op zowel de inhoud als op de relatie. Je kunt blokkades wegnemen en reflectie en tegenspraak organiseren. Je geeft ruimte, vertrouwen én verantwoordelijkheid aan je teammanagers en medewerkers en je bent toegankelijk en benaderbaar. Met deze vaardigheden ben je in staat om in een diverse omgeving een inclusieve werksfeer te creëren. Samenwerken betekent ook díe dingen doen die het leven van Rotterdammers echt beter maken. Dat beperkt zich niet alleen tot toegang tot inkomenszekerheid, schulddienstverlening en zorg, maar vraagt ook van je dat je de verbinding legt met de andere werkvelden binnen en buiten het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, en samen toewerkt naar resultaten.

Je ontwikkelt je medewerkers door gebruik te maken van je coachende stijl van leidinggeven. Je laat ruimte voor initiatieven en innovatie, bent in staat los te laten maar kunt ook de kaders en richting aangeven. Bij het vormgeven aan de opgaven van je afdeling én de stad toon je leiderschap en daadkracht.

Andere zaken die wij belangrijk vinden in jouw profiel:

 • Je hebt aantoonbare managementervaring in het sociale domein in een vergelijkbare complexe organisatie.
 • Je hebt ervaring met leidinggeven aan een uitvoeringsorganisatie.
 • Je hebt academisch werk- en denkniveau.
 • Je bent in staat een visie te formuleren op de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning voor de Rotterdammer en die visie ook uit te dragen.
 • Je hebt ervaring met informatiegestuurd werken binnen het zorgdomein.
 • Je hebt een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk gevoel en uitstekende netwerkvaardigheden.
 • Ervaring met procestools als Lean, Kata en/of A3-coaching zijn een pré.

Naast de benodigde kennis, kunde en ervaring zijn we op zoek naar iemand die mobiliteit belangrijk vindt. Mobiliteit van je medewerkers, maar ook van jezelf. We zien mobiliteit als één van de manieren om een sterke organisatie te bouwen waarin talenten de kans krijgen om te groeien. Als laatste geven we je graag mee dat we bij de invulling van deze vacature aandacht hebben voor inclusie en diversiteit. Dit betekent dat we op zoek zijn naar een kandidaat die een aanvulling is op de zittende MT leden.

​​​​​​​ONS AANBOD

Je krijgt bij ons de kans om te werken in een relatief nieuw MT. Onze directeur, Josine Meurs, is 1 januari gestart in haar functie, en drie van de zes MT-leden, waaronder jij, starten op korte termijn. Met je collega-MT-leden sta je aan de lat om jullie dienstverlening te vernieuwen en te verbinden met de dienstverlening van de rest van de organisatie.

Verder bieden wij je onder andere:

 • Afhankelijk van je leeftijd, opleiding en ervaring én de zwaarte van de aan jou toegewezen portefeuilles bedraagt je salaris maximaal € 7.675,- (schaal 15) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Aanstelling in een aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden;
 • Een 36-urige werkweek met flexibele werktijden en mogelijkheden voor thuiswerken;
 • Een individueel keuzebudget van 17,05%. Aan jou de keuze wat je met dit budget doet. Vakantiegeld? Extra verlofuren? Studie? Of heb je liever een fiets? Het kan allemaal!

Make it happen!

Solliciteer vandaag nog op deze uitdagende baan via deze link.

​​​​​​​DE ORGANISATIE

Werken voor de gemeente Rotterdam is werken voor een stad die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Die bekend staat als innovatief en internationaal. Een stad ook met complexe vraagstukken en grote maatschappelijke opgaven. In deze voorhoede werk jij, voor en samen met meer dan 620.000 Rotterdammers. Bij zo’n stad hoort een eigentijdse overheid. Wij bieden je ruimte en kansen om Rotterdam en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Met arbeidsvoorwaarden die dat mogelijk maken.

Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert maximale ontplooiing van talent in een gezond lichaam. Daarbij gaan we uit van de kracht van de Rotterdammers, ook als zij niet op eigen benen kunnen staan. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid. Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden lichte ondersteuning als de omgeving die niet kan bieden. Of intensievere zorg waar echt noodzakelijk. Dat doen we in opdracht van het college en gebiedscommissies en samen met maatschappelijke partners.

​​​​​​​DE AFDELING

De directie Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk (MOW) is een van de drie directies van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling. MOW bestaat uit de volgende afdelingen: VraagWijzers, Administratie, Bedrijfsprocessen en Vakontwikkeling (ABV) en de vier rayons waarin de 42 integrale wijkteams opereren, en een klein ondersteuningsteam bij de directie. De VraagWijzer is een laagdrempelige voorziening/loket waar Rotterdammers van nul tot honderd jaar terecht kunnen. De VraagWijzer biedt:

 • Informatie en advies, vraagverheldering en kortdurende ondersteuning;
 • Eerstelijns dienstverlening op het gebied van schulden, sociaaljuridische kwesties en Wmo-voorzieningen;
 • Toeleiding van bewoners die meer ondersteuning nodig hebben naar wijkteam of andere 2e-lijns zorg.

Binnen de VraagWijzers werken de verschillende professionals, zoals VraagWijzerconsulenten, Wmo-adviseurs en Sociaal Raadslieden, maar ook medewerkers van het Expertise Team Financiën samen om de burger zo goed mogelijk (op weg) te helpen. De afdeling VraagWijzers werkt ook nauw samen met de wijkteams. Zowel de doelgroep als de werkwijze zijn aanvullend op elkaar. VraagWijzer en Wijkteam hanteren dezelfde methodiek en registratie. De VraagWijzer vormt voor de burgers van Rotterdam met complexe problematiek de toegang tot het Wijkteam.

​​​​​​​HEB JE INTERESSE?

Je kunt je inhoudelijke vragen stellen én je brief richten aan Josine Meurs, directeur Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk, te bereiken via 010-2672690. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Margot Reijnhoudt, MD-adviseur van het cluster MO, via telefoonnummer 0651 350 795.

Procedure

Deze vacature wordt in- en extern tegelijkertijd gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang.

 • Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk woensdag 14 april 2021 via de website van de gemeente Rotterdam.
 • De eerste sollicitatiegesprekken worden gehouden in week 17 en 18.
 • Een tweede gespreksronde vindt plaats in week 19 en 20.
 • Voorafgaand aan een arbeidsvoorwaardengesprek kunnen referenties worden ingewonnen.
 • We streven ernaar de procedure voor 1 juni 2021 af te ronden.
 • Een ontwikkelassessment of Talent Motivatie Analyse (TMA) kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Publicatie datum:

26 Mar 2021

Opdrachtgever:

Gemeente Rotterdam

Contactpersoon

Sude Adiguzel
Vragen over deze vacature?
Contact Sude Adiguzel
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People