Afdelingshoofd Administratie, Bedrijfsprocessen, en Vakontwikkeling | Gemeente Rotterdam

Reageer nu!

De afdeling Administratie, Bedrijfsprocessen en Vakontwikkeling (ABV) is de samenwerkingspartner voor afdelingen die hulp en ondersteuning bieden aan Rotterdammers, zoals de VraagWijzers, de wijkteams en schulddienstverlening. Voor deze afdeling zoeken wij een afdelingshoofd.

JOUW FUNCTIE

De afdeling Administratie, Bedrijfsprocessen en Vakontwikkeling (ABV) is de samenwerkingspartner voor afdelingen die hulp en ondersteuning bieden aan Rotterdammers, zoals de VraagWijzers, de wijkteams en schulddienstverlening. We voeren de administratie, faciliteren werkprocessen en systemen, en bieden (vak)kennis en informatie. We werken nauw samen met de wijkteams en andere uitvoeringsonderdelen, en de beleidsafdelingen, en dragen bij aan een organisatie die zichzelf continu verbetert.

De afdeling ABV is de afgelopen jaren stormachtig gegroeid. Voor de komende periode is één van de opgaven om de afdeling te bestendigen en te herijken. Daarbij moet onder andere gekeken worden naar hoe onderdelen binnen de afdeling een rol kunnen gaan vervullen in een clusterbrede ondersteuningsstructuur, en hoe de afdeling als geheel gepositioneerd moet worden binnen het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Naast het verstevigen van wat er is, hebben we als ABV de uitdaging om onze dienstverlening aan de uitvoering verder te innoveren en digitaliseren. Informatiegestuurd werken is een van de belangrijkste thema’s, waarop wij ons willen gaan onderscheiden. Data als uitgangspunt om beleid, dienstverlening en activiteiten met feiten te onderbouwen, te verklaren en voort te zetten. Als afdelingshoofd ben je op dit gebied een inspirerend voorbeeld voor je teammanagers, medewerkers en collega’s.

De afdeling ABV wil bijdragen aan een verdere versterking van de verbinding tussen de uitvoering en het beleid. Of het nu gaat over het zo efficiënt mogelijk administreren van de zorgbesluiten, het uitvoeren van de armoederegeling, de communicatie en betaling naar onze ketenpartners, kwaliteitsmanagement of procesbeheer, als afdelingshoofd zorg jij er met je teammanagers voor dat ABV de vertaling maakt van de visie naar de uitvoering, en andersom. Daarbij houd je rekening met de kaders op gebied van inkoop, HR, juridisch, etc., die door het cluster Bestuurs- en Concern Ondersteuning worden gesteld, maar zorgt er ook voor dat signalen vanuit de uitvoering en het beleid terecht komen bij dit cluster.

Je maakt deel uit van het MT, bestaande uit onze directeur Josine Meurs, 4 collega-afdelingshoofden verantwoordelijk voor de Wijkteams, en het afdelingshoofd Vraagwijzers. Samen vormen jullie een visie op het werkveld van de directie en brengen jullie die visie tot uitvoering. Naast bovenstaande opgaven, behoren ook de volgende verantwoordelijkheden tot je takenpakket:

 • Je bent verantwoordelijk voor een grote afdeling, met zowel beleids- als uitvoeringsteams. Je geeft direct leiding aan 6 teammanagers en indirect aan ca. 240 medewerkers.
 • Je versterkt de verbinding tussen de verschillende teams binnen ABV en ook de verbinding met andere afdelingen en clusters. Het gaat hierbij om het vormen van relaties die bijdragen aan de realisatie van onze doelen.
 • Daar waar het kan zorg je voor ont-regelen en ontzorgen, hierdoor zijn we in staat om de werkzaamheden van onze collega’s in de uitvoering te vereenvoudigen.
 • Je brengt rust en energie door duidelijke keuzes te maken vanuit een heldere visie.
 • Je bent een stevige sparringpartner en coach voor de teammanagers, aan wie je leidinggeeft, en stimuleert hun eigenaarschap.
 • Je bent een betrouwbare adviseur voor politiek en bestuur, en het gezicht van ABV naar buiten toe.
 • Je signaleert relevante interne en externe ontwikkelingen voor beleid en uitvoering, en zorgt dat deze de juiste aandacht krijgen.

JOUW PROFIEL

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling zoekt inspirerende en inclusieve leidinggevenden! Ben jij niet bang om een voortrekkersrol te vervullen? Lees dan verder!

Kenmerkend voor het type leiderschap dat wij zoeken zijn de woorden richting geven, samenwerken en ontwikkelen.

Je geeft richting door te inspireren, door de wijze waarop je de visie uitdraagt en door je manier van communiceren. Je beschikt over de nodige flexibiliteit en wendbaarheid om de organisatie mee te nemen in complexe veranderingen. Bij alles wat je doet en laat zien realiseer je je dat je een voorbeeldfunctie hebt. Door jouw voorbeeld kun je anderen inspireren.

Samenwerken gaat je goed af omdat je je goed kunt inleven in de ander en omgevingsbewust bent. Je hebt het vermogen te verbinden op zowel de inhoud als op de relatie. Je kunt blokkades wegnemen en reflectie en tegenspraak organiseren. Je geeft ruimte, vertrouwen én verantwoordelijkheid aan je teammanagers en medewerkers en je bent toegankelijk en benaderbaar. Met deze vaardigheden ben je in staat om in een diverse omgeving een inclusieve werksfeer te creëren.

Samenwerken betekent ook met elkaar díe dingen doen die het leven van Rotterdammers echt beter maken. Dat beperkt zich niet alleen tot het administreren van zorgbesluiten en het uitvoeren van de armoederegeling, maar vraagt ook van je dat je de verbinding legt met de andere werkvelden binnen en buiten het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Je ontwikkelt je medewerkers door gebruik te maken van je coachende stijl van leidinggeven. Je laat ruimte voor initiatieven en innovatie, bent in staat los te laten maar kunt ook de kaders en richting aangeven. Bij het vormgeven aan de opgaven van je afdeling én de stad toon je leiderschap.

Andere zaken die wij belangrijk vinden in jouw profiel:

 • Je hebt aantoonbare managementervaring in het sociale domein in een vergelijkbare complexe organisatie.
 • Je hebt academisch werk- en denkniveau.
 • Je bent in staat een visie te formuleren op onze dienstverlening, waarbij je aandacht hebt voor innovatie, digitalisering en informatiegestuurd werken. Je kunt deze visie ook op inspirerende wijze uitdragen. Je bent het boegbeeld van onze afdeling.
 • Je hebt affiniteit met de uitvoering in het sociale domein.
 • Je hebt ervaring met informatiegestuurd werken.
 • Je hebt een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk gevoel.
 • Je bent toekomstgericht en ondernemend.

Naast de benodigde kennis, kunde en ervaring zijn we op zoek naar iemand die mobiliteit belangrijk vindt. Mobiliteit van je medewerkers, maar ook van jezelf. We zien mobiliteit als één van de manieren om een sterke organisatie te bouwen waarin talenten de kans krijgen om te groeien.

Als laatste geven we je graag mee dat we bij de invulling van deze vacature aandacht hebben voor inclusie en diversiteit. Dit betekent dat we op zoek zijn naar een kandidaat die een aanvulling is op de zittende MT leden.

ONS AANBOD

Je krijgt bij ons de kans om te werken in een relatief nieuw MT. Onze directeur, Josine Meurs, is 1 januari gestart in haar functie, en drie van de zes MT-leden, waaronder jij, starten op korte termijn. Met je collega-MT leden sta je aan de lat om jullie dienstverlening te vernieuwen en te verbinden met de dienstverlening van de rest van de organisatie. Verder bieden wij je onder andere:

 • Afhankelijk van je leeftijd, opleiding en ervaring én de zwaarte van de aan jou toegewezen portefeuilles bedraagt je salaris maximaal € 7.675,- (schaal 15) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Aanstelling in een aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden;
 • Een 36-urige werkweek met flexibele werktijden en mogelijkheden voor thuiswerken;
 • Een individueel keuzebudget van 17,05%. Aan jou de keuze wat je met dit budget doet. Vakantiegeld? Extra verlofuren? Studie? Of heb je liever een fiets? Het kan allemaal!

Make it happen!

Solliciteer vandaag nog op deze uitdagende baan via deze link.

DE ORGANISATIE

Werken voor de gemeente Rotterdam is werken voor een stad die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Die bekend staat als innovatief en internationaal. Een stad ook met complexe vraagstukken en grote maatschappelijke opgaven. In deze voorhoede werk jij, voor en samen met meer dan 620.000 Rotterdammers. Bij zo’n stad hoort een eigentijdse overheid. Wij bieden je ruimte en kansen om Rotterdam en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Met arbeidsvoorwaarden die dat mogelijk maken.

Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert maximale ontplooiing van talent in een gezond lichaam. Daarbij gaan we uit van de kracht van de Rotterdammers, ook als zij niet op eigen benen kunnen staan. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid. Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden lichte ondersteuning als de omgeving die niet kan bieden. Of intensievere zorg waar echt noodzakelijk. Dat doen we in opdracht van het college en gebiedscommissies en samen met maatschappelijke partners.

DE AFDELING

De directie Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk (MOW) is een van de drie directies van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling. MOW bestaat uit de volgende afdelingen: Administratie, Bedrijfsprocessen en Vakontwikkeling (ABV), VraagWijzers en de vier rayons waarin de 42 integrale wijkteams opereren, en een klein ondersteuningsteam bij de directie.

De afdeling ABV bestaat uit circa 240 bevlogen medewerkers verdeeld over de teams Advies & Implementatie, Bedrijfsvoering, Vakontwikkeling & Kwaliteit en drie backoffice teams. De beleid- en uitvoeringsafdelingen die de taken vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet en Schulddienstverlening uitvoeren zijn de voornaamste ketenpartners van ABV. Samen met deze collega’s wil ABV de dienstverlening aan Rotterdammers elke dag een beetje beter maken, door het bundelen van haar expertise op verschillende bedrijfsvoeringsfuncties.

HEB JE INTERESSE?

Je kunt je inhoudelijke vragen stellen én je brief richten aan Josine Meurs, directeur Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk, te bereiken via 010-2672690. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Margot Reijnhoudt, MD-adviseur van het cluster MO, via telefoonnummer 0651 350 795.

Procedure

Deze vacature wordt in- en extern tegelijkertijd gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang.

 • Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk woensdag 14 april 2021.
 • De eerste sollicitatiegesprekken worden gehouden in week 17 en 18.
 • Een tweede gespreksronde vindt plaats in week 19 en 20.
 • Voorafgaand aan een arbeidsvoorwaardengesprek kunnen referenties worden ingewonnen.
 • We streven ernaar de procedure voor 1 juni 2021 af te ronden.
 • Een ontwikkelassessment of Talent Motivatie Analyse (TMA) kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Locatie

Rotterdam

Publicatie datum:

01 Apr 2021

Opdrachtgever:

Gemeente Rotterdam

Contactpersoon

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People