7 Leden Raad van Advies

Reactietermijn gesloten

Functie omschrijving

Wegens het aflopen van de termijn van enkele leden in de Raad van advies, zoekt het Letterenfonds per 2019 nieuwe deskundigen die kunnen adviseren binnen een van de volgende commissies: Projectsubsidies voor publicaties voor schrijvers van literair werk, Projectsubsidies voor literaire vertalingen, Literaire manifestaties en activiteiten, Geïllustreerde Kinder- en Jeugdliteratuur.

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, literaire tijdschriften en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

Het Nederlands Letterenfonds laat zich bij de toekenning van subsidies adviseren door een breed samengestelde Raad van advies met grote kennis van de nationale en internationale letterkunde. Daarnaast hebben de leden specifieke deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld literair proza (fictie en non-fictie), de literaire vertaling (uit verschillende taalgebieden), Friese letterkunde, poëzie, (geïllustreerde) kinder- en jeugdboeken, literaire uitgaven (boeken, tijdschriften en digitaal), innovatie, literaire festivals (nationaal en internationaal), interculturele letteren of literair erfgoed.

De Raad van advies bestaat maximaal uit 50 personen. Uit de Raad worden de adviescommissies voor de verschillende subsidieregelingen samengesteld. De zittingstermijn is twee jaar en kan eenmaal worden verlengd. De leden van de Raad ontvangen een vergoeding volgens een vacatieregeling en een voorbereidingstoeslag per vergadering. Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om reguliere (bezoldigde) functies.

Wegens het aflopen van de termijn van enkele leden in de Raad van advies, zoekt het Letterenfonds per 2019 zeven nieuwe adviseurs. Het Letterenfonds streeft naar een samenstelling van bureau, Raad van advies en Raad van Toezicht die representatief is voor de Nederlandse maatschappij. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van advies worden kandidaten met een cultureel diverse achtergrond nadrukkelijk verzocht te reageren.

De nieuwe leden van de Raad van advies zullen met name binnen de volgende commissies gaan functioneren:
Voor de commissie Projectsubsidies voor publicaties voor schrijvers van literair werk (voorheen werkbeurzen schrijvers) zoekt het Letterenfonds deskundigen in één of meer literaire genres (te weten poëzie, proza en/of literaire non-fictie). De commissieleden adviseren over de projectvoorstellen van schrijvers (zowel debutanten als schrijvers met een oeuvre) voor nieuw te creëren werk in alle literaire genres. Naast genoemde specifieke kennis is ook een brede kennis van de (hedendaagse) Nederlandstalige literatuur, de ontwikkelingen in het literaire veld en de literaire infrastructuur gewenst.

Voor de commissie Projectsubsidies voor literaire vertalingen zoekt het Letterenfonds een vertaaldeskundige Slavische talen. Het commissielid adviseert over projectvoorstellen van literair vertalers. Zowel de literaire kwaliteit van de voorliggende buitenlandse boeken als de kwaliteit van de vertaler(s) spelen hierbij een belangrijke rol. Naast ervaring met het literair vertalen in het Nederlands, of kennis daarvan, is een brede kennis van de Slavische literatuur vereist. Geadviseerd wordt over (vertalingen van) fictie en non-fictie en het betreft zowel moderne als historische literatuur.

Voor de commissie Literaire manifestaties en activiteiten zoekt het Letterenfonds twee deskundigen met kennis & ervaring op het gebied van (literaire) festivals. Daarnaast beschikken de gezochte deskundigen specifiek over of een brede literaire kennis en een goed oog voor de (literaire en interdisciplinaire) programmering van festivals òf kennis van literatuur-educatie gericht op jongeren in primair en voortgezet onderwijs. De commissie adviseert over incidentele én meerjarige subsidieaanvragen. Commissieleden zijn in staat zowel de artistieke kwaliteit van de manifestatie (programmering, podiumpresentatie, deelnemende auteurs, interactie met andere disciplines, innovatief vermogen, talentontwikkeling) als het cultureel ondernemerschap (op basis van begrotingen, marketingplannen) en het publieks/deelnemersbereik van de manifestatie of activiteit (zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht) te beoordelen.

Voor de commissie Geïllustreerde Kinder- en Jeugdliteratuur zoekt het Letterenfonds twee deskundigen die specifiek adviseren op de kwaliteit van de tekst, zo mogelijk in samenhang met het beeld. Daarnaast is kennis van digitale ontwikkelingen in de jeugdliteratuur een pre. De deskundigen zullen in 2019 eventueel ook gevraagd worden voor de commissie Projectsubsidies voor publicaties voor schrijvers van literair werk (zie boven).

Algemeen profiel
Van de kandidaten wordt verwacht dat ze in een relatief kort tijdsbestek een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van literair (vertaal)werk als van de aanvragen kunnen geven en hun mening goed kunnen beargumenteren (zowel schriftelijk als mondeling). Ervaring met het adviseren over aanvragen verdient aanbeveling, maar is niet noodzakelijk. Deskundigheid, visie, betrokkenheid en het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming zijn essentieel. De commissie adviseert als geheel over alle voorliggende aanvragen.

Procedure
Aanmeldingen zullen worden beoordeeld door een selectiecommissie die adviseert over de samenstelling van de Raad van advies. De gesprekken vinden plaats op maandag 29 oktober 2018.

Voor algemene informatie over de advieswerkzaamheden kunt u terecht bij Greetje Heemskerk, hoofd afdeling binnenland, tel 020-520 73 00.
Een motivatiebrief met cv (van 1 a 2 A4) kunt u tot maandag 15 oktober 2018 per mail versturen aan het Letterenfonds, ter attentie van Jan Kamp o.v.v. sollicitatie Raad van advies, mail: j.kamp@letterenfonds.nl.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

11 Sep 2018

Opdrachtgever:

Nederlands Letterenfonds

Contactpersoon

Naima Azough
Vragen over deze vacature?
Contact Naima Azough
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4344 9717
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures derden

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement