Home > Training en Advies

Training en Advies

‘Diversiteit is het optimaal inzetten van al het beschikbare talent’

In onze divers ingerichte maatschappij gaat het om het binden en ontwikkelen van al het talent, ongeacht culturele achtergrond, sekse, geaardheid of leeftijd. Het bieden van een inspirerende training draagt bij aan het bouwen van een succesvolle organisatie. Wij kiezen daarbij voor een pragmatische benadering: we werken aan bewustwording en richten ons op het doen.

In onze trainingen gebruiken we verschillende werkvormen. Uit onderzoek blijkt dat een goede mix van denken, lezen, doen en voelen tijdens trainingen het beste resultaat oplevert. Die juiste mix verwerken wij in al onze trainingen.

Wij geven u graag advies over een adequate vertaling van het gevoerde diversiteitsbeleid naar een effectieve arbeidsmarktstrategie, de beste interne- en externe communicatie, een marktgericht instroombeleid en een trainingsprogramma voor managementontwikkeling.
© Colourful People 2018 | Powered by OTYS Recruiting Technology | Design by PXL Communicatie