Managementdialoog “De kracht van diversiteit”

De managementdialoog ‘De kracht van diversiteit’ helpt managers een gemeenschappelijke koers te bepalen. Wat is voor onze organisatie diversiteit? Wat is nut en noodzaak ervan? Wat zijn onze ambities? Is er draagvlak? Hoe maken we het tot een succes? Wat is mijn rol daarbij? Belangrijke vragen voor managers. Colourful People helpt u die te beantwoorden. Deze workshop voor het management start met een prikkelende en informatieve presentatie over diversiteit in organisaties. Aansluitend vindt een dialoog plaats. Aan de hand van stellingen bakenen we de kaders voor het diversiteitsbeleid in de organisatie af. Door middel van intensieve discussies ontwikkelen we een gedeelde en gedragen visie.


Persoonlijk Leiderschap en Diversiteit

Diversiteit is ruimte geven aan verschillen en het benutten daarvan. Uit onderzoek blijkt dat zowel de meest innovatieve teams als de minst innovatieve teams veelal een grote mate van diversiteit kennen. Leiderschap maakt het verschil. In deze training leren managers effectieve divers samengestelde teams te bouwen en in stand te houden.


Diversiteitscan; de nulmeting

Met een diversiteitscan gaan wij na hoe medewerkers aankijken tegen diversiteit in uw organisatie. U krijgt een goed beeld van het draagvlak voor- en de beeldvorming rond diversiteit. Tevens brengen we de diversiteit in uw huidige personeelsbestand in beeld. Met behulp van deze scan (de zogenaamde nulmeting) kunt u bepalen welke concrete maatregelen er nodig zijn voor het diversiteitbeleid binnen uw organisatie.


Intercultureel Coachen

De training Intercultureel Coachen biedt loopbaanbegeleiders en (interne en externe) coaches de mogelijkheid hun effectiviteit te verhogen bij coaching- en begeleidingsopdrachten in een interculturele context.


Interculturele Communicatie

Werken in een multiculturele context vraagt van medewerkers competenties op het gebied van effectief communiceren en functioneren. De training Interculturele Communicatie laat u kennismaken met de invloed van cultuur op onze perceptie van gebeurtenissen en de communicatie daarover. U ontwikkelt de competenties die bijdragen aan succesvolle interculturele communicatie.


Competentiemanagement

Competentiemanagement gaat over persoonlijk functioneren, over persoonlijke ontwikkeling en over persoonlijke prestaties. Maar competentiemanagement gaat ook over de gezamenlijke prestaties van het team. Het is een middel om richting te geven aan de organisatiecultuur.


MBTI

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator®) is gebaseerd op de theorie over menstypes van Jung. Het is een systematiek waarbij gebruik wordt gemaakt van een vragenlijst om inzicht te krijgen in verschillen tussen persoonlijke stijlen. MBTI is een uitstekend hulpmiddel bij leiderschapsontwikkeling, management development, persoonlijke effectiviteit en samenwerking binnen teams. MBTI maakt duidelijk hoe mensen hun natuurlijke sterkten en talenten maximaal kunnen inzetten. Een logisch gevolg hiervan is dat het inzicht geeft in de potentiële nieuwe gebieden van persoonlijke groei en vooruitgang.


Talentmanagement

Een van de belangrijkste uitdagingen voor HR-professionals en leidinggevenden is strategisch talentmanagement. Welke talenten passen er binnen uw organisatie? Hoe kunt u deze identificeren en ontwikkelen en hoe kunt u hen tenslotte aan de organisatie binden? Om talent te managen (werven, ontwikkelen en behouden) moet het duidelijk zijn in welke ontwikkelfase de onderneming of organisatie zich bevindt en de toekomstvisie moet helder zijn. Is het juiste talent in huis om aan de verwachtingen te voldoen? U krijgt concrete handvatten om talentmanagement te vertalen naar praktische toepassing in uw eigen organisatie.


© Colourful People 2018 | Powered by OTYS Recruiting Technology | Design by PXL Communicatie