Home > Outplacement > Procedure

Procedure

Fase 1: Inventarisatiefase

Wij starten met de inventarisatiefase. Hierin bespreken we eerst in een gedegen sessie met de kandidaat het studie- en arbeidsverleden. Van hieruit werken we in twee vervolgsessies gezamenlijk naar verder inzicht in de volgende loopbaanstap. We benoemen wensen en mogelijkheden, steeds met een combinatie van ambities én realiteitszin, en met oog voor bevlogenheid en inhoud. Voor ons is een outplacementtraject vooral een zaak van duidelijkheid scheppen en kansen creëren.

De consultant van Colourful People zorgt na elk van deze drie sessies voor heldere rapportage aan opdrachtgever en kandidaat.Fase 2: Concrete vervolggesprekken bij potentiële werkgevers

Wij streven ernaar om maandelijks ten minste twee vervolggesprekken bij potentiële werkgevers te arrangeren. We doen dit gedurende een periode van maximaal drie maanden.

Het is belangrijk voor de betrokken professional om vanuit de ambities kennis te maken met een mogelijke nieuwe werkkring. Deze gesprekken hebben een sollicitatie- en kennismakingskarakter. Onze jarenlange contacten met werkgevers in diverse sectoren maken het mogelijk om met elke kandidaat gerichte afspraken te maken.

De consultant is als procesbegeleider aanwezig bij minstens 75% van deze gesprekken en zorgt voor een heldere rapportage aan opdrachtgever en kandidaat.Fase 3: Afrondingsfase

Na maximaal drie maanden wordt het outplacementtraject afgesloten met twee evaluatiegesprekken: een gesprek tussen opdrachtgever en consultant en een gesprek tussen kandidaat en consultant.

Van beide gesprekken maakt de consultant een rapportage ten behoeve van opdrachtgever en kandidaat.

In geval van een succesvolle bemiddeling heeft de consultant enkele weken na indiensttreding en na zes maanden een evaluatiegesprek met de kandidaat.© Colourful People 2018 | Powered by OTYS Recruiting Technology | Design by PXL Communicatie