Directeur-Bestuurder voor Bibliotheek Velsen en KunstForm Velsen

Reactietermijn gesloten

Wij zoeken één Directeur-Bestuurder die beide organisaties aanstuurt vanuit een gedeelde visie op kunst en cultuur en het sociaal domein.

We zoeken een gedreven netwerker, een empathisch leider, een mensen-mens die verbindingen kan maken. Inhoudelijk en interpersoonlijk. Met hart voor leesplezier en cultuureducatie en met een stevige sociaal-maatschappelijke verankering. Een cultureel ondernemer die samen met onze collega’s zowel Bibliotheek Velsen als KunstForm innovatief en toonaangevend houdt in een dynamische en veranderende omgeving.

Over Bibliotheek Velsen
Bibliotheek Velsen vergroot de kansen voor kinderen en volwassenen om zich te ontwikkelen en hun maatschappelijke positie te versterken. We doen dat door hen te inspireren om kennis te creëren en te delen. De bibliotheek ontwikkelt zich tot een spannend en levendig digitaal en analoog platform, waarop we verbinding zoeken en samenwerken met gasten, leden, vrijwilligers en partners. Wij staan midden in de stad en zijn de ‘huiskamer van de stad’.

Bij de bibliotheek focussen we op:

  • Jeugd en onderwijs
  • Participatie en zelfredzaamheid
  • Persoonlijke ontwikkeling gericht op cultuur, literatuur en maatschappelijke actualiteiten.

Over KunstForm Velsen
KunstForm Velsen is hét huis voor cultuurbeleving, cultuurparticipatie en kunsteducatie in de gemeente Velsen. De activiteiten van KunstForm hebben de afgelopen periode in het teken gestaan van ‘doorpakken’. Zodoende is KunstForm ondanks de gevolgen van de economische ontwikkelingen, de krimp en de vergrijzing, erin geslaagd om de afgelopen jaren het aantal activiteiten te laten stijgen en het aantal cursisten op peil te houden. KunstForm is een financieel
gezonde organisatie, die met open blik naar de wereld om zich heen kijkt en continu werkt aan een duurzame, flexibele (netwerk)organisatie.

Dienstverlening
De dienstverlening en programmering van zowel Bibliotheek Velsen als KunstForm zijn van belang voor de samenleving en kenmerken zich door vernieuwing en inspiratie. Bibliotheek Velsen en KunstForm hebben innovatie hoog in het vaandel staan. Wij zijn bezig met de toekomst en doen dat in verbinding met onze doelgroepen en stakeholders en vanuit onze culturele en maatschappelijk rol. Wij volgen en onderzoeken technologische ontwikkelingen en nieuwe communicatiemiddelen en verkennen hun bijdrage aan onze taakuitvoering.

Bibliotheek Velsen en KunstForm hebben een groot netwerk in en rondom Velsen en werken met veel partners samen. Bij Bibliotheek Velsen wordt er samengewerkt rondom thema’s als taalontwikkeling, leesbevordering en culturele participatie. Bij KunstForm wordt met partners samengewerkt rondom de thema’s amateurkunst, talentontwikkeling en cultuureducatie. De relatie met de gemeente is goed en vruchtbaar.

Bibliotheek Velsen heeft een uitgebreid palet aan producten en diensten voor diverse doelgroepen in Velsen. Daar kan je terecht voor boeken; analoog, digitaal en
luisterboeken. Maar de bibliotheek is ook actief op scholen, waar wij het lezen promoten door middel van de Bibliotheek op school. Verder helpt de bibliotheek laaggeletterdheid te voorkomen en bieden we ondersteuning bij digitale geletterdheid. Ook heeft de bibliotheek een interessant aanbod met culturele activiteiten en helpen ze bewoners met hun digitale vaardigheden.

Stichting KunstForm heeft een breed scala aan cursussen op het gebied van amateurkunst. Dit gebeurt met zowel eigen personeel als met ZZP’ers. Daarnaast is KunstForm op veel basis- en middelbare scholen aanwezig voor het geven van cultuureducatie. KunstForm heeft een grote dansafdeling (DanceWorks) waar cursussen gegeven worden in veel dansdisciplines. Dit varieert van klassiek ballet tot breakdance. Ook heeft de dansafdeling een vooropleiding in huis waar dansers klaar gestoomd worden voor een professionele dansopleiding. KunstForm verzorgt voor een grote middelbare school het cultuuronderwijs en verzorgt voor dezelfde school de leerlijn dans.

Zowel Bibliotheek Velsen en KunstForm willen inwoners verbinden, inspireren en ontwikkelen. De huidige beleidsplannen lopen af in 2020. Het is de inzet om samen met de nieuwe directeur-bestuurder de beleidsplannen te herijken en de koers voor de komende jaren vast te stellen. Gemeente Velsen heeft een nieuwe cultuurvisie 2020-2024 vastgesteld. Deze moet verder uitgewerkt worden en zichtbaar zijn in de nieuw op te stellen beleidsplannen.

Bibliotheek Velsen en KunstForm zijn maatschappelijke ondernemingen, grotendeels bekostigd uit publieke middelen.

Bibliotheek Velsen heeft een jaarlijkse begroting van circa € 2,5 miljoen en ontvangt van de gemeente Velsen jaarlijks € 2,1 miljoen subsidie. Het is een financieel gezonde organisatie. Bibliotheek Velsen heeft zo’n 17 fte verdeeld over 30 medewerkers en 75 vrijwilligers verspreid over de 2 verschillende locaties in Velsen. De directeur-bestuurder geeft bij de Bibliotheek leiding aan een MT waarin de manager Dienstverlening, de businesscontroller en de coördinator stafdiensten zit.

KunstForm heeft een jaarlijkse begroting van circa € 1,1 miljoen en ontvangt van de gemeente jaarlijks ruim € 0,5 miljoen subsidie. KunstForm is een financieel gezonde organisatie. KunstForm heeft 5,7 fte verdeeld over 13 medewerkers en werkt daarnaast met 14 ZZP’ers die diverse lessen geven op het gebied van dans tot cultuureducatie. De directeur-bestuurder geeft bij KunstForm leiding aan een MT waarin de coördinator dansafdeling, de coördinator Cultuureducatie, de businesscontroller en de coördinator stafdiensten staf zit.


Gewenste competenties van onze nieuwe directeur-bestuurder

  • Leiderschap

Wij zoeken een daadkrachtige directeur-bestuurder die met visie en op inspirerende wijze leidinggeeft aan onze organisaties. Je hebt oog voor de ontwikkeling van mensen. Je weet mensen en organisatieonderdelen met elkaar te verbinden. Je bent besluitvaardig, helder in je communicatie en resultaatgericht. Je beschikt over veranderkundige ervaring en weet goed de balans te vinden tussen sturen en ruimte geven. En je bent zichtbaar en beschikbaar voor je collega’s. Je bent een waardegedreven leider en weet onze belangrijke kernwaarden - zoals samenwerken, dienstverlenend, betrokken, inclusie en ontwikkeling - op basis van voorbeeldgedrag vorm en inhoud te geven.

  • Bedrijfsvoering

Je hebt ervaring met bedrijfsvoering in het publieke domein en met het aansturen van de planning & control cyclus. Ook heb je ervaring met prestatie-indicatoren, zowel voor de interne sturing als voor de externe verantwoording. En je hebt gevoel voor HRM en modern personeelsbeleid. Je bent bekend met de rol van de bestuurder naar de medezeggenschap.

  • Relatiebeheer

Je bent het boegbeeld van Bibliotheek Velsen en KunstForm naar onze stakeholders. Je bent een echte netwerker en haalt energie uit het bouwen en onderhouden van relaties onder andere met de gemeente. Je voelt je geworteld in de Velsense samenleving of bent in staat om je Velsen snel eigen te maken, ervan te gaan houden. Je weet ook de aansluiting te maken met de diversiteit die Velsen eigen is. Je vertegenwoordigt Bibliotheek Velsen en KunstForm in verschillende gremia. Je hebt ervaring met gemeenten en je kent het maatschappelijk- en onderwijsveld en de culturele sector. Je bent in staat om onze activiteiten goed naar buiten te communiceren en weet dat ook te borgen in onze marketing en communicatie.

  • Cultureel ondernemerschap

Je bent iemand die kansen ziet en die ze op pragmatische wijze weet te benutten. Je verkent nieuwe verdienmodellen en nieuwe producten en diensten en beschikt over het zakelijk instinct om die voor Bibliotheek Velsen en KunstForm te prioriteren en te realiseren. Je kijkt daarbij niet alleen naar onze huidige partners en stakeholders, maar benadert ook nieuwe mogelijkheden.

  • Innovatie

Innovatie is voor Bibliotheek Velsen en KunstForm een permanent proces. Technologische en maatschappelijke veranderingen hebben grote impact op de functie en het functioneren van een bibliotheek en een kunstencentrum en bieden nieuwe mogelijkheden voor dienstverlening. Dat vraagt een organisatie die flexibel is en in verbinding staat met deze veranderingen en daar soms ook richting aan geeft. Daarom zoeken wij een directeur-bestuurder met visie op de toekomst. Je volgt de ontwikkelingen en kan die duiden en vertalen naar onze rol in de samenleving. Je bent analytisch sterk en in staat om het proces van innovatie in de organisatie aan te sturen en medewerkers daarin uit te dagen en mee te nemen. Samen met je collega’s weet je Bibliotheek Velsen en KunstForm in verbinding te houden met de toekomst. Toonaangevend blijven is onze ambitie!

  • Governance

Bibliotheek Velsen en KunstForm hebben een Raad van Toezicht model. De RVT voor zowel Bibliotheek Velsen en KunstForm bestaan uit dezelfde personen. De nieuwe directeur-bestuurder heeft bij voorkeur ervaring met dit model en begrijpt de verschillende rollen die bij dit model horen.

Wat bieden wij?

Je komt in dienst van Bibliotheek Velsen, van daaruit word je beschikbaar gesteld als directeur-bestuurder aan stichting KunstForm. Je komt te werken in een gemeente die staat voor ontwikkeling en organisaties die staan voor ontwikkeling. De aanstelling gaat uit van 36 uur per week. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring schaal 13/14 van de CAO-Bibliotheken.

Procedure

Bibliotheek Velsen en KunstForm laat zich bij deze procedure ondersteunen door Werving en Selectiebureau Colourful People. Voor vragen kan je contact opnemen met mr. René F. Burgler, partner bij Colourful People, op nummer 06 28 57 54 36.
Je interesse kan je kenbaar maken door je brief en CV zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 3 januari 2021 op te sturen via de 'Solliciteer' knop op deze pagina of naar r.burgler@colourfulpeople.nl

Week 53 sluiting reactietermijn 3 januari 2021
Week 1 en 2 preselectiegesprekken bij Colourful People
22 januari 2021 Selectiegesprekken bij Bibliotheek Velsen en KunstForm
26 januari 2021 Adviesgesprekken bij Bibliotheek Velsen en KunstForm

We zijn voornemens de procedure in januari af te ronden. Verder zal een referentie onderzoek en assessment onderdeel vormen van de procedure.

Publicatie datum:

24 Nov 2020

Opdrachtgever:

de Bibliotheek Velsen

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People